donderdag 31 juli 2014

Dagtekst van donderdag 31 juli 2014, Woorden van Inspiratie en een Dagelijkse gedachte

Dagtekst van donderdag 31 juli 2014
"Je kunt een wetenschapper niets kwalijk nemen die een mineraal, een plant, een dier, of een mens beschrijft. Wat hij zegt is waar, maar het is een deel van de waarheid. Voor de volledige waarheid moet hij het onderwerp van zijn studie in het centrum van het universele leven plaatsen waar het hoort, als het van dit
leven word losgemaakt, worden de steen, plant, dier en de mens van het belangrijkste verstoken. Want schepselen en dingen bestaan niet los van elkaar, maar maken deel uit van een geheel die onderling met elkaar verbonden zijn. Je moet dus leren ze in het kosmische bouwwerk te plaatsen om te zien hoe ze in harmonie
met elkaar vibreren en deelnemen in het leven van het geheel. Ja, gemakshalve moet je ze wel apart bestuderen, men moet ook proberen te begrijpen hoe dat ‘iets’ van het een naar het ander gaat, dat ze niet hebben zolang ze apart zijn: het leven. Als je de elementen van elkaar scheidt, stopt het leven, maar verbind ze met alle andere elementen van de aarde en de hemel, verschijnt het leven weer en je bezit ware kennis. Op welk gebied je je ook beweegt, het belangrijkste is, dat je het leven als middelpunt bewaart, teneinde het in de meest brede dimensie te bekijken. Vanaf dat moment zullen alle studies die je wilt ondernemen profiteren van dit licht."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 122
"  Het enige moment dat je ooit hebt om iets te leren, te zien of te voelen,
of om een gevoel of een emotie uit te drukken, of om te antwoorden
op een gebeurtenis, of om te groeien of te helen, is dit moment,
want dit is het enige moment dat elk van ons ooit krijgt.
Je bent hier enkel nu; je leeft enkel in dit moment."
Jon Kabat-Zinn

Een dagelijkse gedachte
Woorden van vriendelijkheid kunnen kort en gemakkelijk
worden uitgesproken, maar hun echo weerklinkt eeuwig.
Moeder Teresa  (Ingestuurd door:  Dina Kanon NL)

dinsdag 29 juli 2014

Levensverhalen van jou en mij: Een serre vol katten en het zware onweer van vanmi...

Levensverhalen van jou en mij: Een serre vol katten en het zware onweer van vanmi...: Mausi en Moortje samen Zat vanmiddag letterlijk tijdens het nood- en onweer op de fiets. De harde wind- en regenvlagen striemden in mi...

Verscheidene dagteksten zijn gecombineerd met verhalen, deze vindt u terug op: http://levensverhalenvanjouenmij.blogspot.nl/

Dagtekst van dinsdag 29 juli 2014
"Je weet nog niet dat zonnestralen in staat zijn onze geest te voeden. Ja, op voorwaarde dat je leert ze te ontvangen, op voorwaarde dat je je opent met heel je hart en met heel je ziel. Je kunt niet toegeven dat licht meer is dan een fysieke vibratie, dat het een levende entiteit is?... Zolang je niet open staat voor dit idee, kun je niet profiteren van alle rijkdommen van de zon. Probeer je bestaan zo in te richten, zodat licht er steeds
meer plaats inneemt. In de lente en de zomer ga je de opgaande zon aanschouwen al denkend dat je zijn stralen kunt ontvangen net zoals je voedsel, water en lucht ontvangt. Je richt je naar hen en je zegt: ‘O lichtende stralen, doordring mij, verjaag de wolken die mijn hemel verduisteren.’ Natuurlijk kunnen ze je
ondanks jezelf doordringen; maar als je bewust, oplettend bent als je het licht en de warmte je laat doordringen met de overtuiging dat er iets groeit en ontwikkelt van binnen, dan zal je langzamerhand de verkwikkende werking voelen van nieuwe vibraties."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 120
 "  Waarachtig spiritueel onderweg zijn betekent niet dat je moeilijkheden uit de weg gaat,
maar wel dat je leert om waakzaam fouten te maken en ze vervolgens transformeert in je hart."
Jack Kornfield

Een dagelijkse gedachte
De beste gesprekken ontstaan wanneer er
geen concurrentie is, geen ijdelheid,
maar een kalme uitwisseling van gevoelens.
Samuel Johnson  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

zondag 27 juli 2014

Dagtekst van zondag 27 juli 2014
"Door voor de maaltijd een gebed uit te spreken, danken wij de Heer voor de gave van het eten. Maar dat is niet alles; onze gebeden dragen ook bij om de voeding gunstig te beïnvloeden teneinde ons organisme te helpen dit te verwerken. Voordat ze op tafel komen, hebben de voedselmiddelen vele stadia gepasseerd. Ze zijn gemanipuleerd, verpakt, vervoerd…  Ze zijn een beetje van ons vervreemd en dan is het goed om enige voorzorgsmaatregelen te nemen alvorens ze ons lichaam binnen gaan. Welke voorzorgsmaatregelen? Neem bijvoorbeeld een vrucht, houd het vast met respect, bekijk het, spreek het vriendelijk toe in je gedachten bedank het voor het leven wat het je gaat brengen, iets
in het fruit zal zich transformeren, het zal jou veel gunstiger gestemd zijn, en zo gauw je het in je mond doet, begint het voor je te werken. Om voedsel zich voor je te laten openen, dit is het geheim, moet je het temmen, verwarmen, en warmte is liefde. Daarom raad ik je aan geen voedingsmiddelen te eten waar je niet van houdt, want deze gedragen zich als vijanden in je organisme. Mocht je om een of andere reden verplicht zijn hiervan te eten,  probeer ze dan met sympathie te bekijken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 118
"  Zoals je hier en nu bent,
ben je uniek.
Je bent nooit dezelfde.
Je zult nooit dezelfde zijn.

Wat je nu bent,
ben je nog nooit geweest.
En zul je nooit meer worden."

Swami Prajnanpad

Een dagelijkse gedachte
Put uit het verleden, maar laat het verleden
jou niet uitputten.
Eigen gedachte inzender  (Ingestuurd door:  Lut-hart, Semmerzake BE)

zaterdag 26 juli 2014

Drie dagen Dagteksten, Woorden van Inspiratie, Dagelijkse gedachten

Het probleem van veel voorbereidingen dat er niet altijd plaats is om elke dag de dagteksten, woorden van Inspiratie en Dagelijkse gedachten door te geven. Dus weer drie tegelijk.

Dagtekst van vrijdag 25 juli 2014.
"De geringste gebeurtenis die wij in ons bestaan beleven, wordt in ons opgenomen: ontmoetingen, ervaringen, alles wordt geregistreerd en dat geeft ongelooflijke mogelijkheden, want het hangt alleen van ons af of we ze opnieuw beleven zo vaak we het wensen. Zelfs het meest berooide schepsel heeft in zijn leven blije momenten gekend, die hij zich kan herinneren om de gedachten en gevoelens die hem bezwaren te neutraliseren. Waarom zou hij alleen maar zijn teleurstellingen, zijn leed, steeds
opnieuw afspelen? Heb je nooit die heerlijke toestanden beleefd, waarin je tenminste voor enkele seconden het besef had dat het leven licht, vrede, schoonheid, liefde, volheid kan zijn? Zelfs als je op dit moment in wanhoop bent ondergedompeld, zijn deze momenten niet uitgewist, je kunt ze terugvinden en je laten doordringen van hun weldadige vibraties. Kom hier vaak terug… herinner je de plaats, de omstandigheden, probeer dezelfde gedachten als, dezelfde gevoelens, dezelfde gewaarwordingen als toen terug te vinden. Langzamerhand voel je dat je opnieuw deze toestanden met dezelfde intensiteit kunt beleven als waren ze nu opnieuw, veroorzaakt. De objectieve realiteit is niet het belangrijkste: wat echt telt is wat je in jezelf kunt creëren. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 115
"Verkoop je slimheid
en koop verwondering."
Jalal ad-Din Rumi
 
Een dagelijkse gedachte
Het is bekend dat geld niet gelukkig maakt,
maar toch wil iedereen dat zelf uitvinden.
Zig Ziglar  (Ingestuurd door:  Cees Mentink, Leiderdorp NL)

Dagtekst van donderdag 24 juli 2014
"Alle gewoontes die schadelijk zijn voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, kunnen worden vergeleken met indringers die de deur van een woning hebben geforceerd om er zich vervolgens te installeren. Iedereen moet dus het hoofd bieden aan ontelbare bewoners, namelijk alle instinctieve impulsen waardoor
we worden aangevallen: jalousie, woede, wraak, hebzucht, gulzigheid, sensualiteit, trots, verwaandheid, enz. Van alle mogelijke bewoners is luiheid met zekerheid de gevaarlijkste. Waarom? Omdat ze grip heeft op de wil. Je begrijpt wat je moet doen, je voelt wat je zou moeten doen, maar de wil ontbreekt. En omdat de wil aan de basis ligt van elk besluit, worden de levende krachten aangetast. Maar de dag waarop het intellect echt heeft begrepen wat mooi en goed is, en het hart dit vurig wenst, zullen ze gezamenlijk de wil aan zich weten te binden. Dan is de luiheid overwonnen en is de bevrijding een feit!"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 116
"Koester je visie,
koester je idealen,
koester de muziek
die zich roert in je hart,
de schoonheid
die vorm krijgt in je geest,
de lieflijkheid
die je zuiverste gedachten omhult.
Wanneer je daaraan trouw blijft,
dan zal je wereld
uiteindelijk geschapen worden."
James Allen

Een dagelijkse gedachte
Het voorrecht van een mensenleven is zijn wie je bent.
Joseph Campbell  (Ingestuurd door:  M. Jacobs, Brugge BE)

Dagtekst van zaterdag 26 juli 2014
"Het leven van het zeer jonge kind is en blijft nog een groot mysterie. Wij moeten het zoveel mogelijk beschermen door het in een harmonieuze, zuivere atmosfeer te houden, zelfs tijdens zijn slaap, want het is ontvankelijk voor alle stromingen die rondom hem cirkelen. Zijn astraal lichaam slaapt, en hij is nog niet in
het bezit van zijn mentaal lichaam, maar zijn etherisch lichaam werkt op volle toeren en absorbeert de stromingen en de elementen uit de psychische atmosfeer. Als ouders nauwlettend de sfeer bewaken die zij rond hun kind creëren, zal het goed gewapend zijn, in staat om aan de klappen en de hardheid van het leven het hoofd te bieden. Als een kind op de wereld komt, weten de ouders niet welke geest in hun kind huist. Zij moeten zich realiseren dat dit kind niet van hun is, het is een zoon, een dochter van God, waar zij slechts een lichaam aan gegeven hebben, d.w.z. een thuis. Mensen dienen kinderen met respect en aandacht te benaderen, teneinde ze te beschermen. Ze moeten beven bij de gedachte aan een onvertogen woord of kwade bedoelingen die iets aan in ziel zouden kunnen vernietigen. Volwassenen die kinderen niet respecteren, zullen op een dag worden gestraft door de Hemel, en deze straffen zijn verschrikkelijk."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 117
"  Je kunt niet vechten tegen het ego
en het gevecht winnen,
net zomin als je tegen
de duisternis kunt vechten.
Het licht van het bewustzijn
is alles wat je nodig hebt.
Jij bent dat licht."
Eckhart Tolle

Een dagelijks gedachte
Geef je leven vorm als een slinger van mooie daden.
Boeddha  (Ingestuurd door:  K. Bakker, Doetinchem NL)

 

woensdag 23 juli 2014

Dagtekst van woensdag 23 juli 2014, Woorden van inspiratie en een dagelijkse gedachte

Dagtekst van woensdag 23 juli 2014
"De meeste mensen zijn niet gemeen en hebben geen kwade bedoelingen, veel mensen verlangen oprecht zich voor de anderen in te zetten en zijn er ook goed toe in staat. Maar goede gevoelens en goede bedoelingen zijn niet voldoende om werkelijk goed te doen. Als je de anderen wilt helpen, moet je beginnen met zelfstudie en je ontdoen van alle elementen die zich in je verzetten om dit goede werk te realiseren. Goed en kwaad zijn immers zo in elkaar verstrengeld in ieder mens, dat kwade krachten vaak kunnen profiteren van zijn goede wil. En terwijl hij ervan overtuigd is dat hij zich nuttig maakt, bemoeien allerlei tegenstrijdige elementen, die niets met het goede te maken hebben, zich met zijn daden, en de mensen die ervan moesten profiteren worden uiteindelijk slechts slachtoffers. Wil je echt de anderen helpen, goed doen? Span je dan in om iedere dag door een geduldige arbeid deze innerlijke toestanden te neutraliseren die als een magneet werken op de negatieve stromen uit de atmosfeer en probeer tegelijkertijd de geestesgesteldheden te versterken die weldadige invloeden aantrekken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
Woorden van Inspiratie - Dag 114
"  In de eikel rust de eik;
in het ei wacht de vogel.
In het hoogste visioen van de ziel
roert zich een wakende engel."
James Allen

Een dagelijkse gedachte
Verontschuldig je nooit voor het tonen van je gevoelens want
dat is hetzelfde als je verontschuldigen voor de waarheid.
Benjamin Disraeli  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

dinsdag 22 juli 2014

dagteksten van 19 juli t/m 22 juli 2014


Wegens tijdgebrek zijn de dagteksten van 19 juli t/m 22 juli 2014 op één pagina bij elkaar gezet. Excuses voor het ongemak. Er is veel gebeurd afgelopen dagen. Het verhaal komt nog.

Dagtekst van dinsdag 22 juli 2014
"Planten en dieren hebben allen op hun manier een vorm van taal. Maar alleen de mens, als enige van alle levende wezens, bezit de gave van het spreken. Dankzij het spraakvermogen zijn culturen en
beschavingen tot bloei gekomen en mede dankzij dit vermogen kan de mens almachtig worden. De ware magie, de goddelijke magie, is de lichtende, harmonieuze, muzikale spraak, de spraak die van God komt, de Christus, het Woord. In de levensboom wordt het Woord vertegenwoordigd door de sephira Chochmah, de Wijsheid, de eerste emanatie van de sephira Kether, de Kroon, Chochmah bevat al de elementen, letters en getallen die God gebruikte om het universum te scheppen. De Christus is het Woord van God, hij is de universele sleutel die de poorten van het leven opent. Wie aan zijn spraak leert werken om ze machtiger, levendiger, harmonieuzer te maken, zal op een dag deze sleutel verkrijgen. Dankzij deze sleutel, zal hij wonderen kunnen verrichten, eerst bij zichzelf, dan bij de anderen en de hele natuur. Zo ziet de buitengewone toekomst van de mens eruit: door het woord kunnen inwerken op heel de schepping."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van maandag 21 juli 2014
"Alles wat ons omringt leeft, wordt je daar bewust van, geef blij van aandacht voor de planten, de dieren en zelfs de stenen. Als je in de natuur gaat wandelen, en je passeert een rots, stop dan
even, streel erover en zeg: ‘Nog even geduld, op een dag word je uit je gevangenschap bevrijd.’ Dan zal hij erkentelijk zijn voor je goede woorden. Want binnenin de rots leeft een wezen, in gevangen-schap, dat erop wacht tot de steen in stukken gebroken wordt, zodat het de vrijheid kan terugvinden. De brokstukken van een steen bevinden zich in de beste omstandigheden om te evolueren: ze verworden beetje bij beetje tot stof dat door het plantenrijk kan worden opgenomen. Je kunt ook tegen de rots zeggen: ‘Ik bewonder je weerstand: eeuwenlang sta je daar, blootgesteld aan de regen, vrieskou en extreme hitte, en dat verdraag je zonder klagen. Geef mij een beetje van je weerstand,
van je standvastigheid.’ Als je deze oefening vaak met liefde en vertrouwen herhaalt, zal de weerstand, de stabiliteit die rotsen eigen is in jou doordringen en vervolgens zul je in staat zijn deze in je leven zichtbaar te maken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst van zondag 20 juli 2014
"Het licht vormt de essentie van het universum en door een werk met de gedachten kunnen wij er enige deeltjes aan onttrekken om ze in onze eigen substantie op te nemen. Dit licht vinden wij eerst en vooral in de zon, maar ook in de lucht, in het water en in alle voedingsstoffen die ons dagelijks als voedsel dienen. Zodra wij een beetje van dit licht in ons bezit hebben, hebben wij ook de mogelijkheid om het te vermeerderen. Hoe? Door het te
laten versmelten met het goddelijk licht. Dit is trouwens haar voornaamste streven. Er worden echter voorwaarden aan gesteld: in onze ziel moet de weg die naar het goddelijk licht voert, ontdaan zijn van elke vorm van onzuiverheid, want onzuiverheden verhinderen deze samensmelting. Door ons te zuiveren, verwijderen we de hindernissen die ons licht van het licht van God afscheiden. Tot de dag dat zij nog slechts één licht vormen, dan kan niets meer ze van elkaar scheiden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zaterdag 19 juli 2014
"Heb je al eens de macht van een glimlach ondervonden? Je bent teleurgesteld, op een moeilijkheid gestuit, een verschil van mening, iemand heeft je gekwetst, enz. In plaats van je te irriteren of te laten ontmoedigen, probeer de glimlach-methode. Wat, zeg je, de glimlach-methode? Wat is dat? Naar anderen glimlachen? Nee, niet per se. Zelfs als je alleen bent, probeer te glimlachen, zomaar, om jezelf te bewijzen dat je boven alle kleine tegenslagen van het leven staat. Bedenk dat je diep in jezelf, onkwetsbaar, onsterfelijk, eeuwig bent, en wanneer je een spiegel voorbij gaat, glimlach naar jezelf… Eerst als een boer met kiespijn, maar wat geeft dat? Dit is al een begin. Zodra je hebt besloten om positief te blijven door afstand te nemen van de gebeurtenissen, zul je gemakkelijker je zorgen te boven komen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Vier dagen "Woorden van Inspiratie en Dagelijkse gedachten"


22 juli 2014
Woorden van Inspiratie - Dag 113
 "  In onze stormloop naar betere omstandigheden in de toekomst,
 vertrappen we de bloem van het Zijn die zichzelf elk moment openbaart."
Tony Parsons

Een dagelijkse gedachte
Het leven is een opeenvolging van lessen die geleefd
moeten worden om begrepen te worden.
Heleen Keller  (Ingestuurd door:  M. v.d. Veen, Dordrecht NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 112
"  Door je tegen iets te verzetten,
hou je het in stand.
Hoe meer je je verzet,
hoe reëler datgene wordt
waartegen je je verzet."
Neale Donald Walsch

Een dagelijkse gedachte
Zoek je geluk niet te ver,
straks kijk je eroverheen .
Bond Zonder Naam  (Ingestuurd door:  Lieve, Wieze BE)

Zondag 20 juli
Woorden van Inspiratie - Dag 111
"  Je denkt dat je eens verlost zal zijn.
Eens zal je vrij zijn.
Waarom niet vandaag?

Waarom niet Nu?
En als het Nu niet is, wanneer dan?"

Jeff Foster

Een dagelijkse gedachte
Ga zo nu en dan op reis en ontspan.
Terug op werk zal uw oordeel zekerder zijn.
Leonardo DaVinci  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

19 juli 2014
Woorden van Inspiratie - Dag 110
"  De grot die je vreest te betreden,
bevat de schat die je zoekt."
Joseph Campbell

Een dagelijkse gedachte
Alleen gedachten die ons invallen
tijdens het wandelen zijn waardevol.
Friedrich Nietzsche  (Ingestuurd door:  Paula Hubbers, Groesbeek NL)

 

woensdag 16 juli 2014

Dagtekst van woensdag 16 juli 2014, woorden van inspiratie en een dagelijkse gedachte

Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen
 
Dagtekst van woensdag 16 juli 2014
"Als je ’s morgens wakker wordt, probeer je dan goed te doordringen van het belang van deze nieuwe dag. Daarvoor bestaat een methode: je doet alsof dit je laatste dag is. Er zijn er die zeggen dat je dan voortdurend leeft met de gedachte aan de dood, wat verschrikkelijk is. Nee, als je iedere dag leeft alsof het je laatste zou zijn, word je niet naar de dood gedreven, maar integendeel naar het leven. Het is eerder degene die zich lichtzinnig en zorgeloos gedraagt, alsof hij de eeuwigheid voor zich heeft, die naar de dood loopt, want hij verspilt zijn leven. Als de wijzen ons aanraden iedere dag te leven alsof het je laatste is, moedigen zij ons alleen aan om deze dag nuttiger, mooier en waardevoller te maken dan gisteren. Je hoeft echt niet te geloven dat het je laatste dag is, het is alleen een
pedagogische methode om volledig in het nu te leven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 107
 "Hou me ver weg van de wijsheid die niet weent,
het denken dat niet lacht
en de grootsheid die niet buigt voor de kinderen."
Kahlil Gibran

Een dagelijkse gedachte
Op school volg je eerst de lessen en dan krijg je een test;
in het leven krijg je eerst een test en dan volgen de lessen.
Tom Bodett  (Ingestuurd door:  Carla Lankhaar, Nieuwegein NL)

maandag 14 juli 2014

Wat een geweldige dagtekst vandaag

Wat een geweldige dagtekst van vandaag. Is het toeval dat ik van de week al schreef hoe diep een mens de hel kan zien, want dat gebeurde nadat ik zelfs de vriendschap had verbroken van wat eerst een relatie was geweest. Geloof me, die hel is de hemel geworden voor mij en het geluk heeft de overhand gekregen. Ik heb me er niet onder laten krijgen, omdat de Liefde voor mezelf sterker is geworden. Want dat is de 'hemel' die je bereikt. Ik luister nog sterker naar mijn gevoel en wat er ingefluisterd wordt. Of ik nu een man ontmoet of dat ik ergens een bos induik. Altijd kijk en luister ik eerst van binnen wat daar wordt gefluisterd. Zonder dat stemmetje doe ik niets meer. Die bron stroomt van binnen en dat wil ik ook zo houden. Er bestaat niets mooiers. Onderweg naar Rome zal dat stemmetje nog sterker zijn om me te waarschuwen en te helpen. Luister naar de LIEFDE in uzelf, dat stemmetje dat alleen het beste wil voor u.

Dagtekst van maandag 14 juli 2014
"De bron, wat een veelzeggend en diepgaand symbool ! Waarom? Omdat ze nooit ophoudt met op te wellen en stromen. En de zuivere heldere bron in ons die nooit mag ophouden met opwellen en stromen, is de liefde. Wat er ons ook gebeurt en wat men ons ook aandoet, wij mogen nooit onze bron laten opdrogen. Hoeveel mensen beslissen om zich voor de anderen af te sluiten, vanaf het moment dat ze tot de ontdekking komen dat ze zijn bedrogen! Doe dat nooit! Eerder, toen je nog niet in de gaten had dat je werd bedrogen, stroomde je bron tenminste nog en was je de eerste die profiteerde van die liefde die opwelde in jezelf. Ik
raad je natuurlijk geen naïviteit, blindheid aan. Integendeel, probeer zoveel mogelijk een klaar zicht in de mensen te hebben. Maar als het je overkomt dat je bent bedrogen, zeg dan tegen
jezelf dat dat niet zo erg is. Wat erg is, is dat er geen liefde meer in je huist. Dus wat ook je teleurstellingen, verbittering, beproevingen mogen zijn, laat je bron stromen: zij is het die je
blijdschap, inspiratie en kracht zal geven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 105
"  Het gaat niet over "' mij",
het gaat over "  wij"  ."  
Jamie Sams

 

zaterdag 12 juli 2014

Dagtekst van zaterdag 12 juli 2014, woorden van inspiratie en een dagelijkse gedachte


Dagtekst van zaterdag 12 juli 2014.
"De jeugd is nieuwsgierig, vrijmoedig, tot op het punt dat ze zich zonder angst in avonturen stort die de geestelijke en lichamelijke gezondheid kunnen schaden. En als wijze ouders of
volwassenen ze er van trachten te weerhouden, luisteren ze niet: wat zijn dat voor bekrompen en zwakke mensen, die hen willen verhinderen ervaringen op te doen en het leven te leren kennen? Het leven leren kennen.. Jongeren weten niet dat om het leven te leren kennen, je andere ervaringen kunt opdoen, dan die waarvan zij denken dat ze een veel intenser bestaan opleveren; of als ze dat al weten, is het voor hen voldoende, dat anderen, filosofen,
wijzen, heiligen, deze ervaringen hebben beleefd. Ze bewonderen deze personages misschien en zijn zelfs in staat ze te citeren, maar er is geen sprake van hen na te volgen. Ze imiteren liever al degenen die hun vingers gebrand hebben aan allerlei soorten excessen. Dan ware het beter dat ze zouden citeren uit de betreurenswaardige avonturen van zoveel schepselen die slecht geëindigd zijn (de literatuur en de geschiedenis staan er bol van), en dat ze proberen de ervaringen te beleven van wezens die de weg hebben gevonden, die naar het licht en de ware liefde voert. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 103
"  Geduld is de enige kracht
die je ooit nodig hebt."
Hindu Spreuk

Een dagelijkse gedachte
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.
Chinees spreekwoord  (Ingestuurd door:  Wendy Cordes, Enschede NL)Een dagel;

 

 

Bijna-doodervaring Reportage Met Pim Van Lommel En Getuigenissen


vrijdag 11 juli 2014

Dagtekst van vrijdag 11 juli 2014 en trainingstocht vandaag richting Roermond

Het was 3 uur dat ik in slaap viel en zes uur dat ik weer opstond vanmorgen. Sta nu op het punt op de fiets te stappen en richting Roermond te fietsen. Vandaag even geen krachtmeting, maar tenten en bijkomende zaken te bekijken. Het weer is grijs en donker en er zal menige bui onderweg te verwachten zijn. Echter straks kan ik ook niet zeggen ik rij niet omdat het regent. Maak vandaag je hartenergie eens schoon. Zet je hartstreek in het groen. Kijk welke energieën  van anderen zich hierin bevinden. Schuif ze heel liefdevol naar buiten en geef je hartstreek een nieuwe beschermende kleur er omheen. Weet je niet welke kleur. Vraag om een kleur. De eerste de beste die jij binnenkrijgt is goed voor jou. Fijne dag allemaal, Maus

Dagtekst van vrijdag 11 juli 2014
"Er zijn mannen en vrouwen die hun plaats niet vinden in de maatschappij: zij voelen er zich miskend, geminacht, en vooral nutteloos, wat behoort tot het ergste leed dat bestaat. Waaraan
gaan zij dan hun energie besteden? Omdat men hun de mogelijkheid ontzegt om iets op te bouwen, rest hun slechts alles te vernietigen wat zich om hen heen bevindt. Het is niet omdat ze van nature zo slecht zijn, maar als men zich onjuist behandeld, afgewezen of miskend voelt, is men geneigd de aandacht te trekken door geweld te plegen. Ja hoor, zo krijg je wel aandacht, maar wat heb je ermee gewonnen? Gevoelig zijn voor de blik of de mening van anderen, is op zich niet verwerpelijk. Echter de waardering die een mens voor zichzelf heeft, het gevoel van eigenwaarde, mag nooit van die blik, van die mening afhangen, maar van het besef van het werk dat hij verricht, in het diepste geheim van zijn hart voor het welzijn van de hele wereld. Dus, zelfs als het lijkt alsof de maatschappij je niet nodig heeft, treur dan niet: je zult altijd ergens een plaatsje vinden om iets nuttigs, goeds, moois te verrichten. En of dat erkend wordt of niet, je zult voelen dat je opbloeit."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 102
"  We benutten allemaal slechts
een kleine fractie van ons potentieel
om ten volle te leven,
in de zin van liefhebben,
zorgen voor, creëren en durven.

Bijgevolg kan het verwerkelijken
van ons potentieel wel eens
het spannendste avontuur
van ons leven worden."
Herbert Otto

Een dagelijkse gedachte
Vruchten rijpen door de zon;
mensen rijpen door de liefde.
Auteur onbekend  (Ingestuurd door:  Robert Brunenberg, Baexem NL)

dinsdag 8 juli 2014

Levensverhalen van jou en mij: De Lyme-bacterie is verdwenen, gisteren een zware ...

Levensverhalen van jou en mij: De Lyme-bacterie is verdwenen, gisteren een zware ...:   Vandaag is de puf er een beetje uit. Drukke dag geweest vol wisselingen. Een blijde boodschap vandaag is dat de Lyme bacterie definitief...

Dagtekst van dinsdag 8 juli 2014 en een dagelijkse gedachte

Dagtekst van dinsdag 8 juli 2014.
"Vanwege hun steun,hun goede raad, kunnen vrienden een kostbare
hulp betekenen bij de beproevingen van het leven. Maar het is
minder verstandig iedere keer dat je verdrietig bent,
teleurgesteld of ontevreden naar hen toe te rennen of hen op te
bellen. Zelfs als je je nadien een beetje beter voelt, is dit
gevoel van voorbijgaande aard, want je hebt geen enkel innerlijk
werk verricht om de problemen op te lossen en bij de
eerstvolgende gelegenheid verval je weer in dezelfde negatieve
staat. Je hebt dan niet alleen de anderen vergiftigd, maar je
bent er zelf niets op vooruitgegaan.
Heeft iets of iemand je geërgerd? Blijf dan rustig thuis,
concentreer je op het licht, bidt, zing, luister naar muziek…
Of ga naar buiten, maak een wandeling door de straten of in de
natuur, en bezoek geen mensen alvorens je je in staat voelt hen
iets goeds, iets opbouwend te brengen. Als je de gewoonte zou
aannemen om jezelf te observeren, zou je vaststellen dat je de
neiging hebt om het tegenovergestelde te doen: als het slecht
gaat, loop je naar de anderen om je narigheid met hen te delen,
en als het goed gaat heb je niets te vertellen. Ah wel, denk
eraan voortaan alleen goede dingen met hen te delen, je vrede, je
vreugde: dat zal nog meer bijdragen aan een lichter gevoel, het
zal je bevrijden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een dagelijkse gedachte
Ik heb u slechts drie dingen te leren:
Eenvoud, geduld, mededogen.
Deze drie zijn uw grootste schatten.
Lao Tzu  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, leiderdorp NL)

maandag 7 juli 2014

Dagtekst van maandag 7 juli 2014, woorden van Inspiratie en een dagelijkse gedachte

"De dood is een verandering van toestand, die ons toelaat gebieden te leren kennen die wij anders niet kunnen betreden, zolang wij opgesloten zijn in ons fysieke lichaam. Op aarde leven en in die andere wereld leven, zijn ervaringen die wij nodig hebben voor onze evolutie, daarom komen wij en gaan we weer… en komen we weer terug… Het verlangen naar onsterfelijkheid, dat ons mensen bezighoudt,
is geen hersenschim. Het betreft een wezenlijk verlangen, maar omdat zij er geen enkele notie van hebben wat in hen onsterfelijk is, klampen de meeste mensen zich zoveel mogelijk vast aan het
fysieke leven. Maar de onsterfelijkheid werd niet gegeven aan het fysieke lichaam, en ze zullen zich slechts onsterfelijk voelen op de dag dat ze hebben geleerd hun gedachten, hun gevoelens en hun
daden met leven van de geest te doordringen. Daarin ligt het onsterfelijk leven. Zij die het leven van de geest leven, die echt hebben begrepen wat het leven van de geest betekent, zijn niet bang voor de dood. Zij zijn er zich van bewust, dat de rijkdommen die zij hebben verzameld in hun hart en in hun ziel hen nooit zullen verlaten. Integendeel, zij weten dat zij ze nog talrijker zullen terugvinden in het hiernamaals, omdat wij allen onze oorsprong in het hiernamaals hebben."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 98
Je weet heel goed, diep binnenin,
dat er maar één toverkracht bestaat,
één enkele macht,
één enkele redding...
en die heet liefhebben.
Welnu, heb je lijden lief.
Verzet je er niet tegen,
vlucht er niet van weg.
Het is enkel je afkeer ervan
die pijn doet,
niets anders."
Hermann Hesse

Een dagelijkse gedachte
Een mooie carrière is nog geen mooi leven.
Olaf Hoenson  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 

zondag 6 juli 2014


Dagtekst van zondag 6 juli 2014
"Meester Peter Deunov zei: ‘Als je innerlijk de idee van liefde
koestert in haar meest sublieme vorm, zul je hulp krijgen van
duizenden en nog eens duizenden liefdevolle zielen, want liefde
veronderstelt het collectieve werk van duizenden zielen die door
dit idee van liefde onderling zijn verbonden. De goddelijke
liefde is de grootste kracht die bestaat. Twijfel niet aan deze
waarheid, probeer ze vanbinnen tot leven te wekken, teneinde
zielen aan te trekken die in haar naam werken, zodat deze zielen
altijd bij je blijven’
Zulke woorden verdienen een lange meditatie, want zij openen voor
ons eindeloze vergezichten. Als wij erin slagen ons dit goddelijk
beeld van de liefde eigen te maken, zullen wij van boven
duizenden zielen aantrekken die ons met hun aanwezigheid zullen
vervullen. De menselijke taal schiet tekort om de vreugde te
beschrijven van zij die door zulke liefde werden bezocht en in
staat waren te bewaren. Vervolgens is het voor hen voldoende om
in het voorbijgaan de gezichten van mannen en vrouwen, zelfs
onbekenden, op te merken, om zich in de volheid te voelen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 97
"  Het is enkel door ons bewustzijn
te aarden in het levende gevoel
van ons lichaam
dat het 'Ik Ben',
onze werkelijke aanwezigheid,
kan ontwaken." 
G.I. Gurdjieff

Een dagelijkse gedachte
Karakter is als een boom en reputatie als zijn schaduw.
De schaduw is wat we erover denken
maar de boom is de werkelijkheid.
Abraham Lincoln  (Ingestuurd door:  Conny Othmer, Rijkevorsel, BE)

zaterdag 5 juli 2014

Rome op de elektrische fiets door Maus Sturmer: Rome ik kom er aan. Trainingen afgelopen dagen en ...

Rome op de elektrische fiets door Maus Sturmer: Rome ik kom er aan. Trainingen afgelopen dagen en ...: Vandaag kan ik de omraam met zijn dagtekst uit eigen ervaring volledig beamen. Tot driekwart jaar geleden verdedigde ik mij de laatste 1...

Dagtekst van zaterdag 5 juli 2014, Woorden van Inspiratie en een Dagelijkse gedachte

Wil je mijn verhaal bij deze dagtekst lezen klik dan op: http://romeopdeelektrischefiets.blogspot.nl/

Dagtekst van zaterdag 5 juli 2014
"Je voelt je bezield door een groot ideaal van gerechtigheid, edelmoedigheid, en je wilt dat dit ideaal gerealiseerd wordt in de wereld? Heel goed, maar dat is niet voldoende. Als je niet de juiste houding vindt, bots je met de anderen die er niets van willen horen, en na enige tijd zie je dat ondanks de juistheid
van je argumenten en ondanks je inspanningen, je geen enkel resultaat behaalt, en eindig je ontmoedigd en verbitterd. Wat te doen? Laat de anderen eenvoudig met rust, je hoeft ze niet tegen elke prijs te overtuigen, maar ga door met jezelf te ontwikkelen, te perfectioneren… Op die manier, beetje bij beetje, als je ze
ontmoet, zal je indruk maken door je zelfbeheersing, inzicht, de helderheid van je redeneringen en zij zullen voelen dat je hen iets kunt leren. Zolang je hardnekkig doorgaat met mensen, die weigeren naar je te luisteren, duidelijk te maken dat ze op de verkeerde weg zijn, zal je niet alleen nul op het rekwest krijgen, maar dreig je samen met hen te verzinken in zompig terrein. Werk dus met het licht; op een dag, wanneer zij je weer
tegenkomen, zelfs voordat je een woord hebt gesproken, zullen zij begrijpen dat je gelijk hebt.."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 96
"  We kunnen allemaal leren om haat te overwinnen door liefde,
door te putten uit de kracht die vrijkomt bij een meditatie
waarbij we ons hele gewicht, al onze energie, onze hele wil
richten op wat geduldig, vergevend en
onzelfzuchtig is in onszelf en in anderen."
Eknath Easwaran

Een dagelijkse gedachte
Als praten niet meer helpt...
waarom dan niet eens luisteren?
Gino Dekeyzer  (Ingestuurd door:  Dominique De Cloedt, Brugge BE)

DE DAGENERGIE EN DE PLANETEN

Foto: DE DAGENERGIE 

Zaterdag 5 juli 2014 

GELE STER
Beleef vandaag alle aspecten van de harmonie in je leven. Ervaar je disharmonie dan is dit ook goed. Raak er niet gedeprimeerd door. Gebruik deze disharmonie om erachter te komen wat binnenin jou nog geheeld wil worden. Kom erachter hoe je tegen jezelf aankijkt. Je mag jezelf volledig gelijkwaardig ten opzichte van ieder ander weten. Ontdek ook wat je bij jezelf buiten hebt gesloten. Mogelijkerwijs is dit de reden waarom je werkelijke talent niet naar buiten kan komen. Doe daar dan iets aan.

GELE STER 
Gele Ster is vandaag ook je gids- of coachenergie. Laat je innerlijke schoonheid stralen en houd je met de mooie dingen van het leven bezig. Gun jezelf de rust om te ervaren wat de sfeer van je omgeving met je doet. Wees helemaal jezelf en denk niet voor anderen. Benoem dat wat binnenin je nog wringt. Neem daar alle verantwoordelijkheid voor door jezelf als volledig gelijkwaardig te beschouwen en ook daarnaar te handelen.

TOON 1
Vandaag is het de eerste dag van de Gele Ster golf, de laatste van de twintig dertiendaagse groeigolven. De gele ster geeft het thema van deze groeifase weer. Alle gebeurtenissen in de komende dertien dagen kunnen met dit thema worden verbonden. De Gele Ster is als het ware de kapstok waaraan jouw groei de komende dagen kan worden opgehangen. Vandaag ga je aan deze dertien dagen van groei beginnen.

GELE STER GOLF 
Je bevindt je op de eerste dag in de golf van het GELE STER met als thema harmonie en als doel universialiteit. Kom er deze 13 dagen achter waar je werkelijk thuishoort. Onderzoek waar en in hoeverre onbewuste patronen je leven in disharmonie brengen. Zodra je innerlijke werkelijkheid verandert, zal ook je leven veranderen. De veranderingen in je leven werken van binnen naar buiten. Ervaar onvoorwaardelijke liefde. Je kunt alleen maar volledig zijn als je ook de onvolledigheid in je leven hebt ervaren. De polariteit van het leven toont je het werkelijke leven. Heb je wonden lief, het zijn de doornen van de roos die jij in werkelijkheid bent. Laat je innerlijke schoonheid volledig tot bloei komen.

Bron: http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_248.htm

Ik pak mijn taak op en zorg dat de wereld elke dag een beetje mooier wordt! 

Maya Kalender 

Hele mooie dag allemaal! 
<3
DE DAGENERGIE

Zaterdag 5 juli 2014

GELE STER
Beleef vandaag alle aspecten van de harmonie in je leven. Ervaar je disharmonie dan is dit ook goed. Raak er niet gedeprimeerd door. Gebruik deze disharmonie om erachter te komen wat binnenin... jou nog geheeld wil worden. Kom erachter hoe je tegen jezelf aankijkt. Je mag jezelf volledig gelijkwaardig ten opzichte van ieder ander weten. Ontdek ook wat je bij jezelf buiten hebt gesloten. Mogelijkerwijs is dit de reden waarom je werkelijke talent niet naar buiten kan komen. Doe daar dan iets aan.

GELE STER
Gele Ster is vandaag ook je gids- of coachenergie. Laat je innerlijke schoonheid stralen en houd je met de mooie dingen van het leven bezig. Gun jezelf de rust om te ervaren wat de sfeer van je omgeving met je doet. Wees helemaal jezelf en denk niet voor anderen. Benoem dat wat binnenin je nog wringt. Neem daar alle verantwoordelijkheid voor door jezelf als volledig gelijkwaardig te beschouwen en ook daarnaar te handelen.

TOON 1
Vandaag is het de eerste dag van de Gele Ster golf, de laatste van de twintig dertiendaagse groeigolven. De gele ster geeft het thema van deze groeifase weer. Alle gebeurtenissen in de komende dertien dagen kunnen met dit thema worden verbonden. De Gele Ster is als het ware de kapstok waaraan jouw groei de komende dagen kan worden opgehangen. Vandaag ga je aan deze dertien dagen van groei beginnen.

GELE STER GOLF
Je bevindt je op de eerste dag in de golf van het GELE STER met als thema harmonie en als doel universialiteit. Kom er deze 13 dagen achter waar je werkelijk thuishoort. Onderzoek waar en in hoeverre onbewuste patronen je leven in disharmonie brengen. Zodra je innerlijke werkelijkheid verandert, zal ook je leven veranderen. De veranderingen in je leven werken van binnen naar buiten. Ervaar onvoorwaardelijke liefde. Je kunt alleen maar volledig zijn als je ook de onvolledigheid in je leven hebt ervaren. De polariteit van het leven toont je het werkelijke leven. Heb je wonden lief, het zijn de doornen van de roos die jij in werkelijkheid bent. Laat je innerlijke schoonheid volledig tot bloei komen.

Bron: http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_248.htm

Ik pak mijn taak op en zorg dat de wereld elke dag een beetje mooier wordt!

Maya Kalender

Hele mooie dag allemaal! Hilde
 
Foto: DE PLANETEN 

Het is weer zo’n Uranus/Pluto/Mars dagje. De Maan, die in Weegschaal staat:

*maakt om 11.45 uur een vierkant met Pluto (hetgeen onmacht kan geven, niet erg, de Maanaspecten duren nooit lang, maar toch).

*Om 14.00 uur is het Eerste Kwartier van de Maan, we worden meer "outgoing".

*'s Middags is er dan wel een leuk aspect voor het ontmoeten van mensen: Maan driehoek Venus in de luchttekens (15.51 uur).

*en ’s avonds kun je je groen en geel ergeren, bijvoorbeeld tijdens de barbecue of vanwege de herrie bij een barbecue of zomerfeest  of zijn er alleen voetbalfeesten? -- met de Maan oppositie Uranus om 20.45 uur, dan weet je dat ook weer :-)  En als je lang opblijft kan het zelfs nog tot ruzie komen met de Maan conjunct Mars midden in de nacht. <Maar de zondag wordt leuk!>

© Joyce Hoen - Astrologe 

Bron: http://www.astrologie.ws/weekzaterdag.htm
DE PLANETEN

Het is weer zo’n Uranus/Pluto/Mars dagje. De Maan, die in Weegschaal staat:

*maakt om 11.45 uur een vierkant met Pluto (hetgeen onmacht kan geven, niet erg, de Maanaspecten duren nooit lang, maar toch).
...
*Om 14.00 uur is het Eerste Kwartier van de Maan, we worden meer "outgoing".

*'s Middags is er dan wel een leuk aspect voor het ontmoeten van mensen: Maan driehoek Venus in de luchttekens (15.51 uur).

*en ’s avonds kun je je groen en geel ergeren, bijvoorbeeld tijdens de barbecue of vanwege de herrie bij een barbecue of zomerfeest of zijn er alleen voetbalfeesten? -- met de Maan oppositie Uranus om 20.45 uur, dan weet je dat ook weer En als je lang opblijft kan het zelfs nog tot ruzie komen met de Maan conjunct Mars midden in de nacht. <Maar de zondag wordt leuk!>

© Joyce Hoen - Astrologe

Bron: http://www.astrologie.ws/weekzaterdag.htm
Meer weergeven

DE NIEUWE TZOLKINGOLF EN MEER OVER DE NIEUWE TZOLKINGOLF

Foto: De golf van de ‘gele ster’ begint op zaterdag 5 en eindigt op donderdag 17 juli.

Het einde van de golf van de gele ster completeert één omwenteling van de 260 dagen van de Tzolkin. Deze omwenteling begon vorig jaar op 31 oktober en eindigt op 17 juli a.s. Deze dertien dagen lenen zich er bij uitstek voor om voor jezelf alles eens op een rijtje te zetten. Wat waren aan het begin van deze periode je verwachtingen en wat is er daarna allemaal gebeurd? De rode draad van deze dertien dagen is het antwoord op de vraag of je het gevoel hebt of de plek die je nu inneemt, de plek is waar je hoort te zijn.

Vanuit een meer of minder groot bewustzijn volg je je eigen levenspad en ben je onderweg om je levensmozaïek te voltooien. Op de plaats waar je nu bent doe je voor jezelf ervaring op. Deze ervaring heb je nodig voor je verdere groei. Je mag dus stellen dat je altijd op de plaats bent waar je hoort te zijn. Aan dit uitgangspunt mag je voor jezelf de bevestiging ontlenen, dat je het per definitie goed doet. Heb je deze innerlijke overtuiging, dan ervaar je harmonie.

Maak gebruik van de kracht van de stuurman van deze dertien dagen om de zegeningen in je leven te tellen. Mogelijkerwijs heb je ooit voor jezelf de overtuiging ontwikkeld, dat voor jou levensvervulling en geluk niet zou zijn weggelegd en dat harmonie altijd ten koste van jezelf moet gaan. Zoek daarom contact met de schepper in je om tot een ruimere zienswijze hiervan te komen. Het is je geboorterecht dat je glas altijd vol is en zelfs mag overstromen. Vraag jezelf ten diepste af of je het jezelf waard bent dat je in overvloed mag ontvangen? Jij mag keuzes maken. Jij mag op ieder moment van de dag kiezen om je aandacht te richten op dat wat jij wilt laten groeien. Maak dan een keuze die blijk geeft van de liefde en waardering voor jezelf. Deze keuze garandeert de groei van jouw werkelijke potentieel.

De intentie van deze periode wil je duidelijk maken dat je hoe dan ook niet voor je recht zou hoeven te vechten. Maak je los van je innerlijke strijd en onzekerheden, door moedig je werkelijke angsten tegemoet te treden. Herken en erken dat je grootste angst, de angst voor je eigen licht is. De donkere momenten in je leven hebben ervoor gezorgd dat je dit licht duidelijker dan ooit daarvoor, kon zien. Doe dit licht in jezelf niet tekort. Geef je over aan je innerlijke leiding waardoor je de juiste informatie op het juiste moment ontvangt. De onvoorwaardelijke universele liefde stroomt altijd naar je toe. Zet je hart open en laat deze liefde binnen. Ze is er voor jou, om je te helen en gelukkig te maken. Ontvang wat van jou is en geef door dat wat alleen door jou kan worden doorgegeven. Vanuit de plek die aan jou is voorbehouden verlicht je de wereld. Je ondersteunt dan niet alleen het waarmaken van de bedoeling van deze dertien dagen, maar ook het waarmaken van de bedoeling van de hele omwenteling van de Tzolkin. 

Het is aan jou om op basis van je persoonlijke keuzes, inhoud te geven aan een samenleving waar waarheid, schoonheid, goedheid en liefde de boventoon voeren. Luister naar je hart, je hart kent de weg.

Wij adviseren je deze informatie regelmatig door te nemen en deze tekst aan zoveel mogelijk mensen door te sturen. Hierdoor geef je mede aanzet aan verruiming van het collectieve bewustzijn.

Voor een verdere omschrijving van de dag-energieën ga je naar: http://www.1320em.nl/webpaginas/kalender_2014.htm
DE NIEUWE TZOLKINGOLF
De golf van de ‘gele ster’ begint op zaterdag 5 en eindigt op donderdag 17 juli.

Het einde van de golf van de gele ster completeert één omwenteling van de 260 dagen van de Tzolkin. Deze omwenteling begon vorig jaar op 31 oktober en eindigt... op 17 juli a.s. Deze dertien dagen lenen zich er bij uitstek voor om voor jezelf alles eens op een rijtje te zetten. Wat waren aan het begin van deze periode je verwachtingen en wat is er daarna allemaal gebeurd? De rode draad van deze dertien dagen is het antwoord op de vraag of je het gevoel hebt of de plek die je nu inneemt, de plek is waar je hoort te zijn.

Vanuit een meer of minder groot bewustzijn volg je je eigen levenspad en ben je onderweg om je levensmozaïek te voltooien. Op de plaats waar je nu bent doe je voor jezelf ervaring op. Deze ervaring heb je nodig voor je verdere groei. Je mag dus stellen dat je altijd op de plaats bent waar je hoort te zijn. Aan dit uitgangspunt mag je voor jezelf de bevestiging ontlenen, dat je het per definitie goed doet. Heb je deze innerlijke overtuiging, dan ervaar je harmonie.

Maak gebruik van de kracht van de stuurman van deze dertien dagen om de zegeningen in je leven te tellen. Mogelijkerwijs heb je ooit voor jezelf de overtuiging ontwikkeld, dat voor jou levensvervulling en geluk niet zou zijn weggelegd en dat harmonie altijd ten koste van jezelf moet gaan. Zoek daarom contact met de schepper in je om tot een ruimere zienswijze hiervan te komen. Het is je geboorterecht dat je glas altijd vol is en zelfs mag overstromen. Vraag jezelf ten diepste af of je het jezelf waard bent dat je in overvloed mag ontvangen? Jij mag keuzes maken. Jij mag op ieder moment van de dag kiezen om je aandacht te richten op dat wat jij wilt laten groeien. Maak dan een keuze die blijk geeft van de liefde en waardering voor jezelf. Deze keuze garandeert de groei van jouw werkelijke potentieel.

De intentie van deze periode wil je duidelijk maken dat je hoe dan ook niet voor je recht zou hoeven te vechten. Maak je los van je innerlijke strijd en onzekerheden, door moedig je werkelijke angsten tegemoet te treden. Herken en erken dat je grootste angst, de angst voor je eigen licht is. De donkere momenten in je leven hebben ervoor gezorgd dat je dit licht duidelijker dan ooit daarvoor, kon zien. Doe dit licht in jezelf niet tekort. Geef je over aan je innerlijke leiding waardoor je de juiste informatie op het juiste moment ontvangt. De onvoorwaardelijke universele liefde stroomt altijd naar je toe. Zet je hart open en laat deze liefde binnen. Ze is er voor jou, om je te helen en gelukkig te maken. Ontvang wat van jou is en geef door dat wat alleen door jou kan worden doorgegeven. Vanuit de plek die aan jou is voorbehouden verlicht je de wereld. Je ondersteunt dan niet alleen het waarmaken van de bedoeling van deze dertien dagen, maar ook het waarmaken van de bedoeling van de hele omwenteling van de Tzolkin.

Het is aan jou om op basis van je persoonlijke keuzes, inhoud te geven aan een samenleving waar waarheid, schoonheid, goedheid en liefde de boventoon voeren. Luister naar je hart, je hart kent de weg.

Wij adviseren je deze informatie regelmatig door te nemen en deze tekst aan zoveel mogelijk mensen door te sturen. Hierdoor geef je mede aanzet aan verruiming van het collectieve bewustzijn.

Voor een verdere omschrijving van de dag-energieën ga je naar: http://www.1320em.nl/webpaginas/kalender_2014.htm
Meer weergeven

Foto: MEER OVER DE NIEUWE TZOLKINGOLF 

De Tzolkingolf van de Gele Ster en de Gele Zon is de nieuwe dertiendaagse groeigolf voor de periode van 5 tot en met 17 juli 2014. 

Wat waar is bij lamplicht,
is niet altijd waar bij zonlicht.

Joseph Joubert

Je lichaam is je huis en jijzelf mag alle vertrekken bewonen. Als er ergens leegstand is, lees de sprookjes maar, dat je die kamers hebt gemeden. Je wilt het niet meer weten en/of voelen. Wanneer je álle vertrekken van je eigen huis bewoont, dan heeft het huis een uitstraling. Overal brandt het licht.
Die uitstraling, jouw eigen identiteit, straalt door de ramen en is in staat anderen bij te lichten op hun weg. Dit licht gaat – onbewust- de dialoog aan met de ander; maar is in staat ook op zichzelf te zijn. Een huis waar jij thuis bent stelt je in staat naar de ander te kijken zónder uit je eigen huis weg te gaan. Dat is zelfliefde. Zelfliefde is de belangrijkste vorm van liefde. Dat is geen egocentrische liefde en ook geen romantiek. Zelfliefde maakt een verbinding met zelfaanvaarding. In éénheid Zijn!

Charisma

De Gele Sterenergie is verbonden met het middaguur, de zomer, met vuur en het derde chakra. Deze energie houdt van een goed gevecht en gaat graag tot het uiterste om de spanning erin te houden. De harmonie die gezocht wordt ligt niet in de oppositie, maar in het verbinden van ideeën, gedachten en mensen – in resonantie zijn.

De oude Egyptenaren kenden de zonnevlecht of solar plexus al en noemde deze plek ‘de zetel van de ziel’. De solar plexus werd gezien als de tempel van Aton (de zonnegod) in het menselijk lichaam. Zowel als heiligdom én als het centrum van werkzaamheid. Van hieruit verbreidde zich het innerlijk licht. Ook de Maya’s zagen de zonnevlecht als een uitwisselingsruimte tussen mens en zon en volgens Rudolf Steiner is de solar plexus de zetel van de verbeelding en helderziende dromen. Andere namen voor de zonnevlecht zijn manipura of ‘stralende ster’ en bevindt zich in het chakra onder je hart.
Zoals de zon de aarde verwarmt, zaden doet ontkiemen en uitgroeien tot granen, zo verwarmt de zonnevlecht onze maag en spijsvertering. Het ‘innemen’ van steeds meer kennis kan tot problemen leiden wanneer deze kennis niet echt in je ‘landen’ kan. De emoties en ervaringen die niet verwerkt zijn, kunnen daardoor niet verbranden.

De ziel spreekt via het gevoel en wil zich creatief uiten om de diepste dromen en verlangens te verwezenlijken. Dit geeft ons de gevoelens van vervulling en voldoening. Onvrede , gevoelens van passiviteit (zonder passie zijn) en futloosheid zijn een roep van de ziel om dieper te luisteren en/of je frequentie-niveau te verhogen. De plexus solaris is eveneens de zon van het zenuwstelsel, veel psychische stoornissen komen voort uit een blokkade van het zonnevlecht chakra en gebrek aan zonnigheid.

Schoonheid en harmonie

Het Pad van Schoonheid is de Middenweg vinden tussen alle uitersten.
Enerzijds worden we gedreven door angsten. Angst om de controle kwijt te raken, waardoor je kunt gaan manipuleren of je gaat aanpassen. Je probeert de controle te vinden door je (energetisch) groter te maken en vaak impulsief je zin door te drijven. Anderzijds worden we gedreven door wispelturigheid, besluiteloosheid en uiteindelijk niet werkelijk gaan voor onze dromen en verlangens. We komen niet tot daadkracht om onze idealen vorm te geven. Je bent dan niet vrij, maar vrijblijvend bezig als het je ‘toevallig’ zo uitkomt. Vrijblijvend bezig zijn laat zien dat je gedreven wordt door egoïsme en hoogmoed.

Het zijn de uitersten tussen de krachten van Ahriman en Lucifer. In het denken en in angsten versterkt Ahriman zich (b.v. angst voor terrorisme of angst voor de Islam….) en in het willen voedt Lucifer zich. Lucifer wordt in de Bijbel duivel genoemd en Ahriman de satan. Alleen door het juiste Midden te vinden zullen we niet vervallen in eenzijdigheid. Ahriman laat je denken dat je niet deugt; door creatief je ruimte in te nemen en in je eigen kracht te gaan staan en jezelf mooi te vinden vind je de middenweg. Egoïsme is luciferisch; door je empathische vermogen te oefenen en je te openen voor de ander vind je de middenweg.

Het Christusbewustzijn

Het ontwaken van het Christusbewustzijn behoort bij de missie van Nederland en is nauw verbonden met de geboorte van het hoger-zelf. Het fundament waarop het Christusbewustzijn rust is Liefde. De goddelijke of kosmische energie tot in elke vezel van je lichaam in je opnemen en laten doordringen is een proces waar veel innerlijke kracht bij nodig is. Vandaar ook dat dit proces meerdere levens nodig heeft. De leerweg die je gaat wordt ook wel inwijdingsweg genoemd en heeft op zich niet met religies te maken. Door het gaan van een innerlijke scholingsweg kan iemand het geestelijk energielichaam ‘draad voor draad’ opnieuw weven. Dit nieuwe ‘lichaam’ wordt ook wel het lichtlichaam, fantoomlichaam of opstandingslichaam genoemd.
Etymologisch hangt het woord fantoom samen met het Griekse woord fantasma, dat verschijning betekent: fainomai: stralen, schijnen. Het ontwikkelen van het lichtlichaam is nauw verbonden met onze IK-ontwikkeling als autonoom en authentiek mens. In de symbolieken wordt dit lichtlichaam verbeeld in de weg van rups naar vlinder, een kristallijnen hemelziel, het bruiloftsgewaad en soms als koningsmantel.

Op de weg van het Christusbewustzijn ben je bezig met het integreren van het denken (wijsheid) en het zuivere voelen. Dit proces van het samengaan van liefde en wijsheid omvat het verbinden van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf – het verbinden van Oost en West – de tweelingziel verbinding – het meedragen van karma van andere mensen of het karma van de wereld – in al je worstelingen met verdriet en lijden, het leed van de gehele mensheid raakt heel diep je ziel en je voelt dat er iets nieuws mag komen… Zoek maatjes op die op dit punt naar je luisteren willen, écht luisteren… De Adelaar en de Condor komen samen, evenals de twee Jezuskinderen één werden.

Water en Zon

Nederland is een waterrijk gebied en het menselijk lichaam bestaat voor ca 70 procent uit water. Het element water leert ons trouw te blijven aan ons gevoel en onze emoties te zuiveren en te begrenzen. Trouw zijn aan ons gevoel en gevoelens van tolerantie ontwikkelen in de diversiteit van de vele nationaliteiten en religies. Creatieve vuur- energie die ontwaakt in de zonne-energie kan geïnspireerd (vuur/ enthousiasme) worden door de verlangens en idealen van het hoger zelf, of ze kan in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego).

Nederland is bij uitstek geschikt als plek onder de zon, waar het christusbewustzijn mag ontwaken! Dit toont zich b.v. in de Zwarte Pieten discussie die volgens mij onze vragen over (kinder) slavernij aan de orde stelt – maar ook bij het voetballen, zoals nu in het WK is Nederland misschien wel een zgn ‚zondagskind’. Onze collectieve volksziel toont op ‘speelse wijze’ dat zij ook donkere kanten heeft en karmische wonden die verschillende kanten op kunnen rollen… (over karma: zie vorige groeigolf http://www.fluisteralsjeblieft.nl)

Aartsengel Michaël is de grote inspirator van de spirituele bewustwording van onze tijd. We staan allemaal in dienst van Aartsengel Michaël om bij te dragen aan de grote wending in deze tijd. Je hoeft er geen woorden voor te vinden. Je doet het door aan jezelf te werken. Door naar een hoger trillingsgetal toe te werken zodat je een hogere energie uitstraalt, en de engelen jou als kanaal kunnen gebruiken om hun energie uit te storten over deze aarde en zo dat optillen kunnen bewerken. 

Onze emoties zorgen ervoor dat wij voortdurend van trillingsfrequentie veranderen! Als je je eigen trilling octaaf bewust wordt, ben je aangeschakeld aan die frequentie en daarom betekent haar sfeer (dimensie) voor jou de volmaakte ‚werkelijkheid’. Echter als je de ‚proef’ op dat bepaalde niveau hebt doorstaan, ontwaak je in de volgende sfeer en dan zie je in, dat je op het lagere niveau alleen maar dromen beleefde… Tenslotte ontwaak je op de hoogste trede van het bewustzijn; dan er is geen ontwaken meer – maar opstanding! De geest-mens – de God-mens – de atma. Een voorbeeld van deze geest-mens is b.v. Gandhi, die werd mah-atma – grote geest genoemd.

Komende 13 dagen gaan we van het kengetal 248 naar 260, de laatste golf van deze cyclus. De energie heeft een hogere trilling dan bij de start van elke cyclus (kin 1) – Het doel van harmonie is niet om in harmonie te leven zoals harmoniespelers denken. Harmonie is het spel van yin en yang en helpt ons naar het échte doel van het harmoniespel: het loskomen uit de wurggreep van het lagere zelf en ons voortaan alleen nog maar te laten leiden door het Hoger Zelf die enkel onvoorwaardelijke liefde kent of zoals Elisabeth Kübler Ross zo mooi verwoordde:

Mensen zijn als gebrandschilderde ramen. 
Ze schitteren en stralen wanneer de zon schijnt, 
maar hun werkelijke schoonheid openbaart zich alleen 
door het licht van binnen.

© Joke - http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Afbeelding: Solar Plexus Chakra door Leanne M. Williams
MEER OVER DE NIEUWE TZOLKINGOLF

De Tzolkingolf van de Gele Ster en de Gele Zon is de nieuwe dertiendaagse groeigolf voor de periode van 5 tot en met 17 juli 2014.

Wat waar is bij lamplicht,
is niet altijd waar bij zonlicht....

Joseph Joubert

Je lichaam is je huis en jijzelf mag alle vertrekken bewonen. Als er ergens leegstand is, lees de sprookjes maar, dat je die kamers hebt gemeden. Je wilt het niet meer weten en/of voelen. Wanneer je álle vertrekken van je eigen huis bewoont, dan heeft het huis een uitstraling. Overal brandt het licht.
Die uitstraling, jouw eigen identiteit, straalt door de ramen en is in staat anderen bij te lichten op hun weg. Dit licht gaat – onbewust- de dialoog aan met de ander; maar is in staat ook op zichzelf te zijn. Een huis waar jij thuis bent stelt je in staat naar de ander te kijken zónder uit je eigen huis weg te gaan. Dat is zelfliefde. Zelfliefde is de belangrijkste vorm van liefde. Dat is geen egocentrische liefde en ook geen romantiek. Zelfliefde maakt een verbinding met zelfaanvaarding. In éénheid Zijn!

Charisma

De Gele Sterenergie is verbonden met het middaguur, de zomer, met vuur en het derde chakra. Deze energie houdt van een goed gevecht en gaat graag tot het uiterste om de spanning erin te houden. De harmonie die gezocht wordt ligt niet in de oppositie, maar in het verbinden van ideeën, gedachten en mensen – in resonantie zijn.

De oude Egyptenaren kenden de zonnevlecht of solar plexus al en noemde deze plek ‘de zetel van de ziel’. De solar plexus werd gezien als de tempel van Aton (de zonnegod) in het menselijk lichaam. Zowel als heiligdom én als het centrum van werkzaamheid. Van hieruit verbreidde zich het innerlijk licht. Ook de Maya’s zagen de zonnevlecht als een uitwisselingsruimte tussen mens en zon en volgens Rudolf Steiner is de solar plexus de zetel van de verbeelding en helderziende dromen. Andere namen voor de zonnevlecht zijn manipura of ‘stralende ster’ en bevindt zich in het chakra onder je hart.
Zoals de zon de aarde verwarmt, zaden doet ontkiemen en uitgroeien tot granen, zo verwarmt de zonnevlecht onze maag en spijsvertering. Het ‘innemen’ van steeds meer kennis kan tot problemen leiden wanneer deze kennis niet echt in je ‘landen’ kan. De emoties en ervaringen die niet verwerkt zijn, kunnen daardoor niet verbranden.

De ziel spreekt via het gevoel en wil zich creatief uiten om de diepste dromen en verlangens te verwezenlijken. Dit geeft ons de gevoelens van vervulling en voldoening. Onvrede , gevoelens van passiviteit (zonder passie zijn) en futloosheid zijn een roep van de ziel om dieper te luisteren en/of je frequentie-niveau te verhogen. De plexus solaris is eveneens de zon van het zenuwstelsel, veel psychische stoornissen komen voort uit een blokkade van het zonnevlecht chakra en gebrek aan zonnigheid.

Schoonheid en harmonie

Het Pad van Schoonheid is de Middenweg vinden tussen alle uitersten.
Enerzijds worden we gedreven door angsten. Angst om de controle kwijt te raken, waardoor je kunt gaan manipuleren of je gaat aanpassen. Je probeert de controle te vinden door je (energetisch) groter te maken en vaak impulsief je zin door te drijven. Anderzijds worden we gedreven door wispelturigheid, besluiteloosheid en uiteindelijk niet werkelijk gaan voor onze dromen en verlangens. We komen niet tot daadkracht om onze idealen vorm te geven. Je bent dan niet vrij, maar vrijblijvend bezig als het je ‘toevallig’ zo uitkomt. Vrijblijvend bezig zijn laat zien dat je gedreven wordt door egoïsme en hoogmoed.

Het zijn de uitersten tussen de krachten van Ahriman en Lucifer. In het denken en in angsten versterkt Ahriman zich (b.v. angst voor terrorisme of angst voor de Islam….) en in het willen voedt Lucifer zich. Lucifer wordt in de Bijbel duivel genoemd en Ahriman de satan. Alleen door het juiste Midden te vinden zullen we niet vervallen in eenzijdigheid. Ahriman laat je denken dat je niet deugt; door creatief je ruimte in te nemen en in je eigen kracht te gaan staan en jezelf mooi te vinden vind je de middenweg. Egoïsme is luciferisch; door je empathische vermogen te oefenen en je te openen voor de ander vind je de middenweg.

Het Christusbewustzijn

Het ontwaken van het Christusbewustzijn behoort bij de missie van Nederland en is nauw verbonden met de geboorte van het hoger-zelf. Het fundament waarop het Christusbewustzijn rust is Liefde. De goddelijke of kosmische energie tot in elke vezel van je lichaam in je opnemen en laten doordringen is een proces waar veel innerlijke kracht bij nodig is. Vandaar ook dat dit proces meerdere levens nodig heeft. De leerweg die je gaat wordt ook wel inwijdingsweg genoemd en heeft op zich niet met religies te maken. Door het gaan van een innerlijke scholingsweg kan iemand het geestelijk energielichaam ‘draad voor draad’ opnieuw weven. Dit nieuwe ‘lichaam’ wordt ook wel het lichtlichaam, fantoomlichaam of opstandingslichaam genoemd.
Etymologisch hangt het woord fantoom samen met het Griekse woord fantasma, dat verschijning betekent: fainomai: stralen, schijnen. Het ontwikkelen van het lichtlichaam is nauw verbonden met onze IK-ontwikkeling als autonoom en authentiek mens. In de symbolieken wordt dit lichtlichaam verbeeld in de weg van rups naar vlinder, een kristallijnen hemelziel, het bruiloftsgewaad en soms als koningsmantel.

Op de weg van het Christusbewustzijn ben je bezig met het integreren van het denken (wijsheid) en het zuivere voelen. Dit proces van het samengaan van liefde en wijsheid omvat het verbinden van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf – het verbinden van Oost en West – de tweelingziel verbinding – het meedragen van karma van andere mensen of het karma van de wereld – in al je worstelingen met verdriet en lijden, het leed van de gehele mensheid raakt heel diep je ziel en je voelt dat er iets nieuws mag komen… Zoek maatjes op die op dit punt naar je luisteren willen, écht luisteren… De Adelaar en de Condor komen samen, evenals de twee Jezuskinderen één werden.

Water en Zon

Nederland is een waterrijk gebied en het menselijk lichaam bestaat voor ca 70 procent uit water. Het element water leert ons trouw te blijven aan ons gevoel en onze emoties te zuiveren en te begrenzen. Trouw zijn aan ons gevoel en gevoelens van tolerantie ontwikkelen in de diversiteit van de vele nationaliteiten en religies. Creatieve vuur- energie die ontwaakt in de zonne-energie kan geïnspireerd (vuur/ enthousiasme) worden door de verlangens en idealen van het hoger zelf, of ze kan in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego).

Nederland is bij uitstek geschikt als plek onder de zon, waar het christusbewustzijn mag ontwaken! Dit toont zich b.v. in de Zwarte Pieten discussie die volgens mij onze vragen over (kinder) slavernij aan de orde stelt – maar ook bij het voetballen, zoals nu in het WK is Nederland misschien wel een zgn ‚zondagskind’. Onze collectieve volksziel toont op ‘speelse wijze’ dat zij ook donkere kanten heeft en karmische wonden die verschillende kanten op kunnen rollen… (over karma: zie vorige groeigolf http://www.fluisteralsjeblieft.nl/)

Aartsengel Michaël is de grote inspirator van de spirituele bewustwording van onze tijd. We staan allemaal in dienst van Aartsengel Michaël om bij te dragen aan de grote wending in deze tijd. Je hoeft er geen woorden voor te vinden. Je doet het door aan jezelf te werken. Door naar een hoger trillingsgetal toe te werken zodat je een hogere energie uitstraalt, en de engelen jou als kanaal kunnen gebruiken om hun energie uit te storten over deze aarde en zo dat optillen kunnen bewerken.

Onze emoties zorgen ervoor dat wij voortdurend van trillingsfrequentie veranderen! Als je je eigen trilling octaaf bewust wordt, ben je aangeschakeld aan die frequentie en daarom betekent haar sfeer (dimensie) voor jou de volmaakte ‚werkelijkheid’. Echter als je de ‚proef’ op dat bepaalde niveau hebt doorstaan, ontwaak je in de volgende sfeer en dan zie je in, dat je op het lagere niveau alleen maar dromen beleefde… Tenslotte ontwaak je op de hoogste trede van het bewustzijn; dan er is geen ontwaken meer – maar opstanding! De geest-mens – de God-mens – de atma. Een voorbeeld van deze geest-mens is b.v. Gandhi, die werd mah-atma – grote geest genoemd.

Komende 13 dagen gaan we van het kengetal 248 naar 260, de laatste golf van deze cyclus. De energie heeft een hogere trilling dan bij de start van elke cyclus (kin 1) – Het doel van harmonie is niet om in harmonie te leven zoals harmoniespelers denken. Harmonie is het spel van yin en yang en helpt ons naar het échte doel van het harmoniespel: het loskomen uit de wurggreep van het lagere zelf en ons voortaan alleen nog maar te laten leiden door het Hoger Zelf die enkel onvoorwaardelijke liefde kent of zoals Elisabeth Kübler Ross zo mooi verwoordde:

Mensen zijn als gebrandschilderde ramen.
Ze schitteren en stralen wanneer de zon schijnt,
maar hun werkelijke schoonheid openbaart zich alleen
door het licht van binnen.

© Joke - http://www.fluisteralsjeblieft.nl/

Afbeelding: Solar Plexus Chakra door Leanne M. Williams
Meer weergeven

vrijdag 4 juli 2014

De Dagenergie en de Planeten

Foto: DE DAGENERGIE 

Vrijdag 4 juli 2014 

BLAUWE HAND
Beleef vandaag wat het is om in je eigen ‘flow’ te zijn. Stel je helemaal open voor de actie van het moment en probeer dat moment op geen enkele manier mentaal in te vullen. Luister naar de impulsen die in je opkomen. Stop met het plannen en laat het in jezelf stromen. Doe dat waar je echt zin in hebt, ook als je denkt dat je dit niet kunt of mag. Maak je los van je dagelijkse rol en ontdek waartoe jij in staat bent. Stel je open voor pijn en verwarring wanneer je die mocht voelen. Besteed er aandacht aan. Je zult daardoor genezen.

BLAUWE AAP 
Blauwe Aap is vandaag je gids- of coachenergie. Heb geduld met jezelf. Groeien kan lastig zijn. Doe alleen maar die dingen waar je ook echt zin in hebt. Besteed aandacht aan je innerlijk. Voel aan wat je voor jezelf echt nodig hebt en neem actie. Geef jouw emoties toestemming dat ze er mogen zijn, want het is je ziel die dit alles wil voelen. Ga eraan voorbij dat je ego dit soms niet plezierig vindt. Het gaat er hoe dan ook om dat je je werkelijke zijn naar buiten brengt.

TOON 13
Vandaag is het de dertiende en laatste dag van de Blauwe Adelaar golf. Vandaag bereikt deze golf haar doel. Je mag nu gaan ervaren wat het is om in de kwaliteit van de energie van de Blauwe Hand thuis te komen. Alle aspecten van ontwikkeling die deze golf kenmerken, komen in dit zonneteken samen. Neem de tijd om haar in haar totaliteit te beleven.

BLAUWE ADELAAR GOLF 
Je bevindt je op de dertiende dag in de golf van de BLAUWE ADELAAR met als thema visie en als doel openheid. Kom er deze 13 dagen achter waarom je hier bent en wat jouw bijdrage is aan het grote geheel. Jij mag nu je eigen visie gaan vormgeven. De wereldvrede begint in je hart, op het moment dat jouw visie aansluit bij die van het collectief. Wanneer je je hier helemaal voor openstelt, dan sta je ook open voor anderen en het leven. Ga voorbij aan de drang om van alles in je leven te willen plannen. Ga voelen hoe de levensenergie binnenin je stroomt en kom in je eigen flow. Het veld weet waartoe jij in staat bent en het leven zal je vinden op het moment dat jij er klaar voor bent.

Bron: http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_247.htm

Alles is heel., ook vandaag ben ik me daar bewust van! 

Maya Kalender 

Hele mooie dag allemaal! 
<3
DE DAGENERGIE

Vrijdag 4 juli 2014

BLAUWE HAND
Beleef vandaag wat het is om in je eigen ‘flow’ te zijn. Stel je helemaal open voor de actie van het moment en probeer dat moment op geen enkele manier mentaal in te vullen. Luister naar de impulsen die in je opkomen. Stop met het plannen en laat het in jezelf stromen. Doe dat waar je echt zin in hebt, ook als je denkt dat je dit niet kunt of mag. Maak je los van je dagelijkse rol en ontdek waartoe jij in staat bent. Stel je open voor pijn en verwarring wanneer je die mocht voelen. Besteed er aandacht aan. Je zult daardoor genezen.

BLAUWE AAP
Blauwe Aap is vandaag je gids- of coachenergie. Heb geduld met jezelf. Groeien kan lastig zijn. Doe alleen maar die dingen waar je ook echt zin in hebt. Besteed aandacht aan je innerlijk. Voel aan wat je voor jezelf echt nodig hebt en neem actie. Geef jouw emoties toestemming dat ze er mogen zijn, want het is je ziel die dit alles wil voelen. Ga eraan voorbij dat je ego dit soms niet plezierig vindt. Het gaat er hoe dan ook om dat je je werkelijke zijn naar buiten brengt.

TOON 13
Vandaag is het de dertiende en laatste dag van de Blauwe Adelaar golf. Vandaag bereikt deze golf haar doel. Je mag nu gaan ervaren wat het is om in de kwaliteit van de energie van de Blauwe Hand thuis te komen. Alle aspecten van ontwikkeling die deze golf kenmerken, komen in dit zonneteken samen. Neem de tijd om haar in haar totaliteit te beleven.

BLAUWE ADELAAR GOLF
Je bevindt je op de dertiende dag in de golf van de BLAUWE ADELAAR met als thema visie en als doel openheid. Kom er deze 13 dagen achter waarom je hier bent en wat jouw bijdrage is aan het grote geheel. Jij mag nu je eigen visie gaan vormgeven. De wereldvrede begint in je hart, op het moment dat jouw visie aansluit bij die van het collectief. Wanneer je je hier helemaal voor openstelt, dan sta je ook open voor anderen en het leven. Ga voorbij aan de drang om van alles in je leven te willen plannen. Ga voelen hoe de levensenergie binnenin je stroomt en kom in je eigen flow. Het veld weet waartoe jij in staat bent en het leven zal je vinden op het moment dat jij er klaar voor bent.

Bron: http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_247.htm

Alles is heel., ook vandaag ben ik me daar bewust van!

Maya Kalender

Hele mooie dag allemaal! Hilde
 
Foto: DE PLANETEN 

Zon oppositie Pluto

De jaarlijkse Zon-Pluto oppositie valt vandaag, 4 juli, op 12.17 graden  Kreeft/Steenbok om 09.57 uur. De horoscoop van Amerika (ook van 4 juli) is te zien op de pagina. Vanaf de Twin Towers liep Saturnus transit boven de horizon en vanaf dat moment was Amerika eigenlijk niet meer te harden. Saturnus transit loopt nu in hun 12e huis en zal daarna weer onder de horizon gaan. Uranus transit loopt momenteel oppositie Saturnus in 10, de rebellie zit nog helemaal in het begin maar tast het gezag al wel aan. Pluto transit loopt nu in hun 2e huis der economische zaken oppositie de Zon in 8. De Zon is ook heer 9 en staat vierkant Saturnus. Er worden dingen in de doofpot gestopt aldaar, dat wil je niet weten. Het lijkt hier en daar bijna een politiestaat, alhoewel dat de meeste mensen schijnt te ontgaan, ook in Amerika zelf. Het ligt er een beetje aan in welke staat je daar woont.

Als je Pluto in het 2e huis hebt, zoals Amerika dat heeft, dan heb je hetzij een armoedebewustzijn, hetzij ben je zo bang failliet te gaan, dat je stinkend rijk wordt. Normale proporties is niet iets waar Pluto aan doet. De angst voor faillissement komt bij een individu uit een ervaring voorafgaand aan dit leven, en is niet irreëel: sterker nog, wij roepen in de concrete werkelijkheid vaak onze angsten op, het manifesteert zich vanuit onze angst. Amerika is trouwens al failliet. Van financiële grootmacht naar een torenhoge schuldenlast. En Pluto moet nog conjunct zichzelf komen. Tegen die tijd zijn de financiële verhoudingen in de wereld op de kop komen te staan en kan Amerika overnieuw beginnen. Dat kunnen ze wel, want Pluto in 2 betekent dat je altijd opnieuw kunt beginnen. 

Als je zelf geboren bent met Pluto in 2 is het de kunst van angst naar vertrouwen te gaan, het vertrouwen dat je voldoende  talent hebt om het altijd te redden, zelfs na een faillissement! 

© Joyce Hoen - Astrologe 

Bron: http://www.astrologie.ws/weekvrijdag.htm
DE PLANETEN

Zon oppositie Pluto

De jaarlijkse Zon-Pluto oppositie valt vandaag, 4 juli, op 12.17 graden Kreeft/Steenbok om 09.57 uur. De horoscoop van Amerika (ook van 4 juli) is te zien op de pagina. Vanaf de Twin Towers liep Saturnus ...transit boven de horizon en vanaf dat moment was Amerika eigenlijk niet meer te harden. Saturnus transit loopt nu in hun 12e huis en zal daarna weer onder de horizon gaan. Uranus transit loopt momenteel oppositie Saturnus in 10, de rebellie zit nog helemaal in het begin maar tast het gezag al wel aan. Pluto transit loopt nu in hun 2e huis der economische zaken oppositie de Zon in 8. De Zon is ook heer 9 en staat vierkant Saturnus. Er worden dingen in de doofpot gestopt aldaar, dat wil je niet weten. Het lijkt hier en daar bijna een politiestaat, alhoewel dat de meeste mensen schijnt te ontgaan, ook in Amerika zelf. Het ligt er een beetje aan in welke staat je daar woont.

Als je Pluto in het 2e huis hebt, zoals Amerika dat heeft, dan heb je hetzij een armoedebewustzijn, hetzij ben je zo bang failliet te gaan, dat je stinkend rijk wordt. Normale proporties is niet iets waar Pluto aan doet. De angst voor faillissement komt bij een individu uit een ervaring voorafgaand aan dit leven, en is niet irreëel: sterker nog, wij roepen in de concrete werkelijkheid vaak onze angsten op, het manifesteert zich vanuit onze angst. Amerika is trouwens al failliet. Van financiële grootmacht naar een torenhoge schuldenlast. En Pluto moet nog conjunct zichzelf komen. Tegen die tijd zijn de financiële verhoudingen in de wereld op de kop komen te staan en kan Amerika overnieuw beginnen. Dat kunnen ze wel, want Pluto in 2 betekent dat je altijd opnieuw kunt beginnen.

Als je zelf geboren bent met Pluto in 2 is het de kunst van angst naar vertrouwen te gaan, het vertrouwen dat je voldoende talent hebt om het altijd te redden, zelfs na een faillissement!

© Joyce Hoen - Astrologe

Bron: http://www.astrologie.ws/weekvrijdag.htm
Meer weergeven