woensdag 25 februari 2015

Dagtekst van maandag 23 en woensdag 25 februari 2015.


Dagtekst van woensdag 25 februari 2015.
"Hoeveel mensen brengen een deel van hun leven door in vergaderingen, waar zij eindeloos debatteren over dezelfde projecten, zonder het ooit eens te worden! Indien zij blijk zouden kunnen geven van begrip en liefde tegenover elkaar, zou het gemakkelijker kunnen verlopen. maar zij komen zonder liefde, zij doen niets anders dan elkaar bekritiseren, tegenspreken, zich tegen elkaar verzetten en daarom vinden zij geen oplossing. Wanneer men aan dezelfde tafel gaat zitten om te discussiëren met een open geest en hart, volstaan soms vijf minuten om een probleem op te lossen: maar zonder deze openheid bereikt men niets, zelfs niet na jaren van discussie.
Indien je zoveel moeilijkheden ontmoet om het eens te worden met de anderen, is er geen reden om trots te zijn. Denk na over hetgeen je ervan weerhoudt: is het niet precies het feit dat je gesloten bent? Leg een beetje meer liefde in je hart, dan zal je begrip verbeteren en je problemen zullen een oplossing vinden. Je zult dolgelukkig vertrekken, verbaasd zelfs dat de zaken zo eenvoudig verlopen zijn."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van maandag 23 februari 2015.
"Het menselijk wezen werd geschapen naar het beeld van het universum en het bezit dus een structuur die identiek is aan deze van het universum. Deze structuur neemt men  bijvoorbeeld waar in de verschillende niveaus van bewustzijn die overeenstemmen met de verschillende rijken van de natuur. Zo beantwoordt het onbewuste aan de mineralen, het onderbewuste aan de planten, het bewuste aan de dieren, het zelfbewustzijn aan de mensen en het hoger bewustzijn aan de genieën en de Ingewijden.
Het onderbewustzijn, dat beantwoordt aan het plantenrijk, staat zeer dicht bij de wereld van de mineralen, dus van de concretisering. Daarom bestaat een van de sleutels van de realisatie erin de plannen en verlangens te doen afdalen van het gebied van het bewustzijn tot het gebied van het onderbewustzijn. En daarvoor bestaan zeer eenvoudige oefeningen. Wil je iets verbeteren in je gedrag? Concentreer je dan, vooraleer in te slapen, op een beeld, een bepaald voorwerp dat in verband staat met dit verlangen: de krachten van het onderbewuste zullen tijdens de slaap in werking treden en helpen om je verlangen te realiseren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Het leven bestaat niet uit mijlpalen,
maar uit momenten.
Rose Fitzgerald Kennedy  (Ingestuurd door:  Annie Dors, Den Haag NL)

Enthousiasme is belangrijker dan welke
professionele vaardigheid ook.
Edward Appleton  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

Woorden van Inspiratie - Dag 331
"  Laat er ruimte zijn
tussen jullie verbondenheid
en laat de winden van de hemelen
tussen jullie dansen.

Hou van mekaar,
maar maak geen 'band' van liefde;
laat het liever een bewegende zee zijn
tussen de kusten van jullie zielen."
Kahlil Gibran

 

Geen opmerkingen: