dinsdag 17 februari 2015

Dagtekst van dinsdag 17 februari 2015.


"De mensen beleven de liefde als een gevoel, als een passie of soms zelfs als een delirium, een ziekte… een ongeneeslijke ziekte! De waarachtige liefde is niets van dat alles: het is een bewustzijnstoestand waar men toe komt na lange tijd de weg van de innerlijke vervolmaking gevolgd te hebben. De waarachtige liefde is de beloning die gegeven wordt aan degene die begrepen heeft dat hij, om volledig gelukkig te zijn, iedere dag dichter bij de wereld van de zuiverheid, de harmonie, het licht, de wereld van God Zelf moet komen. En aangezien God de Bron van de liefde is, ontvangt hij  het grootste geschenk dat er bestaat door zich te verheffen tot Hem: hij voelt dat hij bekwaam wordt om zijn liefde uit te spreiden over heel de wereld, over alle schepselen, over heel de schepping. Hij concentreert zijn aandacht niet meer exclusief op een enkel schepsel van wie hij verwacht dat dit zijn verlangens en behoeften bevredigt, hetgeen onvermijdelijk leidt tot leed en ontgoochelingen. Hij komt iedere dag dichter bij de goddelijk liefde, die zijn hart en ziel kan vervullen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het kleinste vonkje kan een
groot vuur doen ontbranden.
Lucretius  (Ingestuurd door:  Rehana Gulzar, Utrecht NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 323
 Er zijn geen heilige plaatsen
en geen heilige mensen;
enkel heilige momenten,
enkel momenten van wijsheid.
 Boeddha

Geen opmerkingen: