zondag 29 september 2013

Dagtekst van zondag 29 september 2013.


"Wil je leven, echt leven? Geef dan aan je hogere natuur de middelen om te triomferen over je lagere natuur. Vanuit het oogpunt van de Inwijdingswetenschap leiden gedachten, gevoelens en daden die niet geïnspireerd zijn door de hogere natuur, die niet het zegel van de ziel en de geest dragen, naar de dood. Toch moet je niet proberen je lagere natuur te vernietigen. Eerst en vooral omdat je daar niet in zult slagen, want je zult eerder zelf vernietigd worden, want zij is niet alleen heel machtig, zij maakt ook deel uit van jezelf. Je moet dus enkel proberen meester over haar te worden, haar te temmen, zodat je van haar vitaliteit en haar rijkdommen kunt profiteren. Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt in de Apocalyps door het beeld van de draak die door de Aartsengel Michaël wordt overwonnen. De Aartsengel doodt hem niet, hij overmeestert hem alleen. Op dezelfde wijze moet de discipel de draak van zijn innerlijk zelf overmeesteren. Het symbool van de draak begrijpen is hem reeds verzwakken. Mediteer over dit beeld en je zult van de dood naar het leven gaan, van de duisternis naar het licht, van de beperkingen naar het oneindige, van de slavernij naar de vrijheid, van de chaos naar de harmonie."    
Omraam Mikhaël Aïvanhov

dinsdag 24 september 2013

zondag 22 september 2013

De dagelijkse gedachte en de dagtekst van vandaag

Twee mooie teksten die ik beslist geplaatst wilde hebben, omdat er zoveel waarheid in zit en een mooie les voor onszelf. Ik ga er beslist iets mee doen. U ook?

Dagtekst van zondag 22 september 2013

"Op een of andere manier vertonen de avonturen van de mensen gelijkenissen met de prachtige avonturen die in sprookjes worden verteld. Ja, jullie zijn allemaal prinsen en prinsessen, en je draagt alle rijkdommen in je: je hart, je verstand, je ziel en je geest zijn koffers gevuld met goud en edelstenen. En jullie zijn ook magiërs: jullie hebben een toverstaf, het woord, waarvan je de echte krachten nog niet hebt beproefd. En toch weet je het: je zegt iets vriendelijks tegen iemand, en je ziet onmiddellijk het resultaat. Je beledigt iemand, en ook dan zie je onmiddellijk andere resultaten: je hebt de persoon in kwestie niet aangeraakt, je hebt hem niet gewond met een mes, en toch is hij verwond alsof je hem met een mes had gestoken. Ja, het woord is magisch. Let daarom op je woorden. Maar let eerst en vooral op je gedachten en gevoelens, zodat zij je de woorden ingeven waardoor je, als een goede geest, overal steun, vrede en vreugde brengt." 
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Dagelijkse gedachte

Eenzaamheid is niet een verlangen naar gezelschap;
het is een verlangen naar soortgenoten.
uit Ruimte voor vrouwen van Marilyn French
 

vrijdag 20 september 2013

Dagtekst van vrijdag 20 september 2013

"De toekomst houdt altijd een grote mate van onzekerheid in, dat is zo. Er kan van alles gebeuren. Zo heeft men, vooruitlopend op de onvoorziene gebeurtenissen van het leven, iets in het leven geroepen dat men ‘verzekeringen’ noemt. Ik zeg niet dat verzekeringen slecht zijn, maar zij hebben bij mensen de neiging ontwikkeld om te denken dat zij alles waar zij
aan hechten in veiligheid kunnen brengen. Dus, ook al zijn ze onoplettend, onvoorzichtig, dan is dat niet zo erg, want ze hebben een verzekering! En terwijl ze hun huis, hun auto, hun
juwelen, en sommigen zelfs hun benen of hun handen verzekeren, vergeten zij hun meest kostbare kwaliteiten te ontwikkelen: aandacht, waakzaamheid, verantwoordelijkheidszin en alles wat de rijkdom van hun ziel en hun geest uitmaakt. Maar daar zijn zij zich niet van bewust. Daarom krijgen zij lessen, want op aarde is niets ooit zeker. Geen enkele verzekering zal vergoeden wat zij verliezen door zwak, onachtzaam en lui te blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

donderdag 19 september 2013

Een glimlach


Dagtekst van donderdag 19 september 2013.

"Elk gevoel kan zich uitdrukken via een glimlach. Ontmoediging, zelfverloochening, of daartegenover de hoop en de beslissing om weer aan het werk te gaan, zelfverloochening of het verlangen om wraak te nemen gaan vaak gepaard met een glimlach. Maar observeer
hoe verschillend ze zijn! De spottende glimlach heeft iets tandenknarsend. De glimlach van de wijsheid is heel subtiel, bijna onmerkbaar, maar vol betekenis. En dan heb ik het nog niet
eens over de glimlach van de domheid. Ook perverse schepselen kun je herkennen aan hun glimlach. Ook al hebben zij een mooi voorkomen, een mooi gezicht, fijne en regelmatige trekken, toch verraadt hun glimlach – iets verwrongens wat verschijnt in de mondhoeken – hun verval. Ik heb dergelijke mensen ontmoet, en het is hun glimlach die mij hun ware aard heeft geopenbaard. Daarom weet ik dat ik me geen exact idee over iemand kan vormen tenzij ik heb gezien hoe hij glimlacht."    
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van woensdag 18 september 2013.

"Meditatie kun je vergelijken met het kauwen van voedsel. Wanneer wij voedsel in onze mond nemen en het kauwen, doen de speekselklieren hun werk en absorberen wij via de tong de meest subtiele energieën. Meditatie is ook een soort kauwproces, een kauwproces van de gedachten, waardoor wij de kwintessens van de spirituele wereld absorberen om er ons voedsel van te maken.  Mediteer dus over de wijsheid, over het licht, het licht dat je beschermt, dat je leidt en dat je de weg naar de goddelijke wereld opent… Mediteer over de liefde als bron van vreugde, van rijkdom en schoonheid voor allen… Mediteer over de waarheid die je leidt naar de vrijheid…"

Omraam Mikhaël Aïvanhov

zondag 15 september 2013

Dagtekst van zondag 15 september 2013.

De zon en ons hart

"Laat je, wanneer je ‘s ochtends naar de zonsopgang gaat kijken, doordringen met de zuiverheid van de atmosfeer, met de helderheid die geleidelijk aan de horizon verschijnt en een nieuwe dag aankondigt. Het leven op aarde is inderdaad niets anders dan eeuwig opnieuw beginnen. ‘Er is niets nieuws onder de zon.’, zei Salomon in het boek Ecclesiasticus. Dit eeuwige opnieuw beginnen leek hem saai. Hij had alles gekend, alles ervaren, alles bezeten, en had uiteindelijk besloten dat dit alles niets dan ‘ijdelheid en najagen van lucht’ was. Inderdaad, er is wellicht niets nieuws onder de zon, maar waarom zou je onder de zon blijven? Als wij tot in de zon stijgen, als wij in eenheid met haar hart vibreren, zal alles ons iedere dag nieuw lijken." 
Omraam Mikhaël Aïvanhov

zondag 8 september 2013

Nieuwe kansen als je van trein durft te wisselen op je levensreis


Opnieuw ben ik verbaast hoe beide dagteksten vandaag weer op elkaar aansluiten, maar ook op mijn gevoelsbeleving van vannacht. Vanaf afgelopen woensdag had ik toch een dipje, al begreep ik eerst niet waar die vandaan kwam. Wanneer ik goed nadenk is dat dinsdagavond al begonnen na de Biodansa-avond. Blijkbaar heeft dat toch weer wat losgemaakt in mezelf en moest ik nog iets oplossen. Afgelopen dagen heb ik me suf gepiekerd wat het kon zijn. Vandaar dat het gedrag van de man op de dansvloer afgelopen vrijdag mij dubbel zo hard raakte. Normaal zou ik er niet op in gegaan zijn, nu wel. Iets waar ik achteraf wel en geen spijt van heb. Zie het verhaal 'De danszaal,' op:http://levensverhalenvanjouenmij.blogspot.nl/. Ken je dat dubbele gevoel, gelukkig en niet gelukkig zijn. Heel halfslachtig. Ik vind het althans behoorlijk twijfelachtig, vooral als je met een persoon in discussie gaat. Je weet van tevoren dat het geen zin heeft en toch doe je het tegen je gevoel in. Maar goed, dingen gebeuren in spontaniteit en uit boosheid. Veranderen kun je toch nooit meer iets wat gebeurt is, dus heb je weer geleerd. Althans dat mag ik hopen van mezelf.  

Het vervelende gevoel van binnen bleef aanhouden, zonder dat ik de kern kon raken waar het vandaan kwam. Tot vannacht. Ineens herinnerde ik mij, 'mijn Hogere Zelf.' Dat deel van ons, welk is achtergebleven aan de  "Andere Zijde.'' Onze ziel is eigenlijk veel te groot voor ons lichaam, daarom blijft een deel van onze ziel achter. Dat deel weet alles, waar wij hier op aarde nog lang niet achter zijn. Je kunt echter wel gebruik maken van dat deel van onze ziel door contact te leggen. Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je zoiets. In veel boeken wordt het wel makkelijk gezegd dat je dat contact moet leggen, maar niet één boek beschrijft hoe. Opeens dacht ik aan ons zilveren koord welke ons verbindt met de 'Andere Zijde.' Als ik nu eens visualiseerde dat ik langs dat zilveren koord omhoog ging, zou dat helpen? Nauwelijks was ik aan mijn tocht langs het koord begonnen of de ontmoeting met mijn 'Hogere Zelf' was er al. Het was een bijzondere ervaring. Ik zag ineens waarom ik vanaf afgelopen woensdag mezelf niet meer was geweest. Ik was mijn innerlijke licht even kwijt geraakt. Had mezelf bepaalde illusies gemaakt die niet wezenlijk waren. Het liet me zien waarom de man op de dansvloer zijn oordeel al klaar had voor hij de waarheid wist. Hij hoorde niet thuis in mijn leven, was er alleen om me te laten zien hoe snel mensen oordelen over elkaar, zonder het aan de persoon zelf te vragen. Is het daarom dat ik zo'n hekel heb aan mensen die altijd hun oordeel over de ander klaar hebben.  

Op de dansvloer ontmoet ik één keer per week een vrouw waar ik heel veel respect voor heb. Het is een schat met een groot hart. Heeft de zorg op zich genomen voor haar kleinkind en is dankbaar dat zij eens per week kan gaan dansen. Haar dochter past dan op haar nichtje. Deze mooie, spontane vrouw wordt steeds opnieuw door anderen slecht beoordeeld. Uit jaloezie misschien? Toch heeft zij niets anders gedaan dan een paar keer een relatie aangaan, welke mislukte. Ben je daarom een hoer of een slet? Toch is dat de manier waarop een aantal mensen over haar spreekt. Ik kan er boos om worden. Heb groot respect voor haar, zoals zij haar leven steeds weer oppakt, na een mislukking. Niemand kijkt naar de werkelijkheid dat wij, voor een relatie die wij aan willen gaan, geen garantie krijgen en maar af moeten wachten of het klikt of niet. Of die ander in de praktijk wel zo is als hij of zij zich voordoet. Maar zeker niemand heeft het recht over haar te oordelen, zonder de waarheid te weten. Ik heb in ieder geval een diep respect voor haar en ik zou willen dat anderen haar zagen zoals ik haar zie. 'Een prachtvrouw, sexy, lief en charmant met een prachtige uitstraling.' En dansen kan ze als de beste. Is het jaloezie bij diegenen die kwaad spreken? 


Tijdens mijn contact met mijn Hogere Zelf kreeg ik ook een cadeautje. De ster van het Licht drong opnieuw maar nu heel bewust mijn ziel en lichaam binnen. Ik zag hoe elk zonne-straaltje een andere bestemming kreeg naar de mensen om me heen. Het leerde me hoe ik mocht helpen waar nodig was met kleine oplossingen. Hoe ik een lach op een gezicht kon toveren. Maar ook hoe ik beter de antwoorden op vragen kon ontvangen. Eigenlijk had ik alles tegelijk op willen schrijven, maar mijn lichaam en geest wilden verbonden blijven met mijn Hogere Zelf en had geen behoefte om die verbinding te verbreken, door op te schrijven wat ik allemaal door kreeg. Ik zag hoe mensen van binnen blij werden door mijn lach en het zonnestraaltje vanuit mijn ziel. En dat, terwijl ik daar zelf maar een heel klein beetje idee van had. Alles wat afgelopen week was misgegaan viel op zijn plaats en kon ik een plekje geven. De zon schijnt vanuit mijn ziel ook naar mezelf. Groter cadeautje kon ik niet krijgen. Het voelt weer warm en vooral heel rustig van binnen. Terwijl ik zit te schrijven breekt buiten een kleine zonnestraal heel eventjes door het wolkendek naar binnen. Alsof het mijn verhaal wil bevestigen. Zoals de Omraam schrijft; Ik ben van trein gewisseld naar een nieuwe bestemming, met nieuwe kansen. Maus 

Dagtekst van zondag 8 september 2013

"Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist. In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!"      Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Overgenomen van de Dagelijkse gedachte  (www.dagelijksegedachte.net.)

De beslissing om tevreden te zijn, kan je wereld in één seconde veranderen.
Olaf Hoenson  

woensdag 4 september 2013

Dagtekst van woensdag 4 september 2013 van Omraam Mikhaël Aïvanhov

"Het kind lijkt zo zwak, zo kwetsbaar, hoe zouden wij het niet willen beschermen tegen alles wat het kan bedreigen of kwaad berokkenen? Maar tevens moeten wij het voorbereiden op de
moeilijkheden die het noodzakelijkerwijs te wachten staan en daarom moeten wij het bepaalde ervaringen laten opdoen waar het van kan leren. Een kind begint te leren lopen. Uiteraard loopt het kind het risico dat het zal vallen. Maar wanneer je, om een val te vermijden, het altijd een hand zou geven of wanneer je, wanneer het valt, er naar toe rent om het recht te zetten en wanneer het huilt het in je armen neemt om het te troosten en snoep geeft, zal het kind veel tijd nodig hebben om te begrijpen dat het moet opletten, en bij het kleinste ongelukje wachten tot je het te hulp snelt en het beklaagt. Op een dag liet een kind dat gevallen was aan zijn moeder de schaafwond op zijn knie zien. ‘En je hebt niet gehuild?’ zei de moeder. ‘Nee, antwoordde het kind, er was niemand die me zag.’ Kinderen zijn uiteraard zwak, maar zij zijn ook heel scherpzinnig: zij voelen instinctief de zwakke plek van de volwassenen en profiteren daarvan. Je moet natuurlijk opletten dat er niets ergs met een kind gebeurt. Maar wanneer het begint te lopen moet dat voor de ouders een gelegenheid zijn om
het erop voor te bereiden alleen en met moed de moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden. En ook voor de ouders is dit een leerproces."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Overgenomen van de: Dagelijkse gedachte:

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter.
Phil Bosmans  

dinsdag 3 september 2013

Bevrijd jezelf en vind het geluk


Ook deze onderstaande ervaring, mocht ik ondergaan. Ik heb me bevrijd, maar niet door me aan een ander te gaan hechten. In mijn ervaring was dat geen loslaten, maar een veranderen welke voor mij niet goed voelde. Ik ben wel weer gaan dansen, waardoor ik veel oude kennissen en nieuwe mensen ontmoette, die mij afleiding gaven. Aan het dansen ben ik weer gehecht geraakt, zou het niet meer willen missen. Juist hierdoor verloor ik mijn boosheid en wrok over wat nooit was gekomen, terwijl ik daarop hoopte en wachtte. Nu straalt mijn licht naar buiten vanuit mijn ziel. Ben ik gelukkig en zonder pijn of verdriet. En met wat is geweest is nu een vriendschapsband ontstaan, die zuiverder is dan het ooit in de relatie was. Kan ik me nog meer wensen? Die vraag laat ik open. Ik heb alles overgegeven aan hierboven en wacht rustig af, genietend van het hier en nu.

Helaas is dat nu voor vandaag eerst de tandarts waar ik naar toe moet, wat zeer onprettig is met verdoving en behandelingen. Ik wens u een mooie dag met veel zon en liefde, Maus

Dagtekst van dinsdag 3 september 2013.

"Je wordt gekweld door een hartstocht of door een relatie waar je je van wilt bevrijden? Om hier ook in te slagen volstaat het niet dat je alleen het besluit neemt. De oplossing ligt hierin dat je je probeert te hechten aan een andere activiteit of een andere persoon die een heel ander karakter of geaardheid heeft dan degene die jou in zijn macht had. Maak hem tot een bondgenoot: dit zal werken als een heilzame kracht die je zal helpen je van je kwellingen te bevrijden. Je moet alleen weten dat de absolute vrijheid niet bestaat, overal heerst de wet van aantrekking. Wat je ook doet, je zult altijd ergens aan ’gehecht ’ zijn, en juist op dat punt dien je helder en waakzaam te zijn. Wil je je bevrijden uit de duisternis dan moet je werken met het
licht, want alleen het licht beschikt over de chemische, of zo je wilt, de fysieke eigenschappen om de duisternis te verdrijven. En indien je erin slaagt je te verbinden met het licht, zal dit je
in zijn veld van aantrekking houden en kun je het niet meer verlaten, de slechte banden zijn verbroken."  Omraam Mikhaël Aïvanhov

maandag 2 september 2013

zondag 1 september 2013

Met geloof, vallen en opstaan krijg je het beter

Deze dagtekst vind ik heel bijzonder, omdat ik zelf ook vaak het gevoel heb dat God heel dichtbij is en ik alleen mijn wensen maar kenbaar hoef te maken om ze te laten vervullen. Natuurlijk gebeurt niet alles op hetzelfde moment als ik het vraag. Dat gebeurt vaker bij de kleinere wensen, die makkelijk te vervullen zijn. Echter voor de grotere wensen wordt een soort van web gespannen waarop ik de weg mag zoeken die leidt naar dat wat vervult mag worden. Als ik goed luister vind ik de weg vanzelf, echter als ik minder mijn best doe om te luisteren dan gaat het altijd met een omweg. Natuurlijk ben ik dan het eerste boos op God en niet op mezelf. Ik was het die niet goed luisterde en mijn eigen weg koos. Ik was het die niet deed wat me was ingefluisterd, dus moest ik eigenlijk boos worden op mezelf. 'Hij' liet me niet de verkeerde weg kiezen, dat deed ik zelf in mijn eigenwijsheid.

In de loop van mijn leven heb ik geleerd steeds dichter bij God en zijn engelen te komen om beter te luisteren. Maar vooral om te geloven wat er wordt gezegd. Nu zult u misschien zeggen dat u niets hoort zeggen? Jawel hoor. In ieder hoofd zit een stemmetje. Het is het stemmetje van het geweten, het stemmetje van je ziel, het gevoel(intuïtie) en van je gids. Ja, het zijn er drie en alle drie weten ze het veel beter dan ons verstand. Toch denken we ondanks al die stemmetjes het altijd beter te weten. Dat mag hoor. Wij hebben vrije keuze van denken en kiezen. Niemand verbiedt jou iets te doen of te laten. De goede keuze kun je alleen maken als je luistert naar je stemmetjes. De mindere keuze als je alleen luistert naar hetgeen om je heen is. Vroeger liet ik mijn mening nog weleens beïnvloeden door anderen, hoewel achteraf altijd bleek dat mijn eigen mening wel de juiste was geweest.

Soms denken anderen om je heen het beter te weten. Dat mag maar dat wil niet altijd zeggen dat het goed is. Het wil ook niet zeggen dat alles wat anderen met je voor hebben slechter is. Nee. Het is juist de bedoeling dat je luistert naar wat de ander zegt, daar jouw mening naast legt en dan een keuze maakt. Dat kan ook bestaan uit een stukje van beide inzichten. Het leven is mooi, zolang wij het mooi maken en niet in de negatieve spiraal blijven hangen. Als wij als mens durven kiezen om de mooie kant te zien, kom je tot de ontdekking dat het steeds beter gaat. Misschien te langzaam in je idee, waardoor je weer terugvalt in het negatieve? Geloof me, krabbel dan weer op. Het hele leven bestaat uit vallen en opstaan. Nodig God, of in wie je ook geloofd uit aan jouw tafel.
Leg je problemen in 'Zijn' handen en heel langzaam., soms ook wat sneller of heel snel, draait jouw leven naar de positieve kant. Geloof vooral in jezelf, dat jij de kracht hebt om jouw leven om te draaien, daar draait het om. Jouw geloof in het positieve en de hulp die jij van bovenaf krijgt toegestuurd helpen je met alles wat voor jou waardevol is. Maus

Dagtekst van zondag 1 september 2013.

"Het verhaal gaat dat Mozes op een dag, toen hij ging wandelen in de bergen, een herder ontmoette die hem de maaltijd toonde die hij had bereid. Hij had de Heer uitgenodigd die maaltijd met hem te nuttigen en was er zeker van dat hij zou komen. ‘Hoe kun je nu zoiets geloven? vroeg Mozes. Niemand heeft ooit God gezien en jij stelt je voor dat hij zal komen om met jou te eten?’ Tevreden dat hij zijn grote wijsheid had getoond, vervolgde Mozes zijn weg en liet de arme herder heel ongelukkig achter. Plots voelde hij dat een onzichtbare hand hem een klap op de wang gaf: het was God die hem een oorvijg gaf. ‘Dwaas, zei hij, waarom heb je twijfel gezaaid in het hart van deze man? Hij geloofde dat ik bij hem zou komen eten en ik stond op het punt om dat te doen. Laat dit een les voor je zijn.’  Indien wij, net als de herder die geloofde dat God bij hem zou komen eten, geloven dat wij de zon voor het ontbijt kunnen uitnodigen, zal zij komen, zij zal met ons spreken en ons de hele dag vergezellen. Je zult zeggen dat dit verhalen zijn voor kinderen… Wellicht. Maar juist bij kinderen kunnen wij een waarheid leren: wat wij geloven wordt, op een of andere manier, werkelijkheid."    Omraam Mikhaël Aïvanhov