donderdag 27 november 2014

Dagtekst van donderdag 27 november 2014.

"Licht en vrede aan alle mensen op aarde brengen, je denkt dat het niet mogelijk is? Ze zijn met zo veel! Zeker, als je de kwestie zo stelt, heb je gelijk. Maar als je kennis hebt van bepaalde methodes wordt het mogelijk.
Bijvoorbeeld, probeer je de mensheid voor te stellen als één enkel wezen. Ja, stel je voor dat de hele wereld één wezen is, dat hier naast je staat, en je houdt zijn hand vast en geeft hem veel liefde… De kleine deeltjes die uit je ziel ontsnappen, gaan alle kanten in de ruimte op, verspreiden zich over alle mensen en inspireren hen met de meest edelmoedige, broederlijke gedachten en gevoelens. Wat je zo doet voor dit ingebeelde wezen, zal alle mannen en vrouwen op heel de aarde raken. Als wij met honderden, duizenden zouden zijn om deze oefening te doen, zou er een nieuwe adem, een goddelijke adem door alle schepselen gaan en op een dag zouden zij zich ook bezield voelen door een ideaal van licht en vrede."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van zondag 23 november 2014.

"Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: