vrijdag 31 januari 2014

Levensverhalen van jou en mij: Het Licht: Wat een geweldige tekst en wijsheid komt er weer uit de dagtekst van vandaag. Dan mag je hopen dat we zelf dit licht iedere dag een beet...

woensdag 29 januari 2014

Weer even een paar mooie dagteksten van de omraam, waar je echt iets mee kunt.


Dagtekst van woensdag 29 januari 2014.

"De spiritualist heeft altijd iets voor op de materialist, wil je weten wat dat is? Het is heel eenvoudig en een beeld is voldoende om het te begrijpen: de spiritualist draagt overal zijn huis en de rijkdommen die het bevat met zich mee. Inderdaad, de spiritualist, voor wie de echte rijkdommen de innerlijke rijkdommen zijn, draagt zijn schatten overal en altijd met zich
mee, ze ontbreken nooit en hij vindt er een onuitputtelijke bron van vreugde in. De materialist daarentegen kan zijn bezit niet met zich meenemen, hij moet het grootste deel ter plekke
achterlaten, en zelfs als hij heel rijk is voelt hij zich af en toe heel erg arm. In feite is een mens slechts rijk in de mate dat hij zich daarvan bewust is. Als een spiritualist zich niet echt bewust is van zijn rijkdommen, dan is hij armer dan alle materialisten. Maar indien hij zijn bewustzijn leert verruimen, voelt hij zich in contact met alle lichtende entiteiten van het universum die hem hun kennis, hun liefde en hun vreugde geven. En welke materialist kan zich met hem vergelijken? Zelfs edelstenen en diamanten verbleken bij de schittering van al de schatten van zijn ziel."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van vrijdag 24 januari 2014.

"Iedere dag moet je nieuwe situaties en nieuwe problemen het hoofd bieden. Het gezin, het werk en de omgeving brengen allerlei verplichtingen, inspanningen en te vervullen taken met zich mee. Wat deze taken ook zijn, zoek hoe je ze zo goed mogelijk kunt volbrengen. Verwaarloos je ze, onder voorwendsel dat je ze te saai vindt of beneden je waardigheid, dan vertraag je je evolutie en zul je in ieder geval verplicht zijn op een of ander moment terug te komen om die taken tot het einde toe te vervullen. Wie denkt aan zijn verplichtingen te kunnen ontsnappen om een makkelijker en aangenamer leven te leiden kent de strenge wetten
niet die heersen over het lot. Het feit dat zoveel mannen en vrouwen zich door tal van moeilijkheden aan het worstelen zijn, komt doordat zij een werk dat onderbroken is moeten afmaken, ofwel er helemaal opnieuw aan moeten beginnen, omdat het slecht uitgevoerd was. Indien zij er opnieuw proberen aan te ontsnappen zullen deze taken, wanneer zij terugkeren, nog zwaarder zijn. Je zult zeggen dat er gevallen zijn waarin je situatie onhoudbaar is. Ga dan even een ogenblik ergens diep ademen en kom daarna terug om je taken op te pakken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van donderdag 23 januari 2014.

"Hoe moet je leven in de wereld, je ermee verbinden, er in werken, terwijl je toch de eerste plaats toekent aan het wezenlijke: de ziel en de geest; dit is een evenwicht dat iedereen zou moeten
kunnen vinden. Deze aanpassing is natuurlijk moeilijk, en ieder geval is specifiek. Natuurlijk is het zo dat alle mensen fundamenteel dezelfde natuur bezitten, zij hebben allemaal fysieke en spirituele behoeften (ook al zijn velen zich daar niet van bewust) maar hun temperament is niet hetzelfde, hun roeping in dit leven is niet dezelfde, en ieder moet voor zichzelf de balans vinden. Degene die de drang voelt om een gezin te stichten kan dit probleem niet op dezelfde manier oplossen als degene die
ervoor kiest celibatair te blijven. Degene die veel fysieke activiteit nodig heeft kan niet hetzelfde leven leiden als degene die een meditatief en contemplatief temperament heeft. Het belangrijkste is dat iedereen in staat is zichzelf goed te analyseren om zijn diepste neigingen te kennen. Kent hij die, dan moet hij zich inspannen om in zijn leven het spirituele en het materiële in balans te brengen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

zaterdag 25 januari 2014

dinsdag 21 januari 2014

Heb jij dat nu ook of herken je dit?: Meditatie, een heerlijk masker en een lekker slaap...

Heb jij dat nu ook of herken je dit?: Meditatie, een heerlijk masker en een lekker slaap...: Vanmorgen zat ik voor het eerst sinds lange tijd in een hele mooie meditatie, waarin ik na 25 minuten werd gestoord door mijn telefoon. Je schrikt, komt van heel ver en bent de rest van de dag totaal van slag. Om de tijd effectief te gebruiken had ik een heerlijk masker opgedaan. Je ontspant, moet je gezicht heel stil houden en wat is een mooiere samenvoeging dan deze combinatie? Heel dankbaar ben ik dat het sinds lange tijd gelukt is om weer helemaal bij mezelf te komen en er ook nog een mooie gladde huid aan over heb gehouden.