woensdag 31 december 2014

Dagtekst van dinsdag 30 en woensdag 31 december 2014.


Laat je niet beïnvloeden door hen die slechts moeilijkheden en ongeluk voorspellen. Dat komt eenvoudigweg omdat ze niet weten wat de toekomst werkelijk is noch hoe haar op te bouwen. Ongeluk, dat is het verleden en niet de toekomst. De toekomst, dat wil zeggen jouw ware toekomst als dochter en zoon van God, wacht met zichzelf voor te stellen totdat je klaar bent met het leren van de lessen uit het verleden. Deze toekomst is onderweg: aangezien je bezig bent haar te scheppen, begin je haar al te beleven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Zoals het woord al zegt, is het verleden ‘verleden tijd’ en de toekomst heb je nog niet in handen. Alleen het heden behoort je toe, het ligt in je handen als een materie, een stuk klei om vorm te geven. Daar heb je een minuut, een uur, een dag voor… Deze minuut, dit uur, deze dag behoren je toe: leg je erop toe om ze in helderheid te beleven. Als je door je inspanningen de ruimte tussen jou en de goddelijke wereld hebt vrijgemaakt, zul je kunnen stellen dat de toekomst je ook toebehoort. Deze toekomst is de vreugde, het licht.
 

Dagtekst van dinsdag 30 december 2014.

"Het ene jaar eindigt en een nieuw jaar gaat beginnen… Maar voor je denkt aan het jaar dat komt, sta een ogenblik stil bij het jaar dat heengaat en richt je tot haar, want een jaar is een levend wezen en je kunt er dus mee praten. Op het moment van afscheid, kun je het vragen om jou te herinneren. Omdat het leeft, zal het niet inactief blijven, het heeft niet alleen je handelingen geregistreerd, maar ook je verlangens, je gevoelens, je gedachten. Op de laatste dag brengt het verslag uit aan de Heren van het Lot en verbindt het je met het nieuwe jaar: wees in staat het te groeten voordat het definitief heengaat.
Wat het nieuwe jaar betreft, kun je beginnen met het bewust voor te bereiden, door jezelf een doel te stellen: een slechte gewoonte afleren, een deugd ontwikkelen, een project realiseren voor het welzijn van allen. Door deze gedachte, deze wens, is het alsof je een eerste steen legt en vervolgens zullen alle heilzame geesten in de natuur je te hulp schieten, opdat je dit project zou kunnen realiseren. Ziedaar waarmee je je vandaag het beste kunt bezighouden: het ontvangen van het nieuwe jaar door je onder de bescherming van het licht te plaatsen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

De tijd is te traag voor wie wacht,
te snel voor wie bevreesd is, te lang voor wie treurt,
te kort voor wie zich verblijdt,
maar voor wie liefheeft, duurt de tijd eeuwig.
Lady Jane Fellowes  (Ingestuurd door:  Mieke van den Brandhof, Hemmen NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 274
"  Als we vrede en geluk
in onszelf cultiveren,
voeden we ook de vrede en geluk
in degenen die we liefhebben."
Thich Nhat Hanh

 

zondag 28 december 2014

Dagtekst van zondag 28 december 2014.

"Geven als de zon, liefhebben als de zon… ziehier een ideaal dat we op een dag moeten proberen te realiseren. Telkens als het gedrag van de mensen ons aanzet tot ongeduld, irritatie, ontmoediging, beschikken we over een oplossing om deze te boven te komen: ons naar de zon wenden die daar boven onophoudelijk, onvermoeibaar en onverstoorbaar blijft schijnen. Je zult zeggen: "Maar het is gemakkelijk voor de zon om onverstoorbaar te blijven; zij staat zo ver weg, niets kan haar bereiken." Inderdaad, maar wij hebben iets in ons dat ook altijd buiten bereik blijft: ons hoger Zelf, want dit bevindt zich in de zon. Door naar de zon te kijken, zal de dag komen dat we ons bij ons hoger Zelf voegen en zoals hem leven in een vrede die door niets kan verstoord worden.
Ons hoger Zelf leeft in de zon waar het deelneemt aan het goddelijk werk. Als wij de vibraties van ons aardse zelf met die van ons hemelse Zelf zouden kunnen harmoniseren, zullen we ontdekken dat de Schepper in ons schatten aan edelmoedigheid en liefde heeft gelegd."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Woorden van Inspiratie - Dag 272
"  Enthousiasme betekent
dat er diepe vreugde zit
in wat je doet,
met daarbij
het toegevoegde element
van een doel of visioen
waar je naartoe werkt."
Eckhart Tolle
 

Geluk ligt niet voor het oprapen.
Het komt voort uit je eigen handelen.

Dalai Lama  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries België BE)

zaterdag 27 december 2014

Drie dagteksten achter elkaar.

Sorry mensen, ben een beetje uitgeblust na alles de afgelopen zeven weken en heb tijd nodig om gewoon even niets te willen of te doen. Waarom en hoe begrijp ik zelf niet, maar het vermoeden bestaat dat het gewoon een overgangsfase is naar een nieuw begin. In dit geval letterlijk omdat het nieuwe jaar er aan komt. Gisteravond liet ik zelfs mijn camera op straat vallen. Of hij kapot is heb ik zelfs nog even niet naar gekeken. Ook de slapeloze nachten zullen er onderdeel van zijn, dus is er meer een stuk gelatenheid, die niet negatief of positief voelt. Er is gewoon even niets en voor mijn gevoel is ook dat goed. Misschien herkent u dit ook? Lieve groet en fijne dag.
 
Dagtekst van zaterdag 27 december 2014 "Nu je de weg naar het licht bent opgegaan, moet je onvermoeibaar je tocht voortzetten, zonder je af te vragen wanneer je het doel zult bereiken. De hindernissen zullen een voor een wijken voor degene die onderweg niet stopt, want hij heeft de machtige wetten van het leven in beweging gezet. Het spirituele leven is als de beklimming van een hoge berg. Op deze lastige, steile paden is het onvermijdelijk dat je ogenblikken van zwakte, van ontmoediging doormaakt en het kan ook gebeuren dat je valt, maar dit is geen reden om te stoppen. Soms kan je misschien zelfs het gevoel hebben te sterven… maar je zult weer opstaan! Als je de moed volledig dreigt te verliezen, klamp je dan vast aan dat mysterieuze licht dat nog in je schijnt, het zal tegen je zeggen dat ‘de dood’, waar je doorheen gaat, gevolgd zal worden door een wederopstanding en dat niemand beter dan jijzelf je daaruit kan redden, want alle machten van het leven bevinden zich in jou. En je zult je klim naar de top voortzetten." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Dagtekst van vrijdag 26 december 2014 "Hoe komt het dat je na een ogenblik van grote spirituele intensiteit zo’n gevoel van volheid ervaart? Uiterlijk is er nochtans niets gebeurd, is er niets veranderd, maar je voelt je voldaan alsof je werd gevoed, gelaafd… Onwetenden zullen natuurlijk zeggen dat dit een illusie is. Maar als ze lijden, als ze ongelukkig zijn zonder aanwijsbare oorzaak, zijn deze momenten van angst, van depressie dan ook een illusie? Welnee, dit is voor hen een realiteit, het lijden is een realiteit, maar de spirituele vreugde is een illusie. Wat een redenering! Probeer je dus voortaan te verheffen tot aan de gebieden van de ziel en de geest; eet, drink en je zult beseffen wat de volheid is. Vanaf dat moment zal het niet meer zijn zoals op het fysieke vlak, waar je iedere dag verplicht bent te eten om niet uitgehongerd en krachteloos te worden. Het voedsel dat je in de sublieme gebieden tot je neemt, verzadigt je gedurende dagen en dagen. De goddelijke wereld bestaat uit zulke rijke elementen dat, ook al lukt het je er slechts eenmaal van te proeven, de gewaarwording van vervulling die ze je geven, je niet meer zal verlaten. Niets zal deze gewaarwording van eeuwigheid van je kunnen afnemen. Voordat je zover bent, zul je natuurlijk nog lang moeten oefenen en iedere dag je voedsel moeten zoeken zoals je dat voor de fysieke maag doet. Maar als je probeert deel te nemen aan de festijnen van de ziel en de geest, zal op een dag niets dit gevoel van volheid meer van je kunnen afnemen." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Dagtekst van donderdag 25 december 2014.
"Elk jaar vieren de christenen op 25 december om middernacht de geboorte van Jezus. Het is Kerstmis. Er bestaat geen enkel bewijs dat Jezus op 25 december geboren zou zijn, of in de winter, en men is zelfs niet helemaal zeker van het jaar… Maar net zoals bij Pasen, geeft de plaats van Kerstmis op de kalender aan dat dit feest symbolisch moet worden geïnterpreteerd. De winter is het seizoen waar, in de zaden in de grond, een langdurige arbeid van ontkiemen plaatsvindt, die uiteindelijk zal uitmonden in het ontluiken van een veelvoud aan nieuw leven. Hetzelfde werk vindt plaats in de psyche van ieder mens: in die duistere aarde van zijn lagere natuur moet het zaad van het hoger Zelf, de Christus,beginnen te ontkiemen. Juist deze gebeurtenis wordt door de christenen gevierd met Kerstmis: om middernacht, op het moment van de grootste duisternis heeft een geboorte plaats. Daarom is Kerstmis, ondanks de kou en de duisternis, ook het feest van het licht. Sommigen zullen zeggen dat ze geen christenen zijn en dat ze met de geboorte van Christus niets te maken hebben. Welnu, als ze dat liever hebben, kunnen ze het anders benoemen: wat voor godsdienst ze ook mogen hebben en zelfs als ze die niet hebben, zijn alle mensen naar het evenbeeld van God geschapen en dit beeld ligt in hen als een kiem waar zij naar dienen te zoeken om deze te doen ontluiken." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Woorden van Inspiratie - Dag 269
 
"  Technieken genezen niet,
liefde geneest."
 
 
Sandra Ingerman
Duizenden kaarsen kunnen met één kaars
worden aangestoken.
De kaars zal er niet korter door gaan branden.
Ook geluk wordt niet minder als je het met anderen deelt.
Boeddha  (Ingestuurd door:  Elrie Jobse, Barendrecht NL)
 
 
Dagtekst van zaterdag 27 december 2014 "Nu je de weg naar het licht bent opgegaan, moet je onvermoeibaar je tocht voortzetten, zonder je af te vragen wanneer je het doel zult bereiken. De hindernissen zullen een voor een wijken voor degene die onderweg niet stopt, want hij heeft de machtige wetten van het leven in beweging gezet. Het spirituele leven is als de beklimming van een hoge berg. Op deze lastige, steile paden is het onvermijdelijk dat je ogenblikken van zwakte, van ontmoediging doormaakt en het kan ook gebeuren dat je valt, maar dit is geen reden om te stoppen. Soms kan je misschien zelfs het gevoel hebben te sterven… maar je zult weer opstaan! Als je de moed volledig dreigt te verliezen, klamp je dan vast aan dat mysterieuze licht dat nog in je schijnt, het zal tegen je zeggen dat ‘de dood’, waar je doorheen gaat, gevolgd zal worden door een wederopstanding en dat niemand beter dan jijzelf je daaruit kan redden, want alle machten van het leven bevinden zich in jou. En je zult je klim naar de top voortzetten." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Dagtekst van vrijdag 26 december 2014 "Hoe komt het dat je na een ogenblik van grote spirituele intensiteit zo’n gevoel van volheid ervaart? Uiterlijk is er nochtans niets gebeurd, is er niets veranderd, maar je voelt je voldaan alsof je werd gevoed, gelaafd… Onwetenden zullen natuurlijk zeggen dat dit een illusie is. Maar als ze lijden, als ze ongelukkig zijn zonder aanwijsbare oorzaak, zijn deze momenten van angst, van depressie dan ook een illusie? Welnee, dit is voor hen een realiteit, het lijden is een realiteit, maar de spirituele vreugde is een illusie. Wat een redenering! Probeer je dus voortaan te verheffen tot aan de gebieden van de ziel en de geest; eet, drink en je zult beseffen wat de volheid is. Vanaf dat moment zal het niet meer zijn zoals op het fysieke vlak, waar je iedere dag verplicht bent te eten om niet uitgehongerd en krachteloos te worden. Het voedsel dat je in de sublieme gebieden tot je neemt, verzadigt je gedurende dagen en dagen. De goddelijke wereld bestaat uit zulke rijke elementen dat, ook al lukt het je er slechts eenmaal van te proeven, de gewaarwording van vervulling die ze je geven, je niet meer zal verlaten. Niets zal deze gewaarwording van eeuwigheid van je kunnen afnemen. Voordat je zover bent, zul je natuurlijk nog lang moeten oefenen en iedere dag je voedsel moeten zoeken zoals je dat voor de fysieke maag doet. Maar als je probeert deel te nemen aan de festijnen van de ziel en de geest, zal op een dag niets dit gevoel van volheid meer van je kunnen afnemen." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Dagtekst van donderdag 25 december 2014.
"Elk jaar vieren de christenen op 25 december om middernacht de geboorte van Jezus. Het is Kerstmis. Er bestaat geen enkel bewijs dat Jezus op 25 december geboren zou zijn, of in de winter, en men is zelfs niet helemaal zeker van het jaar… Maar net zoals bij Pasen, geeft de plaats van Kerstmis op de kalender aan dat dit feest symbolisch moet worden geïnterpreteerd. De winter is het seizoen waar, in de zaden in de grond, een langdurige arbeid van ontkiemen plaatsvindt, die uiteindelijk zal uitmonden in het ontluiken van een veelvoud aan nieuw leven. Hetzelfde werk vindt plaats in de psyche van ieder mens: in die duistere aarde van zijn lagere natuur moet het zaad van het hoger Zelf, de Christus, beginnen te ontkiemen. Juist deze gebeurtenis wordt door de christenen gevierd met Kerstmis: om middernacht, op het moment van de grootste duisternis heeft een geboorte plaats. Daarom is Kerstmis, ondanks de kou en de duisternis, ook het feest van het licht. Sommigen zullen zeggen dat ze geen christenen zijn en dat ze met de geboorte van Christus niets te maken hebben. Welnu, als ze dat liever hebben, kunnen ze het anders benoemen: wat voor godsdienst ze ook mogen hebben en zelfs als ze die niet hebben, zijn alle mensen naar het evenbeeld van God geschapen en dit beeld ligt in hen als een kiem waar zij naar dienen te zoeken om deze te doen ontluiken." Omraam Mikhaël Aïvanhov
 
Woorden van Inspiratie - Dag 269
 
"  Technieken genezen niet,
liefde geneest."
 
 
Sandra Ingerman
Duizenden kaarsen kunnen met één kaars
worden aangestoken.
De kaars zal er niet korter door gaan branden.
Ook geluk wordt niet minder als je het met anderen deelt.
Boeddha  (Ingestuurd door:  Elrie Jobse, Barendrecht NL)
 

donderdag 25 december 2014

Kerstmis en wereldvrede door Liefde voor elkaarKerstmis

Dagen van liefde en vrede. Over de hele wereld zou dit voelbaar moeten zijn. Maar is het dat ook? Nee, ben ik bang. Zelfs als men in de kerstnacht vrede zou houden, wat is dan één nacht. Nog geen uur later neemt men zonder na te denken de geweren weer in handen om te moorden. Zogenaamd uit naam van God en/of Allah. In wie of wat je ook geloofd, het maakt niet uit, maar mijn hart en ziel zeggen dat niemand het recht heeft een ander te doden. Te mishandelen of pijn te doen. Wanneer leren we dat alleen LIEFDE vrede kan geven. Wanneer leren we dat dood en verderf alleen maar uit lust geldzucht en macht bestaat. God, Allah of waar u ook in geloofd, willen alleen maar vrede en liefde, geen moord en doodslag. Het is maar een kleine boodschap die ik over kan brengen, maar mijn enige wens deze dagen is dat ieder mens op de wereld vrede en liefde in zijn of haar hart mag vinden. Beseft dat alleen die liefde voor elkaar wereldvrede kunnen brengen. Maus


Dagtekst van donderdag 25 december 2014

"Elk jaar vieren de christenen op 25 december om middernacht de geboorte van Jezus. Het is Kerstmis. Er bestaat geen enkel bewijs dat Jezus op 25 december geboren zou zijn, of in de winter, en men is zelfs niet helemaal zeker van het jaar… Maar net zoals bij Pasen, geeft de plaats van Kerstmis op de kalender aan dat dit feest symbolisch moet worden geïnterpreteerd.
De winter is het seizoen waar, in de zaden in de grond, een langdurige arbeid van ontkiemen plaatsvindt, die uiteindelijk zal uitmonden in het ontluiken van een veelvoud aan nieuw leven. Hetzelfde werk vindt plaats in de psyche van ieder mens: in die duistere aarde van zijn lagere natuur moet het zaad van het hoger Zelf, de Christus,beginnen te ontkiemen. Juist deze gebeurtenis wordt door de christenen gevierd met Kerstmis: om middernacht, op het moment van de grootste duisternis heeft een geboorte plaats. Daarom is Kerstmis, ondanks de kou en de duisternis, ook het feest van het licht. Sommigen zullen zeggen dat ze geen christenen zijn en dat ze met de geboorte van Christus niets te maken hebben. Welnu, als ze dat liever hebben, kunnen ze het anders benoemen: wat voor godsdienst ze ook mogen hebben en zelfs als ze die niet hebben, zijn alle mensen naar het evenbeeld van God geschapen en dit beeld ligt in hen als een kiem waar zij naar dienen te zoeken om deze te doen ontluiken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Duizenden kaarsen kunnen met één kaars
worden aangestoken.
De kaars zal er niet korter door gaan branden.
Ook geluk wordt niet minder als je het met anderen deelt.
Boeddha  (Ingestuurd door:  Elrie Jobse, Barendrecht NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 269
"  Technieken genezen niet,
liefde geneest."
Sandra Ingerman

 

dinsdag 23 december 2014

Levensverhalen van jou en mij: Steun van de elektrische fiets

Levensverhalen van jou en mij: Steun van de elektrische fiets:    Maus Sturmer fietste in haar uppie van Limburg naar Rome. „Ik ben onderweg veel liefde en behulpzaamheid tegengekomen.” (Bas Quaedv...

zaterdag 20 december 2014


Dagtekst van zaterdag 20 december 2014

"“Ik ben er zeker van dat ik al eerder op aarde ben geweest,” hebben sommige personen mij gezegd, “en ik weet dat ik zal terugkomen. Maar ik herinner mij niets over mijn vorige levens en ik zou niet alles willen vergeten van dit leven. Bestaat er een methode om me bepaalde ervaringen te herinneren die ik heb opgedaan, bepaalde mensen die ik heb ontmoet?”... Ja, daar bestaan methodes voor en voor hen, die dat wensen, kan ik er een aanduiden.
Neem bijvoorbeeld als uitgangspunt een berg, of iets anders dat lang de tand des tijds kan doorstaan. Dat zou ook een wereldberoemd monument kunnen zijn, want zelfs als dit op een dag wordt verwoest, zullen er in bepaalde boeken beelden van blijven bestaan. Kijk vaak naar deze berg of dat monument en zeg bij jezelf: “Als het zover komt dat ik dit weerzie in een volgend leven, wil ik dat deze bepaalde gebeurtenissen uit mijn huidige leven in mijn geheugen terugkomen.” Zo schep je een band tussen jou en die berg of dat gebouw. Je maakt een afdruk die in jou doorwerkt en als je dan reïncarneert, zul je daarmee terugkomen. Op het ogenblik dat die berg of dat bouwwerk, waarop je jezelf had geconcentreerd je onder ogen komt, zal die afdruk de herinnering oproepen aan de gebeurtenissen die je tijdens je vorige leven gaandeweg had opgenomen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Besluiteloosheid verjaagt de gelegenheid.
Olaf Hoenson  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 264
Je kan de mate van onberispelijkheid van je woorden meten
aan de graad van je zelf-liefde.

Hoeveel je van jezelf houdt en
hoe je je voelt over jezelf,
zijn in directe verhouding
met de kwaliteit en integriteit
van je woorden.

Wanneer je onberispelijk bent
met je woorden, voel je je goed,
je voelt je gelukkig en vredig.
Je kan de droom van de hel overstijgen door te beslissen
onberispelijk te zijn met je woorden.
Op dit moment ben ik dit zaadje aan het planten in je geest.
 
Of dit zaadje zal groeien hangt af van hoe vruchtbaar je geest is
voor de zaadjes van liefde.
Het is aan jou om deze afspraak
met jezelf te maken:  Ik ben onberispelijk met mijn woorden.
Koester dit zaadje,
en laat het groeien in je geest.

Het zal meer zaadjes van liefde brengen om de zaadjes van angst te vervangen.
Deze eerste afspraak
zal het soort van zaadjes waar je geest vruchtbaar voor is veranderen.
Don Miguel Ruiz

donderdag 18 december 2014

Dagtekst van donderdag 18 december 2014

"Lichtende entiteiten houden zich alleen op bij mensen die met hen in eenklank vibreren. Daarom zijn vrede, inspiratie en vreugde voor de meeste mensen slechts heel vluchtige momenten. Om ze te laten voortduren, moeten we leren deze entiteiten de voorwaarden te bieden die zij nodig hebben, en ons hele wezen voorbereiden, niet alleen om ze te ontvangen maar om ze ook bij ons te houden.
Vanwaar komen deze vrede, dit licht, deze vreugde die van de wijze uitgaan? Zelfs al sluit hij de ogen niet voor de uitingen van het kwaad in de wereld en het leed dat daaruit voortkomt, hij blijft altijd aandachtig voor het langskomen van lichtende entiteiten, en hij ontvangt ze en biedt hen een verblijf aan in zichzelf. Hij is zich ervan bewust dat hij de Hemel zou beledigen indien hij de rijkdommen, de zegeningen die deze elke dag over hem uitstort, zou laten verloren gaan.
De grote zwakte van de mens ligt niet in zijn kwetsbaarheid of gevoeligheid voor het kwaad, maar in het blijven herkauwen van al wat negatief is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Houden van jezelf is de basis van
te kunnen houden van een ander.
De Tzolkin  (Ingestuurd door:  Carolien van Veen, Den Haag NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 262
"  Dat waartegen je jezelf verzet,
blijft. "
David R. Hawkins

 

woensdag 17 december 2014

Dagtekst van woensdag 17 december 2014"Je wilt dit gevoel van volheid bewaren dat liefde je bezorgt? Ga na hoe je niet meer afhankelijk hoeft te zijn van de fysieke aanwezigheid van hen die je bemint. Of hun afwezigheid vrijwillig is of niet, zelfs al is het de dood die hen van jou heeft weggerukt, je zult in staat zijn te ontsnappen aan de leegte die hun afwezigheid schept, omdat je zult leven in de enige wereld die echt reëel is, je innerlijke wereld waarmee je één bent. Zodra je je innerlijke wereld verlaat, kunnen onvermijdelijk wezens en dingen je ontsnappen; dan word je een speelbal van de gebeurtenissen.
Weet je hoe lang de mensen aan wie je gehecht bent, bij je zullen blijven? Nee, en je kunt er zeker van zijn dat je op een of andere dag fysiek van hen gescheiden wordt. Doe daarom je best je bewustzijn te verheffen tot in de hogere gebieden waar de omstandigheden geen vat op je hebben, daar waar de zon van de liefde nooit onder gaat. Stort je in het licht van deze eeuwige zon. Zolang degenen van wie je houdt binnenin jou zijn, kan geen kracht ter wereld ze van je wegnemen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt,
verander dan niet jouw doel; verander je aanpak.
Confucius  (Ingestuurd door:  Red. dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 261
"  Verbeeldingskracht is
belangrijker dan kennis"
 Albert Einstein

 

dinsdag 16 december 2014

Mijn kerstwens voor u
Dagtekst van dinsdag 16 december 2014

"Je kunt een beproeving aanvaarden, je kunt ze begrijpen, beamen dat ze onvermijdbaar is, maar tegelijkertijd bitterheid, verdriet en spijt ervaren: je denkt dat het zoveel beter zou geweest zijn als je ze niet hoefde te ondergaan! In dit geval kun je zeggen dat de beproeving nog niet voorbij is. Wanneer kun je stellen dat een beproeving is afgelopen? Als we in staat zijn ons erin te verheugen. Ja, verheugen! Ogenschijnlijk is het mogelijk dat ze ons niets heeft gebracht, maar dat we er ook nog veel door verloren hebben, zelfs dierbaren. Nochtans komt er na deze beproeving een dag, waarop ons licht, onze liefde, onze kracht zijn toegenomen en dat we door een vrede en een vreugde worden vervuld die we nooit eerder hebben gekend. Vanaf dat moment en alleen dan kunnen we zeggen dat de beproeving voorbij is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Waar leven we anders voor dan om elkaar
het leven wat aangenamer te maken?
George Eliot  (Ingestuurd door:  H. Meijer, Deventer NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 260

"  De gedachte
manifesteert zich in het woord
Het woord
manifesteert zich in de daad;
De daad ontwikkelt zich
tot een gewoonte;

En de gewoonte

verhardt zich in het karakter;
Sla dus acht op de gedachte
en waar ze u brengt,
En laat haar voortkomen uit liefde
Ontstaan uit begaanheid

met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt,
Zo worden wij wat we denken."


Uit de DHAMMAPADA
(Uitspraken van de Boeddha)

 

maandag 15 december 2014


Dagtekst van maandag 15 december 2014

"Waarom zou je de poëzie overlaten aan hen die ze schrijven? Dichter zijn betekent in de eerste plaats poëzie scheppen in je eigen leven door er zuiverheid, licht, liefde en vreugde in te brengen. Juist die poëzie willen we graag voelen, inademen bij de schepselen om ons heen, iets dat harmonie brengt, dat verlevendigt…
Ware poëzie is onlosmakelijk met het leven verbonden. Probeer dus iedere dag levendiger te worden. Het is zo aangenaam mensen te ontmoeten in wie je voelt dat alles bezield, warm en verlicht is! We houden van een boom omdat hij vruchten geeft, van een bron omdat het water zingt als het opwelt, we houden van bloemen vanwege hun kleuren en geuren… Op die manier houden we van schepselen die zich openen om iets te geven dat helder, lichtend, geurig en melodieus is. Leer om deze toestand van uitstroming, van uitstraling te ontwikkelen. Wen eraan uit je hart levende deeltjes te halen en ze naar de anderen te zenden…en dan zul je weten wat het betekent om in de poëzie te leven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Het vergt minder kracht om dingen te doen,
dan te beslissen wat te doen.
Elbert Hubbard  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 259
"  Wat uit het hart komt
vraagt niet om perfectie."


Afrikaans spreekwoord

 

zondag 14 december 2014

Dagtekst van zondag 14 december 2014"Op welk gebied dan ook: politiek, sociaal, wetenschappelijk, economisch, op het vlak van godsdienst of moraal, hoor je mensen over verantwoordelijkheid praten. Presidenten, ministers, generaals, directeuren, ouders, leraren, enzovoort…, allen weten dat ze verantwoordelijk zijn. Een groot aantal mensen en gebeurtenissen zijn van hen afhankelijk, van hun gedrag, van hun beslissingen. Maar in werkelijkheid gaat de idee van verantwoordelijkheid veel verder, want alle bestaande schepselen zijn onderling met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo oefent eenieder niet alleen door zijn handelingen, maar ook door zijn gedachten en gevoelens een invloed op de anderen uit.
Wat ze ook doen, mensen zijn verantwoordelijk. Maar omdat ze het niet weten, of, als ze het wel weten omdat ze er onvoldoende rekening mee houden, bestaat er zoveel leed in de wereld. Als je je als een nuttig, weldoend mens wilt manifesteren, probeer dan iedere handeling als een gelegenheid aan te grijpen om je spiritueel te verheffen. Zelfs als je de indruk hebt dat wat je doet geen enkel effect sorteert, is er in werkelijkheid altijd, je weet niet waar, iets goeds dat ontwaakt en een impuls krijgt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Slechts één gegeven zal moed schenken,
dat geen enkel kwaad eeuwig duurt,
of zelfs maar een lang leven beschoren is.
Epicurus  (Ingestuurd door:  Fieke van Oversteeg-Jasper, Hoogkarspel NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 258 

"  Als je begint in te zien hoe je bent,
zonder te proberen het te veranderen,
ondergaat hoe je bent een gedaanteverandering."

 Krishnamurti

zaterdag 13 december 2014

Dagtekst van zaterdag 13 december 2014"Hoe de mensen zijn, hier en nu, dat interesseert een spiritueel Meester niet zozeer. Hij doet moeite om de godheden te zien die zij op een dag zullen worden. Iedere keer dat hij ze ontmoet, denkt hij aan die goddelijke vonk, diep in hen, die wacht op het moment waarop zij haar eindelijk de mogelijkheid zullen geven zich te manifesteren. Dit is de hoogste uitdrukking van de liefde: zich weten te verbinden met de goddelijke vonk die in ieder schepsel aanwezig is, om ze te voeden, te versterken.
Wat zouden de menselijke relaties anders van aard zijn, wanneer ze zouden kunnen bedenken dat de man of de vrouw die ze ontmoeten, de bewaarder of bewaarster is van een vonk, ontsproten aan het goddelijke vuur! Zelfs in een misdadiger dient men op zoek te gaan naar deze vonk om ze nieuw leven in te blazen. Dit is niet altijd mogelijk, maar probeer het tenminste. Je weet niet altijd waarom sommige mensen zich hebben laten meeslepen op het slechte pad en evenmin weet je wat hen op een dag weer op het rechte pad kan brengen en de vonk in hen ineens weer leven inblazen. Vel daarom nooit een definitief oordeel over wie dan ook."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Volg niet de ideeën van anderen,
maar leer te luisteren naar de stem in jezelf.
Dogen Zenji  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 257
 "  Het is je lot om een oneindig
aantal rollen te spelen,
maar die rollen zijn niet jouzelf."

Deepak Chopra

 

vrijdag 12 december 2014

Dagtekst van vrijdag 12 december 2014

"Tranen worden meestal in verband gebracht met verdriet, maar in wezen kan ongeacht welke emotie tranen veroorzaken. En omdat er allerlei emoties bestaan, geldt dit ook voor de tranen. Er zijn tranen van verdriet, woede, spijt en er zijn ook tranen van ontroering, vreugde, verwondering. Een landschap, een gedicht, een schilderij, een muziekstuk kunnen onze ogen met tranen vullen, maar evenzeer bepaalde gedragingen indien ze bijzonder mooi en nobel zijn. En hoeveel mystici hebben, wanneer zij hun ervaringen beschreven, gesproken over tranen die door de extase werden teweeggebracht!
Tranen kunnen nuttig zijn in zoverre zij een zekere innerlijke spanning wegnemen, wat ook de oorzaak mag zijn. Maar de meest weldadige tranen zijn natuurlijk tranen van vreugde en van verrukking. Veeg deze niet weg met de rug van de hand, want zij zijn kostbaar. Meester Peter Deunov raadde aan ze op te vangen in een schone doek en ze zorgvuldig te bewaren, want deze bezitten een soort magische kracht. De tranen van spijt, verdriet of woede kun je laten opdrogen, die zijn alleen maar wat zoutig water, maar bewaar de tranen die uit de diepten van je ziel opwellen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Wat het einde van de wereld is voor de rups,
betekent het begin van de wereld voor de vlinder.
Lao Tse  (Ingestuurd door:  Marijke VerdijkSleddens, Boxmeer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 256

 "  Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven."

 Anoniem

donderdag 11 december 2014

Dagtekst van donderdag 11 december 2014


Dagtekst van donderdag 11 december 2014

"Voor een juist begrip van de aard en de activiteiten van dit spirituele beginsel dat men de ziel noemt, moet je er eerst van bewust worden dat zij niet in ons fysiek lichaam is opgesloten. Zij strekt zich uit, ver daarbuiten, en terwijl ze je blijft bezielen, reist ze om de verste gebieden in de ruimte en de entiteiten die deze bevolken te bezoeken. Want de ziel die in elke mens woont, is een uiterst klein deel van de universele Ziel. En zij voelt zich zo beperkt, zo nauw in het lichaam, dat haar enige wens is om haar vleugels uit te slaan in de ruimte en op te gaan in die onmetelijkheid waar zij deel van uitmaakt. Ook is het een vergissing te geloven, zoals in het algemeen wordt aangenomen, dat de ziel in haar geheel in de mens zit. Nee, in werkelijkheid houdt slechts een heel klein deel van zijn ziel in hem verblijf; bijna het geheel van haar verblijft buiten de mens en leidt een onafhankelijk bestaan in de kosmische oceaan.
Onze ziel overtreft dus in grote mate wat wij ons van haar voorstellen: dit deel van de universele Ziel dat zich in ons bevindt, reikt voortdurend naar de onmetelijkheid, naar de oneindigheid. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woede, wrok, angst... door los te laten ervaar je vrijheid,
de belangrijkste voorwaarde voor jouw geluk.

Thich Nhat Hanh  (Ingestuurd door:  Red. dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 255

 "  Ieder kind is een kunstenaar,
het is de kunst er een te blijven
als je groot wordt."

Pablo Picasso

woensdag 10 december 2014

Dagtekst van woensdag 10 december 2014


Alles wat we bezitten is dus het gevolg van de inspanning gedurende vele levens. Maar let op, dit wordt ons niet definitief geschonken. Om deze verworvenheden te behouden in volgende incarnaties, is het aan elk van ons om zich er op redelijke wijze van te bedienen en vooral ook de anderen ervan te laten profiteren.
Alle gaven die we bij de geboorte hebben ontvangen, moeten we vrucht laten dragen en de beste manier daartoe is om ze niet enkel voor onszelf te gebruiken, maar ook om anderen te helpen en te proberen hun evolutie te bevorderen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Wij zien schijnbaar alleen maar onrecht op aarde. De een heeft alles: gezondheid, schoonheid, rijkdom, talenten, deugden en de ander heeft maar heel weinig. Maar in werkelijkheid heeft niemand bij zijn geboorte per toeval, volslagen willekeurig, iets ontvangen. Alles wat mensen vandaag bezitten, werd door hen in hun vorige incarnaties bewerkstelligd. Zowel op materieel als op psychisch en spiritueel gebied heeft de kosmische Rechtvaardigheid hun gaven toebedeeld die in verhouding staan tot hun inspanningen.

Woorden van Inspiratie - Dag 254
"  Voorbij ambitie,
voorbij het bereiken
is thuis.
Tevredenheid,
om niets;
vrede,
zomaar."

A.H.Almaas


Twijfel nooit aan jezelf.
Er schuilt een held in iedereen.
Lailah Gifty Akita  (Ingestuurd door:  P. Banner, Zoetermeer NL)

dinsdag 9 december 2014

Dagtekst van dinsdag 9 december 2014 en het Kerstgevoel

Acht dagen, waarin ik nauwelijks iets heb laten horen of zien, laat staan de dagteksten op internet heb gezet, terwijl er toch hele mooie bij waren. Het wilde even niet. Veel was er te verwerken. Bovendien heb ik ook afstand genomen van andere zaken. Laten we het er maar op houden dat het aan mij lag, dat is het makkelijkste. Er zijn nu eenmaal dingen of zaken waarin ik totaal anders denk. Dat mag.

Hoe zit het nu met mijn kerstgevoel en de kerstkaarten? Nog steeds is het er even niet. Zelfs het jaarlijkse kerstgedicht is nog steeds niet naar binnen gefluisterd. Of zou ik de engelen dit jaar niet gehoord hebben, tot nu toe? Geen idee. Er is het laatste half jaar teveel gebeurd dat diepe indrukken achter heeft gelaten. Deze laatste acht dagen waren nodig om helemaal bij mezelf te blijven. Zelfs op Facebook of 50 Plusser reageerde ik nauwelijks. Die tijd was nodig om uit te zoeken wat ik nu eigenlijk met mijn toekomst wil doen. Geloof me, ik weet het nog steeds niet en zolang dat aan de orde is, is er een zekere mate van overgave. Zoiets van, "oké, ik weet het niet, maar jullie "hierboven" weten het wel, dus laat het me maar weten, ik zal proberen er naar te luisteren." Best een stapje vooruit. Dus voel ik me niet schuldig als er dit jaar geen kerstkaarten worden gestuurd maar vlak voor de kerstdagen misschien alleen een mooi woordje met een kaarsje erbij voor iedereen die dat nodig heeft. En mocht de inspiratie van de engelen nog doorkomen, weet dan, dat "het gevoel" er weer is. Het gevoel dat ik weet welke weg ik in mag slaan.  

Ook de verhalen, die met regelmaat verschenen en tijdens de fietsreis naar Rome zelfs dagelijks, zijn gestopt. Een schrijversblog misschien? Geen idee. Ik schreef er wel een paar, naar aanleiding van een dagtekst die ik las, maar halverwege stopte de energie en borg ik het weer op. Ook dat is in orde. Een mens hoeft niets, alleen maar te luisteren naar "Boven". Mijn telefoonlijntje was helemaal gesloten na de sleutelbeenbreuk en de dood van Mausi. Vorige week heb ik met Diane samen een oefening gedaan om alle kanalen weer open te maken. Zo open was het derde oog dat zelfs in de nacht van alles gebeurde waardoor ik niet in slaap kon komen. Opnieuw onrust dus, totdat Diane gisteren heeft uitgelegd wat er gebeurde. Door haar uitleg en het begrijpen heb ik vannacht weer eens heerlijk geslapen. Keert de rust weer terug. Sinds een paar dagen weet ik dat ik een nieuwe gids heb gekregen, Andreas. Een strenge meester, die me vermanend toe heeft gesproken. Maar ook nog even de tijd en ruimte geeft om te kijken welke weg ik in wil slaan.

Het kerstgevoel komt hopelijk langzaam binnenglijden via een simpel kanaaltje en misschien worden het toch heerlijke dagen waarin ik ook in mijn eentje vrede en rust vind, zonder mezelf alleen te voelen. Dat is wat ik voor iedereen wens, die zich eenzaam en alleen voelt, omdat er weer feestdagen komen. Zoek rust en vrede in jezelf en vraag om hulp van "hierboven". Het kan even duren, maar heus, het komt. Na verdriet komt altijd weer zonneschijn. Het eerste straaltje heb ik alweer gezien, U ook? 

Dagtekst van dinsdag 9 december 2014
"Wanneer ze onverwacht in een onontwarbare situatie terecht zijn gekomen, worden veel mensen zich bewust van hun onwetendheid, hun zwakte, hun onmacht tegenover bepaalde gebeurtenissen en ze zeggen bij zichzelf: "Had ik het maar geweten!..." Zij hadden het kunnen weten, want er werden hun op bepaalde momenten goede omstandigheden aangeboden om te leren, te oefenen, sterker te worden en daar waren ze zich bewust van. Maar ze hebben die omstandigheden voorbij laten gaan: oude gewoontes afleren vraagt te veel inspanning; andere activiteiten, andere plannen waren aantrekkelijker. Maar nu zijn ze vastgelopen!
Je zult je afvragen: "En als wij deze goede omstandigheden hebben laten voorbijgaan, is het dan nu te laat? Is alles voorgoed verloren?..." Nee, het is nooit te laat, de weg van het leven is lang, oneindig en andere gunstige voorwaarden zullen je gegeven worden in dit bestaan of in een ander. Probeer ze niet aan je voorbij te laten gaan, zodat je niet meer hoeft te zeggen: had ik het maar geweten!…"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Soms zeg je meer met liefde, zonder vragen,
dan met woorden, zonder antwoorden.
Sophie van der Stap  (Ingestuurd door:  Marianne Plasier-Looijestijn, Voorburg NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 253
 "  Daar voorbij de grenzen van gedachten
van goed doen en kwaad doen
is een Veld
Daar zal ik op je wachten..."

Rumi
 

maandag 1 december 2014

Dagtekst van maandag 1 december 2014.

"Je hoort voortdurend mensen klagen dat men hen iets heeft afgenomen, dat men hen iets schuldig is, niet van hen houdt, niet aan hen denkt… En niet alleen voelen ze zich arm en alleen, maar ze zijn altijd bang iets te verliezen. Dan sluiten ze zich af, zonder in te zien dat juist deze gesloten houding hen nog meer isoleert en verarmt. Zij zouden er goed aan doen een beetje te vergeten wat hen ontbreekt en zich te verheugen over wat ze wel hebben en daarmee leren werken. Wanneer we de mogelijkheid hebben om het hele universum te omarmen met de gedachte, met alle lichtende schepselen te communiceren die het bevolken, hoe kunnen we ons dan arm en alleen voelen? Wat hebben we nog meer nodig om te begrijpen dat we rijk en ruim bedeeld zijn en dat we zelfs aan de anderen wat kunnen geven?
Wil je rijk worden? Open jezelf dan en geef. Wie neemt, wordt armer en wie geeft, wordt rijker. Omdat geven in jou onbekende krachten doet ontwaken, die ergens in de diepten lagen te sluimeren: ze beginnen op te wellen, te stromen en je voelt je zo vervuld dat je er versteld van staat. Je zegt tegen jezelf: ‘Maar hoe kan dit nu? Ik heb gegeven, gegeven en ik ben rijker geworden…’ Ja, zo gaat dat in het nieuwe leven!"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Spring altijd in het diepe.
Het ondiepe doet namelijk zeer.

Auteur onbekend  (Ingestuurd door:  Angela de Mol Moncourt, Renkum NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 245

 

"  Droefheid heeft

haar eigen schoonheid.


Ze heeft ontzaglijke diepte,

ze heeft haar eigen kalmte, rust, zachtheid.


Het is een mooie ervaring,

dus probeer haar niet te ontwijken.


Als je haar ontwijkt,

ontwijk je de deur naar stilte.


Geniet ervan,

ontvang haar met open handen,

omarm haar.


Hoe meer je haar verwelkomt,

hoe eerder droefheid

zal veranderen in stilte."

 

 

Osho

zondag 30 november 2014

Dagtekst van zondag 30 november 2014.

"Spirituele oefeningen stellen op zich niet veel voor. Ze worden pas echt doeltreffend en heilzaam als ze worden uitgevoerd in het licht van een onderricht, dat kennis over de onzichtbare wereld verschaft, over de verschillende wezens die er wonen, over de wetten die haar besturen, over de krachten die er circuleren. Wat nog belangrijker is, een spiritueel onderricht openbaart hoe het menselijk wezen is opgebouwd, welke de subtiele organen en centra zijn dankzij dewelke hij in contact kan komen met de lichtende gebieden in de ruimte. Maar zelfs dat is niet voldoende. Iemand die deze kennis heeft verworven, zal moeten besluiten om zijn manier van leven te veranderen, om zijn activiteiten of gewoontes, die in tegenspraak zijn met de doelen van de wetenschap der Ingewijden, op te offeren.
Dit is het belangrijkste, neem het in overweging. Beperk je niet tot een intellectueel begrip van de spiritualiteit, maar probeer het waarachtige begrip te verkrijgen, een begrip dat het hele lichaam doordringt tot in de kleinste cel. Iedere oefening krijgt dan voor jou een ware betekenis, en zal je verlichten en versterken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
De dingen zijn niet wat ze lijken.
Ze zijn zelfs niet wat wij ze noemen.
Francisco De Quevedo  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 244

 "  De dingen die werkelijk waardevol zijn, bezit je niet. Die heb je lief..."

 Anoniem

 

zaterdag 29 november 2014

Dagtekst van zaterdag 29 november 2014.

"Als de mensen hun mening over de natuur bijstellen, zullen ze hun toekomst veranderen! Als ze denken dat zij levend en intelligent is, dat de stenen, de planten, de dieren en de sterren levend en intelligent zijn, zullen zij zelf levendiger en intelligenter worden. De natuur is het lichaam van de Schepper. Daarom doen we er goed aan niet alleen attenter en respectvoller jegens haar te zijn, maar haar ook te benaderen met een gewijd gevoel. In werkelijkheid maakt het voor de natuur niet veel uit hoe de mensen zich ook mogen gedragen, alle aanvallen die zij te verduren krijgt, zijn maar kleine verliezen, kleine kerven in dit immense lichaam, waar we zelfs de grenzen niet van kennen. Maar de mensen zullen eerst zichzelf vernietigen. Wat de natuur betreft, als ze zich eenmaal van die dwazen heeft verlost, neemt ze weer de overhand, want ze slaat zich overal doorheen!
Het is dus omwille van de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, dat de mensen zich respectvol moeten gedragen ten opzichte van de dieren, de planten, de stenen. Hun bewustzijn zal zich verdiepen en ze zullen zich verrijken met al dit leven dat rondom hen ademt en vibreert. Denk eens aan alle entiteiten die het universum bevolken vanaf de diepten van de aarde tot aan de sterren, en probeer je elke dag één met hen te voelen. Deze eenwording kan alleen tot stand komen door de liefde. Als je van de natuur houdt, kun je haar in je horen spreken, voel je haar in je leven, want jij bent ook een deel van de natuur."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Er zijn voor elkaar is belangrijker dan
wat je bent van elkaar.
E. Heijmans  (Ingestuurd door:  Ingrid Damen, Heiloo NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 243
"  Zelfs een reis
van duizend mijlen
begint met één enkele stap."
Lao-tzu

 

donderdag 27 november 2014

Dagtekst van donderdag 27 november 2014.

"Licht en vrede aan alle mensen op aarde brengen, je denkt dat het niet mogelijk is? Ze zijn met zo veel! Zeker, als je de kwestie zo stelt, heb je gelijk. Maar als je kennis hebt van bepaalde methodes wordt het mogelijk.
Bijvoorbeeld, probeer je de mensheid voor te stellen als één enkel wezen. Ja, stel je voor dat de hele wereld één wezen is, dat hier naast je staat, en je houdt zijn hand vast en geeft hem veel liefde… De kleine deeltjes die uit je ziel ontsnappen, gaan alle kanten in de ruimte op, verspreiden zich over alle mensen en inspireren hen met de meest edelmoedige, broederlijke gedachten en gevoelens. Wat je zo doet voor dit ingebeelde wezen, zal alle mannen en vrouwen op heel de aarde raken. Als wij met honderden, duizenden zouden zijn om deze oefening te doen, zou er een nieuwe adem, een goddelijke adem door alle schepselen gaan en op een dag zouden zij zich ook bezield voelen door een ideaal van licht en vrede."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van zondag 23 november 2014.

"Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Levensverhalen van jou en mij: Afscheid van Mausi, woensdag 16 november 2014

Levensverhalen van jou en mij: Afscheid van Mausi, woensdag 16 november 2014: Vanavond is de laatste avond van Mausi. Al een paar dagen huilde ze af en toe, wat door merg en been ging. Vanmiddag ging slechter lop...

maandag 24 november 2014


Dagtekst van maandag 24 november 2014.

"Door te proberen je te verheffen tot aan de top van je innerlijk wezen kom je werkelijk in verbinding met de goddelijke wereld. Als je voelt dat je eindelijk een gebied bereikt dat gelegen is voorbij het stof en de wolken, met andere woorden voorbij de lagere astrale en mentale niveaus , volhard dan om daar zo lang mogelijk te blijven. Vervolgens, omdat het moeilijk is de inspanning van deze concentratie langer dan enige minuten vol te houden, ontspan je wat en laat je dragen door het licht alsof je op een kalme zee drijft. Je denkt niet meer, je voelt bijna niets meer, maar je ziel is daar, levend en vibrerend , en doordringt zich met de subtielste elementen uit de regionen van het licht.
Herhaal deze oefening zo vaak mogelijk. Je zult vaststellen, wanneer je je gewone bezigheden moet hervatten in het gezin of de maatschappij, dat deze spirituele elementen die je hebt opgevangen de harmonie in jou binnenbrengen. En je verlangen om te werken, de anderen te helpen, in harmonie met hen te leven, zal toenemen.
Dit is een gewaarwording die je niet bedriegt, zij bevestigt je dat je in verbinding blijft staan met de goddelijke wereld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 238

"  Wij slapen op schatten,
op mijnen vol energie,
op een vulkaan van creativiteit,
op ongelofelijke reserves aan liefde."

A. Rochais

 

Levensverhalen van jou en mij: Verplichte rust na mijn sleutelbeenbreuk

Levensverhalen van jou en mij: Verplichte rust na mijn sleutelbeenbreuk: Soms kan een saaie foto toch minder saai worden door ermee te spelen, al hou ik het meeste van natuurlijk. Gisteren tussen de uurtjes ru...

zondag 23 november 2014

Dagtekst van zondag 23 november 2014.

"Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014.

"Wat je kwaliteiten, je bekwaamheden ook mogen zijn, probeer je niet tegenover de anderen te laten gelden. Waarom? Omdat dit bij hen het verlangen opwekt je te trotseren. In het begin zullen ze misschien onder de indruk zijn en je respecteren, ze zullen je zelfs vrezen… Maar terwijl jij gelooft dat je je gezag hebt gevestigd, zullen zij er heimelijk alles aan doen om zich tegen je te wapenen. En jij bent degene die ze heeft geprovoceerd. Iemand die met zijn macht te koop loopt, wekt bij de anderen het instinct van agressiviteit op. Er staat geen maat op alle middelen die de mensen in staat zijn aan te wenden wanneer een meerdere, of wie daarvoor doorgaat, hen heeft vernederd door een minachtende houding, een bitse toon of krenkende bewoordingen.
Echt gezag zul je alleen verkrijgen door het ontwikkelen van goedheid, zachtheid, geduld. Anderen zullen je houding in het begin misschien verkeerd interpreteren: zij zullen denken dat je zwak of onbekwaam bent en proberen misbruik te maken van de situatie. Maar hou vol, zij zullen weldra je vaardigheden alsmede je innerlijke kracht moeten erkennen en dan zul je niet alleen hun respect, maar ook hun vriendschap winnen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van vrijdag 21 november 2014.

"Als je lijdt, probeer dan te beseffen dat slechts een deel van jou door dit leed wordt geraakt. Er is een ander deel dat onbereikbaar blijft: je geest. Die is vrij, hij wordt aan geen enkele dwang onderworpen. Vanuit de sublieme gebieden waar de geest zich bevindt, kijkt hij naar je en geeft je raad. En soms zegt hij zelfs tegen je: ‘Lijd je? Wel, verheug je, want als je intelligent bent, zul je dankzij dit lijden nog aan scherpzinnigheid en inzicht winnen en je zult sterk worden.’
Wie ongelukkig is, heeft de neiging zich met dit ongeluk te vereenzelvigen; hij laat zich erdoor overweldigen. Dat is gevaarlijk. Hij moet integendeel onmiddellijk op zijn hoede zijn en tegen zichzelf zeggen: ‘Nu is er werk te doen. Ik lijd, zeker, maar het is slechts een deel van mij dat lijdt.’ Hij moet een beroep doen op die andere entiteit, zijn geest, die in de onmetelijkheid, de eeuwigheid leeft en die hij ook is. Vanuit de bodem van deze modder waarin hij het gevoel heeft weg te zinken, zal hij het licht en de kracht voelen opkomen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

woensdag 5 november 2014

Dagtekst van dinsdag 4 en 5 november 2014.

Dagtekst van dinsdag 4 november 2014.
"Kinderen dragen herinneringen met zich mee aan een ver verleden waarin de mensen de natuur als een levend organisme beschouwden, waarmee zij voortdurend in verbinding waren. Deze herinnering blijft bij sommigen van hen bestaan, maar verbleekt naar gelang ze groter worden, vanwege de materialistische opvoeding die ze krijgen. Dit waren echter overblijfselen van een verleden dat in hun ziel gegrift staat en het is jammer dat ze mettertijd uitgewist worden.
Wanneer ouders, psychologen en pedagogen een zekere inwijdingskennis zullen bezitten, zullen ze in staat zijn om het psychische leven van zeer jonge kinderen werkelijk te bestuderen. Zij zullen dan alles lezen in het boek van hun ziel wat zich komt weerspiegelen in de loop van hun eerste jaren. Zij zullen ontdekken wat deze kinderen weten in hun onderbewustzijn tot op een onvermoede diepte. Misschien voelen sommige moeders vaag dat via hun baby het hele universum zich aan hen openbaart. En in die zin kun je zeggen dat zij de leerling zijn van hun kind. Anderen die zich alleen maar als opvoeders gedragen, leren niet veel. Een liefdevolle, aandachtige en wijze moeder ontvangt een hele inwijding tijdens de eerste levensjaren van haar kind."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van woensdag 5 november 2014.
"Pas ten koste van een langdurige arbeid bereikt de leerling van een spiritueel onderricht een niveau van hoger bewustzijn. Maar als dat eenmaal gelukt is, is het voor hem even moeilijk en zelfs moeilijker zich daar te handhaven. Daarom wordt de stabiliteit als de top van de Inwijding beschouwd, dit moment waarop de leerling eindelijk kan zeggen, zoals de hiërofant uit het oude Egypte: ‘Ik ben standvastig, zoon van standvastigheid, geboren en getogen in het land van de standvastigheid.’ Wat houdt deze standvastigheid in?
Dat je niet meer door het kwaad aan het wankelen wordt gebracht, dit wil zeggen dat je bent opgestegen tot in de gebieden waar het geen enkele grip meer op je heeft. Waarom raken bepaalde gebeurtenissen, die ons op een bepaald moment irriteerden, ontmoedigden, ons niet meer wanneer zij zich opnieuw voordoen in andere omstandigheden? Omdat we een bewustzijnsniveau hebben bereikt waar zij ons niet meer kunnen treffen.
In de Kabbala wordt gezegd dat de slang kan klimmen tot bepaalde sephiroth, maar dat zij onmogelijk het gebied kan bereiken dat gevormd wordt door de drie sephiroth Kether, Chochmah en Binah. En aangezien wij geschapen zijn naar het beeld van het universum, bestaan er ook in ons gebieden waar het kwaad geen gunstige bestaansvoorwaarden vindt. In de sublieme gebieden van ons wezen en van het universum heersen zulk een licht en zulke intense vibraties dat alles wat niet in harmonie is met die zuiverheid, uiteenvalt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 218
 "  Overgave komt als je ophoudt met vragen: "  Waarom overkomt dit mij?""
 Eckhart Tolle

 

Woorden van Inspiratie - Dag 219
 "  Wandel in evenwicht;
hou één voet gericht
op je spirituele inzicht
en de andere op je fysieke wereld
van prestaties."
 Lynn V. Andrews

 

Wanneer we iets heel regelmatig doen,
beseffen we niet hoe goed we er in zijn.

Luong Minh Trung  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)

maandag 3 november 2014

Dagtekst van maandag 3 november 2014.

"Probeer, indien mogelijk, waar je woont een plaats vrij te maken, hoe klein ook, die je voor de stilte kunt reserveren. Kies voor de muren mooie, heldere, lichtende kleuren, hang er enkele symbolische of mystieke afbeeldingen op, en wijdt deze ruimte aan de hemelse Vader, de goddelijke Moeder, de Heilige Geest, aan de engelen en de aartsengelen. Laat er niemand binnen en ga er zelf alleen in als je je in staat voelt om het vanbinnen stil te maken, teneinde de stem van de goddelijke wereld te horen.
Naargelang je deze stille kamer zult inrichten, span je in om deze ruimte ook innerlijk voor te bereiden, in je ziel, in je hart. Zodoende kun je op een dag overal waar je bent, zelfs te midden van het tumult, deze innerlijke kamer binnengaan om daar de vrede en het licht te vinden. Wij leven tegelijkertijd in twee werelden: buiten en binnen, zichtbaar en onzichtbaar, materieel en spiritueel, daarom is het wenselijk deze stille kamer zowel binnen als buiten ons te hebben en ze te beschermen tegen alle vormen van geluid."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Herfst is de tijd van zorg, verwerken van verdriet en
het loslaten van angsten en slechte gewoontes.
Leer van Indiase Ayurveda  (Ingestuurd door:  Diana, Gildehaus D)

Woorden van Inspiratie - Dag 217
"  De volgende boodschap,
het volgende inzicht dat je nodig hebt,
is daar waar je nu bent."
Ram Dass

zondag 2 november 2014

Dagtekst van zondag 2 november 2014.

Dagtekst van zondag 2 november 2014.

"Het is heel verdrietig om mensen te verliezen van wie je houdt. Maar juist de liefde zelf stelt je in staat dit verdriet te boven te komen. Denk je, daarentegen, dat je meer lijdt naarmate je meer lief hebt? Op het moment zelf, ja, zonder enige twijfel. Maar als je waarlijk van iemand hebt gehouden, kan de dood je niet van hem of haar scheiden; mettertijd wordt er een andere vorm van relatie tussen jullie geschapen, je voelt hem of haar als een voortdurende aanwezigheid. ’s Nachts als je slaapt, ben je ook bij die persoon, je ziel voegt zich bij hem. Als je ’s morgens wakker wordt, kun je je deze ontmoeting misschien niet meer herinneren, omdat de reizen van onze ziel tijdens de slaap zelden ons bewustzijn bereiken, maar na verloop van tijd zul je steeds meer de kracht van deze band voelen.
God heeft geen grenzen aan de liefde gesteld. De liefde is sterker dan de dood. Mensen die elkaar waarachtig hebben liefgehad, verlaten elkaar nooit, hun ziel overschrijdt alle hindernissen van de materie."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 216

"  Je reis heeft je gevormd

voor je hogere goed;

ze was exact wat ze moest zijn.

Denk niet dat je tijd verloren hebt.

Er is geen kortere weg naar het leven.

Elke situatie die je hebt meegemaakt was nodig om je tot het Nu te brengen.

En Nu is precies op tijd."

Asha Tyson

Woorden van Inspiratie - Dag 215
"  Enkel wanneer iemand verbonden is met de eigen kern,

is iemand verbonden met anderen.

En voor mij kan de kern,

de innerlijke bron,

het best hervonden worden in afzondering."

Anne Morrow Lindbergh