vrijdag 27 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 27 februari 2015.

"De atheïsten zijn trots omdat zij menen blijk te geven van helderheid, logica, rede: zij spreken zich tenminste uit op basis van hetgeen zij zien, horen, kunnen aanraken, meten, enz. Die stumperds van gelovigen daarentegen worden zo verblind door hun geloof dat iedere objectiviteit hun totaal ontbreekt. Welnu, hoe intelligent iemand ook mag zijn, indien hij het bestaan van een Schepper, de werkelijkheid van de ziel, de onsterfelijkheid van de geest, niet aanvaardt, zal hij altijd verstoken blijven van een essentieel element om zijn observaties en zijn oordeel tot in de puntjes af te werken. En omdat hij verstoken blijft van dat element, is hij beperkt. Want hij staat stil bij de vorm, bij de oppervlakte van het bestaan.
Men kan een atheïst vergelijken met iemand die ten opzichte van een mens enkel rekening houdt met zijn anatomie. Zolang het erom gaat de ledematen, de organen, te identificeren, en deze te beschrijven, volstaat de anatomie. Maar blijven hangen bij de anatomie, betekent dat men een lichaam bestudeert, zonder rekening te houden met het leven dat het bezielt. Alleen het geloof in het leven van de ziel en van de geest, dus in de goddelijke wereld waar al wat bestaat zijn oorsprong vindt, kan ons de waarachtige dimensie van de wezens en van de dingen bezorgen en onze gevoeligheid wekken voor de stromen die in hen circuleren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Je hand wordt anders als je deze in een andere legt.
Paul Eluard  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 330
 "  De natuur is, de natuur doet niet alsof."
 Irene von Lippe-Biesterfeld

 

donderdag 26 februari 2015

Heerlijk even niets doen mag en dagtekst van donderdag 26 februari 2015


Het is grappig zoals de omraam vandaag zijn verhaal verteld. Al jaren hoop ik die ruimte te mogen doorkruisen, echter het is mij nooit vergund geweest om dit bewust mee te mogen maken. Waar ik zelf heel veel moeite mee heb, dat zal ook vast aan mezelf liggen, is het feit dat wij inderdaad geen idee hebben van de weg die wij wilden bewandelen voor we werden geboren. Waar we voor hebben gekozen. Op gegeven moment geef je de moed op om alsmaar je best te doen. In zo'n fase zit ik nu. Heb eis en soort van schrijversblok. Nergens zin in en ik speel alleen nog maar stomme spelletjes, iets wat ik zelden eerder op de computer heb gedaan. Eerst voelde ik me hier verschrikkelijk schuldig over. Nu geef ik er maar aan toe. Ik hoef even helemaal niets meer, ook niet te denken of te piekeren over wat had kunnen zijn .  

Heb ik geen zin de dagteksten door te sturen, dan laat ik het. Zo gaat het al weken met alles op dit moment. Ik mag even niets doen en bijkomen van het afgelopen jaar vol emoties, verdriet en vooral veel vreugde en inzichten. Dat gun ik mezelf. Het heeft lang geduurd eer ik dit kon accepteren. Laat men nu van de andere Zijde maar even laten zien en vooral aan mij voelen of ik wel waardevol genoeg ben voor hen, om hun leerrijke reizen te mogen maken. Mijn opdracht nu is: van mezelf genieten op elk moment van de dag. Trots zijn op wie en wat ik ben en wat ik tot nu toe heb gepresteerd. Zelfs al is dat op dit moment met zinloos niets doen, want zo noem ik spelletjes spelen. Of ik nu productief ben of een zinloos spelletje speel, ik geniet er van en daar gaat in het leven toch om?  

Herken je dit, doe net als ik. Voel je niet meer schuldig dat je niets doet en presteert, maar geniet gewoon van de mooie momenten van het niets doen en laat je drijven op de zee van rust, zoals deze vogels ook doen. Ik geniet er van en uiteindelijk is er toch weer een klein verhaaltje uit ontstaan.

(Schrijversblok is het tijdelijke onvermogen van een schrijver of componist om tot schrijven te komen.)

Dagtekst van donderdag 26 februari 2015.
"Hoewel de mensen vaak pretentieus en ijdel lijken, onderschatten zij zichzelf in feite. Kijk maar: zij minimaliseren de gaven en mogelijkheden die zij hebben ontvangen van de Schepper. Deze gaven en mogelijkheden die van hen hogere wezens maken, veronachtzamen zij en ze hechten de grootste waarde aan al wat van buitenaf komt: apparaten, machines, producten, geneesmiddelen… Zelfs wanneer ze een spiritueel onderricht volgen, slagen ze er niet in de goede houding te vinden, want zij hebben geen enkel idee van de toekomst die de kosmische Intelligentie voor hen heeft voorzien. En wat is die toekomst, zul je vragen?  Alle gebieden van de ruimte doorkruisen, langs de sterren en de zonnen. Van deze reis kun je enkel de rijkdommen meebrengen die je vanbinnen zult verzameld hebben.
Niets is belangrijker dan te leren waaraan te werken en waarop te vertrouwen. Zolang je enkel vertrouwt op uitwendige omstandigheden en materiële voorwerpen, zul je grote ontgoochelingen oplopen, want op een zeker moment zullen de omstandigheden veranderen en de voorwerpen je ontglippen… In werkelijkheid kun je echt alleen maar rekenen op de geest in jou, die pure activiteit is, constante inspanning. Gebruik alle uitwendige middelen, indien je erover beschikt, en dank de Hemel dat je ze hebt gekregen, maar reken er niet op."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Alles wat tegenzit probeer ik met
een glimlach tegemoet te treden.
Zr. Columba Marmion OSB  (Ingestuurd door:  Sam, Dommelen NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 332
Een gedachte is onschadelijk, tenzij we erin geloven.
Of je houdt vast aan je gedachten of je onderzoekt ze.
Een andere keuze heb je niet.
Byron Katie

 

 

woensdag 25 februari 2015

Dagtekst van maandag 23 en woensdag 25 februari 2015.


Dagtekst van woensdag 25 februari 2015.
"Hoeveel mensen brengen een deel van hun leven door in vergaderingen, waar zij eindeloos debatteren over dezelfde projecten, zonder het ooit eens te worden! Indien zij blijk zouden kunnen geven van begrip en liefde tegenover elkaar, zou het gemakkelijker kunnen verlopen. maar zij komen zonder liefde, zij doen niets anders dan elkaar bekritiseren, tegenspreken, zich tegen elkaar verzetten en daarom vinden zij geen oplossing. Wanneer men aan dezelfde tafel gaat zitten om te discussiëren met een open geest en hart, volstaan soms vijf minuten om een probleem op te lossen: maar zonder deze openheid bereikt men niets, zelfs niet na jaren van discussie.
Indien je zoveel moeilijkheden ontmoet om het eens te worden met de anderen, is er geen reden om trots te zijn. Denk na over hetgeen je ervan weerhoudt: is het niet precies het feit dat je gesloten bent? Leg een beetje meer liefde in je hart, dan zal je begrip verbeteren en je problemen zullen een oplossing vinden. Je zult dolgelukkig vertrekken, verbaasd zelfs dat de zaken zo eenvoudig verlopen zijn."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van maandag 23 februari 2015.
"Het menselijk wezen werd geschapen naar het beeld van het universum en het bezit dus een structuur die identiek is aan deze van het universum. Deze structuur neemt men  bijvoorbeeld waar in de verschillende niveaus van bewustzijn die overeenstemmen met de verschillende rijken van de natuur. Zo beantwoordt het onbewuste aan de mineralen, het onderbewuste aan de planten, het bewuste aan de dieren, het zelfbewustzijn aan de mensen en het hoger bewustzijn aan de genieën en de Ingewijden.
Het onderbewustzijn, dat beantwoordt aan het plantenrijk, staat zeer dicht bij de wereld van de mineralen, dus van de concretisering. Daarom bestaat een van de sleutels van de realisatie erin de plannen en verlangens te doen afdalen van het gebied van het bewustzijn tot het gebied van het onderbewustzijn. En daarvoor bestaan zeer eenvoudige oefeningen. Wil je iets verbeteren in je gedrag? Concentreer je dan, vooraleer in te slapen, op een beeld, een bepaald voorwerp dat in verband staat met dit verlangen: de krachten van het onderbewuste zullen tijdens de slaap in werking treden en helpen om je verlangen te realiseren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Het leven bestaat niet uit mijlpalen,
maar uit momenten.
Rose Fitzgerald Kennedy  (Ingestuurd door:  Annie Dors, Den Haag NL)

Enthousiasme is belangrijker dan welke
professionele vaardigheid ook.
Edward Appleton  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

Woorden van Inspiratie - Dag 331
"  Laat er ruimte zijn
tussen jullie verbondenheid
en laat de winden van de hemelen
tussen jullie dansen.

Hou van mekaar,
maar maak geen 'band' van liefde;
laat het liever een bewegende zee zijn
tussen de kusten van jullie zielen."
Kahlil Gibran

 

zaterdag 21 februari 2015

Dagtekst van zaterdag 21 februari 2015.

"Waarom moet je altijd waken over je gedachten, je gevoelens en je daden? Omdat je bewoond wordt door een heel volk van cellen, dat je houding en gedrag nabootst. Als je een overtreding begaat, neemt dat volk daarvan nota en imiteert het jou. Wees dus niet verbaasd als je vervolgens spanningen en ongemakken voelt. Jij bent het die door je voorbeeld je cellen slecht hebt opgevoed en veel fysieke en psychische storingen en problemen zijn het gevolg van deze slechte opvoeding.
Je werkt al mopperend, je loopt de stoelen omver, je sluit de deuren met een trap van je voet, je loopt tegen de meubelen aan, je smijt met voorwerpen… Enige tijd later voel je dat er iets niet gaat vanbinnen en je vraagt je af wat er gebeurt. Het is nutteloos om de oorzaak ver te gaan zoeken: kleine schepselen in jou, je cellen, hebben je bezig gezien en zijn heel eenvoudig bezig je te imiteren: zij morren, zij winden zich op, zij delen klappen uit…"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

De naakte waarheid is altijd beter
dan de best geklede leugen.
Ann landers  (Ingestuurd door:  Ch. van Eggen, Assen NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 327
"  Je wordt sterker van elke ervaring waarbij je met angst
wordt geconfronteerd,
je moet doen waar je jezelf
niet toe in staat acht."
Eleanor Rooseveld

vrijdag 20 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 20 februari 2015.

"Je stelt vertrouwen in iemand, je beschouwt hem als een trouwe vriend of een goede medewerker, maar op een dag ontdek je bij toeval dat hij jou in werkelijkheid verraadt, dat hij komedie speelt en tegen jou werkt… Dat is uiteraard een grote ontgoocheling, maar indien je voldoende wijs en sterk bent, en vooral indien je begrepen hebt wat waarachtige liefde is, hoef je niet de banden met hem door te snijden, maak je hem geen verwijten en toon je hem zelfs niet dat je zijn hypocrisie hebt ontdekt. Wees daarentegen wel waakzaam om geen misbruik van jou te laten maken, maar blijf je normaal gedragen tegenover hem, zoals je voorheen deed.
Men wint er niets bij door brutaal de contacten te verbreken met een naaste of een medewerker van wie men juist ontdekt heeft dat hij vals speelt. Integendeel, men kan zelfs veel winnen door een houding aan te nemen die hem misschien zal toelaten om zijn vergissing in te zien en bovendien te herstellen. De vraag is altijd of men werkelijk een delicate aangelegenheid op duurzame wijze wil oplossen, of men enkel een persoonlijke rekening wil vereffenen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Hoe vaak je ook terugkijkt naar het verleden,
je zult er niets nieuws zien.
Robert Tew  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 326
 "  Van alle dingen is eenvoud
het moeilijkst na te bootsen..."
Sir Richard Steel

 

donderdag 19 februari 2015

Dagtekst van woensdag 18 en donderdag 19 februari 2015.

Dagtekst van donderdag 19 februari 2015.
"De ontmoediging is een van de meest destructieve toestanden die een menselijk wezen kan ervaren, want zij berooft hem van het grootste deel van zijn energie. Toch bevat de ontmoediging, zelfs in de slechtste momenten, elementen die kunnen dienen op opnieuw moed te vatten, als men weet hoe deze te grijpen en te benutten. De ontmoediging berooft je van je energie, dat is waar, maar zelf bezit zij  formidabele krachten. Het bewijs: het feit dat zij in staat is om een heel koninkrijk te verwoesten, jijzelf met alle rijkdommen en mogelijkheden die opgeslagen zijn in je fysieke lichaam, je hart, je intellect, je ziel en je geest, bewijst dat zij werkelijk zeer machtig is. Waarom zou men dus niet proberen om zich meester te maken van deze macht, en haar in een positieve richting te oriënteren?
Span je in om je bewust te worden van alle mogelijkheden die in jou schuilen. Zelfs indien je gelooft dat je volledig uitgeput bent, aan het eind van je krachten en weerstand, blijven er in feite nog altijd formidabele hulpbronnen in jou aanwezig, die je in staat zullen stellen om opnieuw op weg te gaan."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van woensdag 18 februari 2015.
"Esau, die uitgehongerd was, stond zijn eerstgeboorterecht af aan zijn broer Jakob voor een bord linzen, je kent zeker dit fragment uit het oude Testament. Het is vanzelfsprekend een symbolisch verhaal dat men moet interpreteren.
Esau stelt de mens voor die bereid is om deze waardigheid, gesymboliseerd door het eerstgeboorterecht, op te offeren, hetgeen een zeer grote waarde vertegenwoordigt in de ogen van zijn vader, in ruil voor onmiddellijke genoegens: een bord linzen. Want honger is een synoniem voor alle lusten en begeerten. Hoeveel andere vormen van honger dan de lichamelijke honger roepen om bevredigd te worden en doen de mensen hun eerstgeboorterecht, hun waardigheid van zoon of dochter van God verliezen! Iedere keer dat een wezen toegeeft aan een instinct, en niet enkel aan de gulzigheid, maar ook aan sensualiteit, woede, jaloersheid, ambitie, haat, verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht, zijn innerlijk koninkrijk voor een bord linzen en hij verarmt, onderwerpt zich, wordt slaaf. In ruil voor iets dat het niet waard is, geeft hij een uitermate waardevol goed in hem op: het goddelijk leven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen.
Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
Sören Kierkegaard  (Ingestuurd door:  Petra van der Pol -van Leeuwen, Zeist NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 324
"  Je taak is niet het zoeken van liefde, maar enkel het vinden
van de afschermingen ertegen,
die je binnenin jezelf gebouwd hebt."
 Rumi

 
Woorden van Inspiratie - Dag 325
 "  De kracht die je bezit is geleend,
Wat je geleend hebt

hoor je te koesteren,
Wat je koestert zal groeien,
Wat groeit gaat bloeien...
Geef het dan door."

Kim Zion
 

dinsdag 17 februari 2015

Dagtekst van dinsdag 17 februari 2015.


"De mensen beleven de liefde als een gevoel, als een passie of soms zelfs als een delirium, een ziekte… een ongeneeslijke ziekte! De waarachtige liefde is niets van dat alles: het is een bewustzijnstoestand waar men toe komt na lange tijd de weg van de innerlijke vervolmaking gevolgd te hebben. De waarachtige liefde is de beloning die gegeven wordt aan degene die begrepen heeft dat hij, om volledig gelukkig te zijn, iedere dag dichter bij de wereld van de zuiverheid, de harmonie, het licht, de wereld van God Zelf moet komen. En aangezien God de Bron van de liefde is, ontvangt hij  het grootste geschenk dat er bestaat door zich te verheffen tot Hem: hij voelt dat hij bekwaam wordt om zijn liefde uit te spreiden over heel de wereld, over alle schepselen, over heel de schepping. Hij concentreert zijn aandacht niet meer exclusief op een enkel schepsel van wie hij verwacht dat dit zijn verlangens en behoeften bevredigt, hetgeen onvermijdelijk leidt tot leed en ontgoochelingen. Hij komt iedere dag dichter bij de goddelijk liefde, die zijn hart en ziel kan vervullen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het kleinste vonkje kan een
groot vuur doen ontbranden.
Lucretius  (Ingestuurd door:  Rehana Gulzar, Utrecht NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 323
 Er zijn geen heilige plaatsen
en geen heilige mensen;
enkel heilige momenten,
enkel momenten van wijsheid.
 Boeddha

maandag 16 februari 2015

Dagtekst van maandag 16 februari 2015.

"Leer je moeilijkheden beschouwen als een ruwe materie, waaraan je moet werken. Zodra je dit standpunt inneemt, wordt een heel proces aan jou ontketend, apparaten gaan aan het werk en beginnen die ruwe materie fijn te malen om ze te transformeren. Uiteraard is dit moeilijk. Maar probeer het, tenminste uit nieuwsgierigheid. Neem de proef op de som gedurende één week. Zeg tot jezelf :"Deze manier om de dingen te zien, is zo nieuw voor mij dat ik niet weet hoe het aan te pakken; maar toch zal ik een poging doen."
In plaats van bij iedere tegenslag, bij iedere moeilijkheid die zich voordoet, te fulmineren, je te beklagen en hemel en aarde lastig te vallen, verricht een werk met de gedachte. En om alle kansen op succes aan jouw zijde te hebben, probeer vooral om waakzaam te zijn: zodra je merkt dat je riskeert meegesleept te worden door een slecht humeur, ontmoediging of wanhoop, enz… reageer! Want als men zich eenmaal heeft laten gaan, is het moeilijk om rechtsomkeer te maken. Cultiveer dus deze waakzaamheid, die vermijdt dat je je laat verrassen en ga aan het werk."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Sommige mensen komen in je leven als zegeningen,
anderen als lessen.
Moeder Teresa  (Ingestuurd door:  M. Jacobs, Brugge BE)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 322
 "  De beste religie is degene
die je het dichtste tot God brengt.

Het is degene
die je een beter persoon maakt."
Dalai Lama

 

 

zondag 15 februari 2015

Dagtekst van zondag 15 februari 2015.

"Bereken de tijd die je iedere dag doorbrengt met eten en slapen - wat zeker nuttig en onontbeerlijk is-, maar ook met praten in het wilde weg, met je bezighouden met futiliteiten. Zo gaan de jaren voorbij, ver van het echte leven, het leven van de ziel en van de geest. Wat een gerommel, wat een verspilling! En daarom is de mens arm en naakt op de dag dat hij moet vertrekken naar de andere wereld.
Wees goed doordrongen van de gedachte dat je, bij het verlaten van deze wereld, als edelstenen enkel je deugden, als goud enkel je kennis en als kledij enkel de sierraden van je ziel zult meenemen. Op het ogenblik van de dood is men zoals die mensen, die uit hun woonst zijn verjaagd en die verplicht waren om hun landerijen, huizen en meubels achter te laten: zij haasten zich naar hun brandkast om er het goud en de juwelen uit te halen, de enige voorwerpen van waarde waarmee zij zullen kunnen overleven indien zij deze te gelde maken. Wanneer de dood komt, kan men enkel zijn kwaliteiten en deugden meenemen, al de rest moet men achterlaten. Stel je dus vanaf vandaag de vraag hoeveel waarachtig goud en edelstenen je bezit."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven.
Charles Dederich  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 321
"  De vogel van het paradijs landt
enkel op de hand die niet grijpt."
John Berry

 

zaterdag 14 februari 2015

Valentijnsdag en de Dagtekst van zaterdag 14 februari 2015."Ieder gebaar dat je doordrenkt van een goddelijk idee, wordt opgetekend in de archieven van je hoger bewustzijn, van waar vervolgens heilzame energieën zullen opborrelen. Hoe bescheiden ook, iedere keer dat je een taak aanvat met de overtuiging bij te dragen tot de goede orde van de dingen, tot de harmonie die op aarde moet heersen en ook in de hemel, zal deze taak jou versterken. Zelfs in het dagelijks leven worden mensen verzwakt door het feit dat zij niet weten in welke geestesgesteldheid ze sommige taken moeten vervullen. Ofwel bevalt het werk hun niet en doen ze het al morrend, ofwel denken ze dat anderen het in hun plaats zouden moeten doen en dat men van hen profiteert, enz. In dergelijke omstandigheden wordt de minste verplichting natuurlijk een ondraaglijke last. Deze geestesgesteldheid die hun psyche zeer negatief beïnvloedt, verzwakt ook hun fysieke weerstand en zij zijn snel vermoeid. Maar de dag waarop ze aan het werk gaan met de overtuiging dat ze bijdragen tot de go
 ede werking van het geheel waartoe ze behoren, zullen hun inspanningen niet meer op hen wegen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Woorden van Inspiratie - Dag 320
"  Daar waar je struikelt,
ligt je schat."
Joseph Campbell


Is liefde niet de roze bril waardoor het leven
aangenaam wordt om te zien?
Louis Paul Boon  (Ingestuurd door:  Herman Onsia, Vilvoorde BE)

vrijdag 13 februari 2015

Met Wilskracht en moed en de dagtekst van vrijdag 13-02-15


De vraag voor mij is steeds weer wanneer ik de fout in ga, waarom ik toch als mens soms angsten creëer, terwijl de natuur volledig vertrouwd in wat God voor ons geregeld heeft. Ik hoef "Zijn" weg alleen maar te volgen en mezelf over te geven. Echter dat vertrouwen dagelijks te hebben in dat "HIJ" weet wat goed voor ons is, is het moeilijkste deel van mijn leven. Juist omdat ik het vaker beter denk te weten. Terwijl op mijn reizen, waar ik me volledig over geef aan zijn leiding, het allemaal veel beter geregeld is. Over eigenwijs zijn gesproken!!! Ik weet het allemaal, alleen vind ik de praktijk vaak zo moeilijk. U ook?

 
Dagtekst van vrijdag 13 februari 2015.
"Het sneeuwklokje dat bloeit tegen het einde van de winter, kondigt de komst van de volgende lente aan. Bekijk het eens: met  welke wilskracht, met welke moed beveelt het aan de sneeuw en aan de aarde : "Vooruit, maak plaats, ik wil eruit komen!" En toch is het zo broos, heeft het zulke tere blaadjes, zo fijn dat de minste kleinigheid het kan kwetsen… Maar de aarde en de sneeuw gehoorzamen en laten een doorgang voor het sneeuwklokje dat naar boven klimt en bloeit. Hoe slaagt het erin de aarde te verplichten om een opening te maken? Het bezit een onweerstaanbare kracht in het kleine steeltje dat naar boven komt en zo overleeft het. Want het is altijd de liefde die overwint!
En jij, beschik jij niet over meer middelen dan een sneeuwklokje? Toch wel. Alleen heb je niet voldoende geloof en wilskracht om aan de gebeurtenissen, de moeilijkheden en de beperkingen te zeggen : "Vooruit, ga open, geef mij plaats want ik wil eruit, ik wil de Schepper bewonderen en prijzen!" Indien je volhardt zoals het sneeuwklokje, zul je er altijd in slagen om je te bevrijden en de overwinning te behalen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Waar kies je voor: je gelijk of je geluk?
uit A Course in Miracles  (Ingestuurd door:  Petra Banner, Zoetermeer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 319
"  Als je huilt
kijk dan diep in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht."

Kahlil Gibran
 

Is het toeval dat ik gisteren de eerste grote groet sneeuwklokjes ontdekte?

donderdag 12 februari 2015

Dagtekst van donderdag 12 februari 2015

Vandaag een Heerlijke fietstocht naar de natuurgebieden Craneweijer bij kasteel Erenstein en Strijdhagen, waar de reigers alweer volop aan het bouwen zijn van hun nesten.

 
Dagtekst van donderdag 12 februari 2015
"Wanneer je je onrustig of slecht voelt, is de enige methode die echt doeltreffend is om de rust en de vrede terug te vinden, in contact te treden met het licht. Misschien zul je zeggen dat je het reeds geprobeerd hebt zonder veel resultaat, terwijl het slikken van pillen of sommige drankjes je onmiddellijk een verbetering doen voelen. Je wilt je tijd niet verliezen met methodes waarvan de uitwerking zo traag is. Welnu, zelfs indien deze vaststellingen juist zijn, zijn je conclusies toch verkeerd.
Omdat je geen spectaculaire resultaten behaalt met de methodes van het licht, geloof je dat deze ondoeltreffend zijn. Nee, het is gewoon omdat je nog niet geleerd hebt ermee te werken. Je stelt je tevreden met een beetje te denken aan het licht, zomaar, van tijd tot tijd… Ja, uiteraard, wat wil je dan als resultaat? Leer echter in eenklank te vibreren met het licht, het in je aan te trekken, het te laten binnendringen in het binnenste van je cellen, het altijd levendiger in je te maken en je zult vaststellen dat geen enkele macht deze van het licht kan evenaren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Hoop is een prachtig, positief woord dat me doelen
laat stellen om naartoe te werken zonder
gehecht te zijn aan het resultaat.
Bernie Glassman  (Ingestuurd door:  Alexandra Kloppenborg-de Loos, Zwiggelte NL
 

Woorden van Inspiratie - Dag 318

 "  Nooit meer komt er een ander nu,
ik maak er vandaag dus het beste van.

Nooit meer komt er een ander ik,
ik maak dus het beste van mezelf."

Robert H. Schuller

 

woensdag 11 februari 2015

Dagtekst van woensdag 11 februari 2015


"Hoeveel mensen zouden veranderingen willen aanbrengen in hun omgeving, in de maatschappij en zelfs in de wereld! En hebben zij dat recht? Jazeker, de kosmische Intelligentie heeft aan eenieder het recht gegeven om hervormingen door te voeren, de gevestigde orde te veranderen, maar op één voorwaarde: dat hij of zij in staat is enkel verbeteringen aan te brengen. Is het geoorloofd het huis van je buurman af te breken? Ja, als men voor hem een ruimer, mooier en comfortabeler huis kan bouwen. Als men dat niet kan, is het verboden het aan te raken. Je zult vragen :"En zouden wij het recht hebben om iemand te doden?" Ja, als je ertoe in staat bent om hem nadien te doen verrijzen met een beter hart en verstand en met een betere gezondheid! Maar aangezien dit niet het geval is, hou je gedeisd. Het is je zelfs verboden om hem zelfs maar een enkel haar te krenken.
Nu is het dus aan jou om te bestuderen of je al dan niet het recht hebt om veranderingen aan te brengen. Maar begin met enkele hervormingen door te voeren in jezelf; probeer jezelf te verbeteren en je zult nog tijd genoeg hebben om te beslissen de wereld te hervormen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het denken maakt dingen niet duidelijker;
het brengt slechts het hart in verwarring.
Tony Samara  (Ingestuurd door:  B. Bakker, Amersfoort NL)

 Woorden van Inspiratie - Dag 317
 "  Het hart van de mens
is die kleine plaats op onze planeet,
waarlangs de liefde

over de wereld komt."
Phil Bosmans

 

 

dinsdag 10 februari 2015

Dagtekst van dinsdag 10 februari 2015

"Mediteer over het lange avontuur van de graankorrel vooraleer hij dat brood wordt, dat de mensen tot voedsel dient. Hij wordt in de aarde geplant in het duister en de kou, en hij sterft om nieuw leven te geven aan de kiem. Wanneer deze kiem uit de aarde komt, ontdekt hij de lucht, het licht en wordt een mooie korenaar. Maar daar breekt het uur van de oogst aan: de korenaren worden gemaaid, daarna gedorst en het graan moet van het kaf gescheiden worden. En daarna wordt het graan naar de molen gebracht om er gemalen te worden en getransformeerd in bloem. Op een dag mengt de bakker de bloem met water en kneedt haar tot een boterzachte deeg. Wanneer hij het deeg de vorm van een brood heeft gegeven, komt de vuurproef: het brood wordt in de oven geschoven. Wanneer het goed gebakken is met een gouden korst, wordt het op de tafel gezet waar het aan de tanden van de mensen wordt toevertrouwd. Wat een leed toch! En toch is het brood gelukkig, want het dient tot voedsel.
In welk opzicht heeft het avontuur van de graankorrel betrekking op ons? Alle etappes van zijn transformatie hebben hun equivalent in ons innerlijk leven, mediteer er goed over. Deze beproevingen dienen om ons te doen groeien, rijpen, ‘bakken’, tot wij op de tafel van de Heer terechtkomen, zodat Hij van ons kan genieten."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het moment van overgave is niet het einde
van je leven, maar het begin.
Marianne Williamson  (Ingestuurd door:  Rehana Gulzar, Utrecht NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 316
 "  In zachtheid is de ware kracht gelegen." 
Anoniem

 

maandag 9 februari 2015

Dagtekst van maandag 9 februari 2015 en Sneeuw in de Hoge Vennen tussen Eupen en Monchau, langs de N 67


Gisteren was het een dag met allemaal belletjes. Er lag een uitnodiging van een Belgische vereniging het Landschap vzw. Zij hebben een prachtig tijdschrift en organiseren elke 14 dagen wel iets leuks. Zo ook gisteren. Fotografie op de Hoge Vennen. Ergens tussen Eupen en Monchau. Aankomend zag ik steeds meer besneeuwde velden en op de Hoge Venen zelf lag de sneeuw wel 30 tot 50 cm. diep. Tot nu toe was ik er niet toe gekomen om in de sneeuw plaatjes te schieten, maar hier waren mogelijkheden genoeg. Meer dan 25 mensen waren er op af gekomen. Met Jan Loos, die de leiding heeft van het Tijdschrift Landschap, en de organisator is van al deze uitstapjes waar hij niets voor vraagt, had ik afgesproken dat ik halverwege de wandelroute via een kortere weg terug zou gaan. 10 km. is voor mij te ver en kan ik niet meer lopen.  

De tocht verliep het grotendeels over plankiers, niet breder dan 30 cm. Ze zijn wel 10 cm. breder, maar door de platgetrapte sneeuw vielen de zijkanten helemaal schuin weg. Gevolg dat menigeen er vanaf gleed en met één been 30 tot 50 cm. naar beneden zakte, waar modder en water onder de sneeuw verborgen zat. Natuurlijk gebeurde mij dit wel vier keer. Voelde wel pijn in mijn rug, maar schonk er geen aandacht aan. Ach, waarom ook? Kon toch geen kant op. Er was ook weinig ruimte om foto's te maken. Vrijwel de hele weg had je je aandacht nodig om op het plankier te blijven lopen. Bovendien zat er weinig variatie in het landschap. Wel mooie details die ik zeker heb gefilmd en gefotografeerd.

Echter naarmate de terugtocht in mijn eentje vorderde kwam de hernia zijn kop opsteken. De laatste kilometer waren een kwelling en ik was blij dat ik de verkorte route terug had genomen. Thuisgekomen werd de pijn zo erg dat ik de afspraak met May af moest zeggen. Het lopen is een kwelling, lang zitten ook. We zouden aan mijn boek werken. Helaas even uitstel dus. Eerst mijn lichaam weer rust geven. Die rustperiodes schijnen de afgelopen maanden een gewoonte te worden. Voor mij is deze miezerige dag vandaag even niet belangrijk. Moet er alleen even uit om de kleindochter van school te halen, die op krukken loopt na een knieoperatie. Daarna is het alleen maar weer oefeningen doen met afwisselend rust houden. Ach, het zal vast weer ergens goed voor zijn. Met 73 jaar heb je nu eenmaal wat meer ongemakken en het geeft aan dat ik nog steeds die rust nodig heb. Vind ik het heel erg? Eerlijk gezegd nee. Ik heb gisteren toch een prachtige dag gehad, die niemand mij meer afneemt en dat beetje pijn trekt vanzelf weer weg. Het was het waard. Fijne dag allemaal.

Lees voor alle leuke buitenactiviteiten op de website http://www.landschapvzw.be/activiteiten
Het lidmaatschap is niet duur en echt de moeite waard om te lezen en mee te doen aan alle leuke uitjes.
 

Dagtekst van maandag 9 februari 2015
"Zelfs indien het lange studies en grote inspanningen vergt, is het niet zeer moeilijk om te werken in gebieden waar men dient te zien, te horen, te voelen, te proeven of waar te nemen met de fysieke zintuigen. Zien, horen, voelen, proeven en waarnemen op spiritueel gebied is veel moeilijker. En dat is zo, omdat de mensen hun innerlijke wereld ervaren als een ruimte waar zij geen oriëntatiepunten hebben, een leegte waarvan zij angst hebben om zich erin te begeven en juist daarom klampen zij zich vast aan de voorwerpen en realisaties van de fysieke wereld.  Maar angst hebben leidt tot niets. Men moet studeren, de wetten leren kennen, zich oefenen, en zich daarna in de leegte wagen, symbolisch gesproken, met de zekerheid dat men niet kan verdwalen of neerstorten.
In het spirituele leven bestaat de leegte niet; het is onze innerlijke wereld die nog niet verkend werd, die een leegte is. Maar naarmate men deze wereld begint te verkennen, ontdekt men de volheid. Ja, en de enige leegte die het menselijk wezen werkelijk bedreigt, is deze waarin hij onvermijdelijk zal terechtkomen, wanneer hij gelooft dat de fysieke wereld aan al zijn behoeften en al zijn verlangens kan beantwoorden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het beste moment om een boom te planten,
was twintig jaar geleden.
Het op één na beste moment is nu.
Oud Chinees Gezegde  (Ingestuurd door:  Barbara Polak, Breda NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 315
"  Alle spirituele tradities
worden beoefend met het oogpunt
de geest te stillen.

Perfecte Stille Geest
is Universele Spirit."
Swami Ramdas

 

zondag 8 februari 2015

Dagtekst van zondag 8 februari 2015

"In het oude Egypte was de grootste overwinning voor een Ingewijde op een dag te kunnen zeggen: “Ik ben standvastig, zoon van standvastigheid, geboren en getogen in het land van de standvastigheid.” De kubusvormige steen, waarop de oude Egyptenaren hun farao’s en hun goden voorstelden, was een van de symbolen van de stabiliteit, want door zijn zes gelijke vlakken is de kubus precies het volume dat de stevigste fysieke basis verschaft. In India daarentegen worden de godheden en de wijzen meestal voorgesteld op de aarde gezeten, met de benen gekruist in de zogenaamde lotushouding. Maar van degene die op een stenen kubus is geplaatst, gaat een grotere indruk van stabiliteit uit. Het gaat dus om een verschillende filosofie en opvatting van het leven.
Maar laten we even stilstaan, voorbij het symbolisme zelf van de kubus, bij die kwaliteit van standvastigheid die de essentie van God is. God is absolute en eeuwige Liefde, absolute en eeuwige Wijsheid, en zelfs indien zijn manifestaties, zijn vormen oneindig zijn, blijft zijn essentie één en onveranderlijk. Voor de discipel die de weg van het goede en het ware heeft gevonden, is het van wezenlijk belang aan deze deugd te werken: de stabiliteit."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 314
"  Het inzien van de eigen waanzin betekent natuurlijk het begin
van geestelijke gezondwording,
het begin van heling en transcendentie."
Eckhart Tolle

 
Mensen zonder deadlines leven langer.
M.V. van Krugten  (Ingestuurd door:  Magdalena, Amsterdam NL)

zaterdag 7 februari 2015

Dagtekst van zaterdag 7 februari 2015

"Al degenen die vergelijkende studies hebben uitgevoerd tussen de mens en het dier onderstrepen met welke snelheid het kleine dier zich ontwikkelt en zijn autonomie verwerft. Terwijl de kinderen van de mensen… Deze traagheid in hun ontwikkeling is vanzelfsprekend te wijten aan de enorme rijkdom en de extreme complexiteit van de menselijke natuur. Alle elementen moeten zowel fysiek als psychisch hun plaats vinden vooraleer de kinderen in het bezit kunnen komen van al hun vermogens. En tot wanneer het zover is, hebben zij behoefte aan de hulp en de bescherming van hun ouders.
Maar de evolutie van een menselijk wezen stopt niet op het ogenblik dat zijn vader en moeder hun rol tegenover hen vervuld hebben, want de mens is ook een spirituele entiteit die moet blijven vooruitgaan. Om die reden blijven de mensen op het spirituele gebied altijd kinderen die hun ouders nodig hebben, de hemelse Vader en de goddelijke Moeder, die zich openbaren via hun ziel en hun geest. Om deze goddelijke ouders te naderen, moeten zij een grote wijsheid verwerven en zij worden des te meer verlicht, wanneer zij zich door hen laten leiden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


 
Ik mis mezelf soms zo....
Eigen gedachte inzender  (Ingestuurd door:  Daantje Jonker, Zeewolde NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 313
 "  Er is geen religie hoger als waarheid."
 Dalai Lama

vrijdag 6 februari 2015

Dagtekst van donderdag 5 en vrijdag 6 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 6 februari 2015

"De krachten  van de geest werken op de materie in om ze te bezielen, gevoeliger te maken en ontvankelijker voor het licht van boven. De schepselen die zich niet door de krachten van de geest laten doordringen, sterven. En dat is de waarachtige dood: een weigering om te evolueren, te vibreren in eenklank met de stromen van de geest.
De spirituele dood is een afdaling in de dichtere materie, de compacte materie, en deze afdaling gebeurt in het bewustzijn: de mens verliest het licht, hij verliest de herinnering van de hemelse afdruk die in hem staat opgetekend, hij wordt als een steen waarin het leven zodanig vertraagd is dat het niet meer over de kracht beschikt om echte gedachten en echte gevoelens te produceren. Het leven is een  voortdurende vooruitgang en  wie weigert om vooruit te gaan, boert achteruit. Hij keert terug naar de toestand van  onbewustheid van de steen, die niets anders is dan een ingeslapen bewustzijn en dan worden zijn fysieke en psychische uitingen de weergave van dit versteende leven. Probeer dus iedere dag minstens een stap vooruit te zetten."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van donderdag 5 februari 2015

"Veel mensen beweren dat men zich nooit met zekerheid kan uitspreken over de waarde van mensen en dingen. Nochtans bestaan er maatstaven. Welke zijn dat? Iemand schotelt je een brood voor en zegt : ”Het is heerlijk, het zal je kracht geven.” Je neemt het aan en eet ervan, en je krijgt darmkrampen: dit betekent dat het brood slecht is, het werd gemaakt met producten van  slechte kwaliteit, het bewijs is daar, je moet er niet verder van eten. Iemand anders brengt je een ander brood en na ervan geproefd te hebben, voel je je vol nieuwe kracht. Dit is het bewijs dat zijn brood goed is; wie het gebakken heeft, heeft de beste graansoorten gebruikt.
Hetzelfde geldt op alle gebied. Iemand stelt je een filosofie voor en zegt dat het de beste is, dat je deze moet aanvaarden… Welnu, doe de proef op de som. Indien je de zaken helderder begint te zien, indien je meer liefde, geestdrift en inspiratie voelt in je hart, als je wil om te werken en problemen op te lossen sterker wordt, aanvaard dan deze filosofie. Zelfs als het een bedelaar of een verschoppeling is die je deze voorstelt, zij is excellent, het bewijs is geleverd."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Waren we maar net zo vergevingsgezind naar anderen
als we dat zijn naar onszelf.
Eigen gedachte inzender  (Ingestuurd door:  Wanda Kuijpers, Aarle-Rixtel)


Woorden van Inspiratie - Dag 312
 "  Het leven van ieder mens,
is een weg naar zichzelf,
de poging tot een weg,
de aanduiding van een pad..."
Herman Hesse

Woorden van Inspiratie - Dag 311
"  Stilte is de taal van God,
Al de rest is slechte vertaling."

Thomas Keating

 

woensdag 4 februari 2015

Dagtekst van woensdag 4 februari 2015, mijn verjaardag en bergen beklimmen


 
Al zoveel bergen heb ik in deze 73 jaar moeten en mogen beklimmen. Ze waren niet allemaal even hoog en zwaar. Echter al die toppen heb ik bereikt die ik omhoog moest lopen. Ook vandaag op mijn verjaardag heb ik een top bereikt, waarin velen mij al niet meer mochten volgen. Zoals Berry, die maar 60 werd, familieleden, vele vrienden en kennissen. Er is juist vandaag dus weer heel veel om dankbaar voor te zijn. Op deze top van vandaag zwaai ik de vlag en breng een groet aan allen die er niet meer zijn. Maar juist ook naar allen die nog om me heen zijn en vandaag extra even aan mij denken of hebben gedacht. Dank je wel allemaal hiervoor. Fijne dag en voor alle andere jarigen plaats ik een mooie wens hieronder.


Dagtekst van woensdag 4 februari 2015
"Zodra wij de toppen van hoge bergen waarnemen, voelen wij instinctief dat niet alleen op het fysieke vlak, maar ook en vooral op het spirituele vlak, de bergen een band voorstellen tussen de aarde en de hemel.
Veel wijsheid is voorafgegaan aan de vorming van de bergen en hun inplanting is nooit aan het toeval te wijten. Aan ieder van hen werd een bepaalde functie toegekend en daarom verschillen zij allemaal van vorm en van hoogte.  Hun toppen rijzen omhoog als antennes die bestemd zijn om golven van verschillende frequentie uit te sturen en te ontvangen, waarbij ieder van hen op die manier bepaalde gunstige voorwaarden schept voor de activiteiten van onze ziel en onze geest. En wij allen hebben inwendig ook bergen te beklimmen om in verbinding te treden met de Hemel. Daarom is het zo belangrijk voor ons spiritueel leven te begrijpen wat het woord ‘bergtop’ betekent."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voor sommige dingen in het leven
heb je geen woorden nodig.
Willy Wonka in Charlie en de chocoladefabriek  (Ingestuurd door:  Ester de Valk, Schaffen BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 310
 "  Dans alsof niemand je kan zien.
Heb lief alsof je nog nooit
gekwetst bent geweest.
Zing alsof niemand je kan horen.
Leef alsof de hemel hier op aarde is."
Rumi

 

dinsdag 3 februari 2015

Dagtekst van dinsdag 3 februari 2015

"Wanneer je bij bepaalde moeilijkheden voelt dat de ontmoediging of de wanhoop zich van jou meester maken, beschouw ze dan niet als vijanden die niet het recht hebben jou aan te vallen. Want helaas hebben zij wel degelijk dat recht. Je dient deze aanvallen dus te aanvaarden en te bedenken dat dankzij hen nadien vele zaken beter zullen gaan, en dat is waar, het zal beter gaan.
Heb je nog nooit gevoeld dat je na een grote ontmoediging opnieuw vol energie bent? Vanwaar is deze energie gekomen? Het is de ontmoediging die ze bij jou heeft gebracht. Natuurlijk moet je wel aandachtig zijn: waak erover dat deze ontmoediging niet sterker is dan jou, opdat ze je niet als een onstuimige bergrivier zou meesleuren. Aanvaard haar enkel als iets onvermijdelijks, want dergelijke toestanden zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Indien je weet hoe je haar moet begrijpen en doorstaan, zal het de lente zijn die na de winter tevoorschijn komt en je zult je herboren voelen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Je kunt de tijd die je gebruikt om te klagen,
ook benutten om er iets aan te doen.
Anthony J. D'Angelo  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 309
 "  Je kunt alleen maar ervaren
wat je durft te erkennen."
Marianne Williamson

maandag 2 februari 2015

Dagtekst van maandag 2 februari 2015

"Om te evolueren, moeten wij examens afleggen, grote beproevingen doorstaan. Dat wij zullen lijden is zeker, maar als we ze te boven komen, zullen we tenminste weten waartoe we in staat zijn. Deze beproevingen staan in verband met de vier elementen : aarde, water, lucht en vuur. Heel ons leven lang doen zij zich aan ons voor. De beproevingen van de aarde zijn zoals aardbevingen : zij testen onze wilskracht, ons geduld en onze standvastigheid. Zijn onze fundamenten, naar het beeld van de piramide, voldoende stevig?
De beproevingen van het water hebben betrekking op de wereld van de gevoelens. Zij dompelen ons onder in de zwarte stromen van de haat, het verraad, en de liefde in ons moet al dit vergif kunnen neutraliseren.
De beproevingen van de lucht worden veroorzaakt door tornado’s en orkanen. Zal ons intellect de koers  kwijtraken of zal het een klare kijk blijven hebben en correct redeneren?
De beproevingen van het vuur zijn de ergste. Zij verbranden alle onzuiverheden die onze ziel verhinderen zich te verenigen met de eerste Oorzaak, de Bron van al wat bestaat. Om God te vinden, moeten wij door het zuiverende vuur gaan."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Geduld en volharding creëren samen een magisch effect dat
problemen oplost en hindernissen doet vervagen.
John Quincy Adams  (Ingestuurd door:  P. Bakker, Zaandam NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 308
 "  Je niet verzetten,
niet oordelen
en onthechting
zijn de drie aspecten
van ware vrijheid
en verlicht leven."
Eckhart Tolle

 

zondag 1 februari 2015

Prachtige tekst vandaag de Dagtekst van zondag 1 februari 2015

"Je zou graag de hulp ontvangen van de hemelse entiteiten en ook hun zegeningen, maar hoe kunnen zij jou waarnemen, als je niets doet om hun aandacht te trekken? Stuur ze tenminste enkele lichtsignalen. Hoe ? Door iedere dag, via je hart, je intellect, je ziel en je geest lichtflitsen of vuurwerk met zuivere kleuren uit te stralen. Wanneer zij deze opmerken, zullen de entiteiten zeggen : “Ho, daar is een feestje, laten wij erheen gaan!”  Dan zullen zij naderen en hetgeen ze zullen zien, zal hen zo mooi lijken dat ze vriendschap voor jou opvatten. Zij kunnen zelfs beslissen om in jou te komen wonen, en dan zal alles gemakkelijker voor je worden. Men dient het  spiritueel werk ernstig te nemen, want het is het enige middel om de aanwezigheid en de hulp van hogere geesten aan te trekken. Zij zijn alleen maar gevoelig voor het licht. Maar niet om eender welk licht; enkel het licht dat uitgestuurd wordt door schepselen die door hun gedachten, gevoelens en verlangens eraan werken om van heel hun wezen een verblijf te maken dat de Godheid waardig is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Vraag nooit de weg aan iemand die hem kent
want dan kun je niet verdwalen...
Rabbi Nachman van Bretslav  (Ingestuurd door:  Natalie Van der Stede, Lochristi BE)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 307
"  Spanning is wie je denkt te moeten zijn.
Ontspanning is wie je bent"

Chinees gezegde