zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014.

"Wat je kwaliteiten, je bekwaamheden ook mogen zijn, probeer je niet tegenover de anderen te laten gelden. Waarom? Omdat dit bij hen het verlangen opwekt je te trotseren. In het begin zullen ze misschien onder de indruk zijn en je respecteren, ze zullen je zelfs vrezen… Maar terwijl jij gelooft dat je je gezag hebt gevestigd, zullen zij er heimelijk alles aan doen om zich tegen je te wapenen. En jij bent degene die ze heeft geprovoceerd. Iemand die met zijn macht te koop loopt, wekt bij de anderen het instinct van agressiviteit op. Er staat geen maat op alle middelen die de mensen in staat zijn aan te wenden wanneer een meerdere, of wie daarvoor doorgaat, hen heeft vernederd door een minachtende houding, een bitse toon of krenkende bewoordingen.
Echt gezag zul je alleen verkrijgen door het ontwikkelen van goedheid, zachtheid, geduld. Anderen zullen je houding in het begin misschien verkeerd interpreteren: zij zullen denken dat je zwak of onbekwaam bent en proberen misbruik te maken van de situatie. Maar hou vol, zij zullen weldra je vaardigheden alsmede je innerlijke kracht moeten erkennen en dan zul je niet alleen hun respect, maar ook hun vriendschap winnen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van vrijdag 21 november 2014.

"Als je lijdt, probeer dan te beseffen dat slechts een deel van jou door dit leed wordt geraakt. Er is een ander deel dat onbereikbaar blijft: je geest. Die is vrij, hij wordt aan geen enkele dwang onderworpen. Vanuit de sublieme gebieden waar de geest zich bevindt, kijkt hij naar je en geeft je raad. En soms zegt hij zelfs tegen je: ‘Lijd je? Wel, verheug je, want als je intelligent bent, zul je dankzij dit lijden nog aan scherpzinnigheid en inzicht winnen en je zult sterk worden.’
Wie ongelukkig is, heeft de neiging zich met dit ongeluk te vereenzelvigen; hij laat zich erdoor overweldigen. Dat is gevaarlijk. Hij moet integendeel onmiddellijk op zijn hoede zijn en tegen zichzelf zeggen: ‘Nu is er werk te doen. Ik lijd, zeker, maar het is slechts een deel van mij dat lijdt.’ Hij moet een beroep doen op die andere entiteit, zijn geest, die in de onmetelijkheid, de eeuwigheid leeft en die hij ook is. Vanuit de bodem van deze modder waarin hij het gevoel heeft weg te zinken, zal hij het licht en de kracht voelen opkomen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: