woensdag 5 november 2014

Dagtekst van dinsdag 4 en 5 november 2014.

Dagtekst van dinsdag 4 november 2014.
"Kinderen dragen herinneringen met zich mee aan een ver verleden waarin de mensen de natuur als een levend organisme beschouwden, waarmee zij voortdurend in verbinding waren. Deze herinnering blijft bij sommigen van hen bestaan, maar verbleekt naar gelang ze groter worden, vanwege de materialistische opvoeding die ze krijgen. Dit waren echter overblijfselen van een verleden dat in hun ziel gegrift staat en het is jammer dat ze mettertijd uitgewist worden.
Wanneer ouders, psychologen en pedagogen een zekere inwijdingskennis zullen bezitten, zullen ze in staat zijn om het psychische leven van zeer jonge kinderen werkelijk te bestuderen. Zij zullen dan alles lezen in het boek van hun ziel wat zich komt weerspiegelen in de loop van hun eerste jaren. Zij zullen ontdekken wat deze kinderen weten in hun onderbewustzijn tot op een onvermoede diepte. Misschien voelen sommige moeders vaag dat via hun baby het hele universum zich aan hen openbaart. En in die zin kun je zeggen dat zij de leerling zijn van hun kind. Anderen die zich alleen maar als opvoeders gedragen, leren niet veel. Een liefdevolle, aandachtige en wijze moeder ontvangt een hele inwijding tijdens de eerste levensjaren van haar kind."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van woensdag 5 november 2014.
"Pas ten koste van een langdurige arbeid bereikt de leerling van een spiritueel onderricht een niveau van hoger bewustzijn. Maar als dat eenmaal gelukt is, is het voor hem even moeilijk en zelfs moeilijker zich daar te handhaven. Daarom wordt de stabiliteit als de top van de Inwijding beschouwd, dit moment waarop de leerling eindelijk kan zeggen, zoals de hiërofant uit het oude Egypte: ‘Ik ben standvastig, zoon van standvastigheid, geboren en getogen in het land van de standvastigheid.’ Wat houdt deze standvastigheid in?
Dat je niet meer door het kwaad aan het wankelen wordt gebracht, dit wil zeggen dat je bent opgestegen tot in de gebieden waar het geen enkele grip meer op je heeft. Waarom raken bepaalde gebeurtenissen, die ons op een bepaald moment irriteerden, ontmoedigden, ons niet meer wanneer zij zich opnieuw voordoen in andere omstandigheden? Omdat we een bewustzijnsniveau hebben bereikt waar zij ons niet meer kunnen treffen.
In de Kabbala wordt gezegd dat de slang kan klimmen tot bepaalde sephiroth, maar dat zij onmogelijk het gebied kan bereiken dat gevormd wordt door de drie sephiroth Kether, Chochmah en Binah. En aangezien wij geschapen zijn naar het beeld van het universum, bestaan er ook in ons gebieden waar het kwaad geen gunstige bestaansvoorwaarden vindt. In de sublieme gebieden van ons wezen en van het universum heersen zulk een licht en zulke intense vibraties dat alles wat niet in harmonie is met die zuiverheid, uiteenvalt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 218
 "  Overgave komt als je ophoudt met vragen: "  Waarom overkomt dit mij?""
 Eckhart Tolle

 

Woorden van Inspiratie - Dag 219
 "  Wandel in evenwicht;
hou één voet gericht
op je spirituele inzicht
en de andere op je fysieke wereld
van prestaties."
 Lynn V. Andrews

 

Wanneer we iets heel regelmatig doen,
beseffen we niet hoe goed we er in zijn.

Luong Minh Trung  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)

Geen opmerkingen: