vrijdag 27 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 27 februari 2015.

"De atheïsten zijn trots omdat zij menen blijk te geven van helderheid, logica, rede: zij spreken zich tenminste uit op basis van hetgeen zij zien, horen, kunnen aanraken, meten, enz. Die stumperds van gelovigen daarentegen worden zo verblind door hun geloof dat iedere objectiviteit hun totaal ontbreekt. Welnu, hoe intelligent iemand ook mag zijn, indien hij het bestaan van een Schepper, de werkelijkheid van de ziel, de onsterfelijkheid van de geest, niet aanvaardt, zal hij altijd verstoken blijven van een essentieel element om zijn observaties en zijn oordeel tot in de puntjes af te werken. En omdat hij verstoken blijft van dat element, is hij beperkt. Want hij staat stil bij de vorm, bij de oppervlakte van het bestaan.
Men kan een atheïst vergelijken met iemand die ten opzichte van een mens enkel rekening houdt met zijn anatomie. Zolang het erom gaat de ledematen, de organen, te identificeren, en deze te beschrijven, volstaat de anatomie. Maar blijven hangen bij de anatomie, betekent dat men een lichaam bestudeert, zonder rekening te houden met het leven dat het bezielt. Alleen het geloof in het leven van de ziel en van de geest, dus in de goddelijke wereld waar al wat bestaat zijn oorsprong vindt, kan ons de waarachtige dimensie van de wezens en van de dingen bezorgen en onze gevoeligheid wekken voor de stromen die in hen circuleren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Je hand wordt anders als je deze in een andere legt.
Paul Eluard  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 330
 "  De natuur is, de natuur doet niet alsof."
 Irene von Lippe-Biesterfeld

 

Geen opmerkingen: