zaterdag 31 januari 2015

Dagtekst van zaterdag 31 januari 2015

"De diamant wordt beschouwd als de meest kostbare steen. Maar wat is oorspronkelijk een diamant? Koolstof, een mineraal van zwarte kleur. Welnu, het is deze koolstof die, als gevolg van een formidabele druk en een zeer hoge temperatuur, getransformeerd wordt tot op het punt dat zij deze meest schitterende steen onder alle stenen wordt: de diamant.
Wanneer men in bewondering staat voor een diamant, beschouwt men enkel zijn uiterlijk en de kwaliteiten die hij nu voorstelt. Men staat niet stil bij al hetgeen hij heeft moeten doorstaan om tot deze schittering en hardheid te komen, deze weerstand aan spanningen die hem zo buitengewoon maken. Op dezelfde wijze staat men in bewondering voor het licht en de kracht die uitgaan van een wijze, wanneer men zich tegenover een groot wijze of een groot Ingewijde bevindt. Maar men denkt niet aan de moeilijkheden die hij heeft moeten overwinnen om deze te verwerven. De geschiedenis van de Ingewijde is in zekere zin analoog met die van de diamant. Eerst was hij  misschien ook maar eenvoudige koolstof, maar dankzij enorme druk die hij heeft moeten doorstaan (beproevingen) en de grote warmte die hij in zichzelf heeft opgewekt (zijn liefde), is hij een diamant geworden, een pure schittering van licht. En zelfs indien hij in zijn fysieke lichaam nog hier op de aarde leeft, schittert hij op spiritueel vlak op de kroon van een engel, een aartsengel of een godheid."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Wanneer we kwetsbaarheid ervaren als kracht,
en niet als zwakte, dan zijn we voorbij de schaamte...
Brené Brown  (Ingestuurd door:  Willem Egging, Zevenaar NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 306
"  Om het leven dat op ons wacht
te kunnen omhelzen,
zullen we het leven
dat we hebben gepland,
moeten loslaten."
Joseph Campbell

 

vrijdag 30 januari 2015

Dagtekst van vrijdag 30 januari 2015

"Iemand zegt: "Voordat ik mij verbind met een spiritueel onderricht, wil ik dat men  mij onweerlegbare bewijzen geeft van het bestaan van God en van de onzichtbare entiteiten… En ik wil ook bewijzen van de onsterfelijkheid van de geest en van het leven na de dood." De stakker, hij zal lang moeten wachten… Heel zijn leven zelfs! En aangezien hij, al wachtende, niets zal uitrichten, zal hij verhinderen dat zijn beste kwaliteiten zich ontwikkelen.
Zo iemand gelijkt op een persoon die zich in het duister bevindt, maar niet op de elektriciteitsschakelaar wil drukken, voordat men hem  heeft uitgelegd hoe de hele installatie vanaf de centrale tot aan de schakelaar werkt. Of zoals een ander die, vooraleer plaats te nemen achter het stuur, vraagt dat men de motor demonteert en hem in detail uitlegt wat de aard en de functie van ieder onderdeel voorstelt. De geschiedenis vertelt niet wanneer zij zich uiteindelijk hebben kunnen verlichten of met de auto vertrekken! Is het niet redelijker dat zij beginnen met op de schakelaar te drukken of in de auto te stappen? Nadien zullen zij nog tijd genoeg hebben om te begrijpen hoe alles werkt. Welnu, hetzelfde geldt voor het spirituele leven. Men moet zich aan de arbeid zetten: men zal begrijpen naarmate men vordert in dit werk."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gewoonten geven houvast maar ze kunnen je ook
verhinderen om volop van het leven te genieten.
Olaf Hoenson  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 305
 "  Er is alleen maar dit moment"
 Ayya Kema, Boeddhistische meditatie

Dagtekst van donderdag 29 januari 2015

"Al wat bestaat in de hemel en op aarde, maar ook in het binnenste van de aarde, al wat bestaat in de verschillende rijken van de natuur, bestaat eveneens in de mens. Dit verklaart waarom de mens, vanaf zijn ontstaan, ertoe gedreven wordt om de wereld die hem omringt te bestuderen en te begrijpen. Zelfs onbewust is het zichzelf die hij op die manier wil bestuderen en begrijpen.
Maar helaas, zolang hij niet de diepe oorzaken van deze neiging kent, zal de mens zich ermee tevreden stellen om enkel naar de buitenkant te kijken, te observeren, te noteren, te registreren, zonder ooit het essentiële te begrijpen. Toch is het prachtig: al die onderzoeken die door de wetenschappers worden opgezet om steeds beter de wonderbaarlijke rijkdommen van de natuur te vatten! Maar de Ingewijden zijn veel verder gegaan: door zich te verdiepen in de overeenstemmingen die bestaan tussen de psychische wereld en de fysieke wereld, hebben zij de grenzen van hun bewustzijn tot in het oneindige uitgebreid, en het is op deze weg dat wij hen moeten volgen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Toevalligheden zijn spirituele woordspelingen.
G.K. Chesterton  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

Succes zonder gemoedsrust is geen succes.
Joseph Murphy  (Ingestuurd door:  P. Banner, Zoetermeer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 304

 "  Het grootste geschenk ben  je zelf,
Daar waar God woont in het hart."

Daisy Van Der Keelen

 

woensdag 28 januari 2015

Dagtekst van woensdag 28 januari 2015, dinsdag 27 en maandag 26 januari

Dagtekst van woensdag 28 januari 2015

"Wanneer men spreekt over het leven, moet men zich ervan bewust zijn dat daarin de totaliteit van al wat bestaat begrepen is. Het is met dat totale, immense leven dat alle schepselen zich voeden. Men kan ook zeggen dat zij zich voeden met het leven van elkaar.
Wanneer je bewoond wordt door egoïstische, onrechtvaardige of boosaardige gedachten en gevoelens, is dit als een voedsel voor jou dat je put uit de lagere gebieden van het leven. Door ze te aanvaarden, versterk je ze niet alleen, maar aangezien deze gedachten en gevoelens golven uitsturen die zich verspreiden, zorg jij voor ongezonde uitwasemingen, waarmee personen zich zullen voeden, die tot dat niveau van bewustzijn zijn afgedaald, en zelfs infernale entiteiten. Als je daarentegen moeite doet om vanbinnen lichtende en harmonieuze gedachten en gevoelens te onderhouden, verbind je je niet alleen met de hogere entiteiten, maar dit goddelijk voedsel zal ook lichtende schepselen gaan voeden. Dan zul je in hen leven omdat je hen gevoed zult hebben. Wees dus waakzaam en besef dat het enkel van jou afhangt welk voedsel je zult ontvangen en zult geven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van dinsdag 27 januari 2015
"Reken voor je evenwicht en je heil niet op de verwezenlijking van grote dingen: aangezien de gelegenheden  om heldendaden te verrichten zich slechts zelden voordoen, loop je het risico lang te moeten wachten. Het zijn de kleine dingen die het meest heilzaam blijken te zijn en als je de gewoonte aanneemt om deze ernstig te nemen, zul je een innerlijke houding ontwikkelen die zal werken als een bescherming in vele moeilijke omstandigheden van het leven. Er zijn zoveel kansen om kleine dingen te doen! Ik ga ze niet opsommen, de lijst zou eindeloos zijn. Het is aan jou om ze te vinden door je aandacht te oefenen en door blijk te geven van welwillendheid tegenover alle schepselen, tot en met de dieren en de planten. Ja, en zelfs tegenover sommige voorwerpen.
Het is je liefde die je zal redden en de liefde openbaart zich juist via al die gebaren, die ogenschijnlijk geen belang hebben en die je iedere dag kunt maken. Span je dus in om altijd iets nieuws te vinden om te doen, in het besef dat ieder klein gebaar dat gemaakt wordt met toewijding, eerlijkheid en liefde, telkens als een schepsel van licht zal zijn dat je komt vergezellen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Dagtekst van maandag 26 januari 2015
"Zelfs indien zij beslissen om zich te begeven op de weg van de spiritualiteit, hoeveel personen blijven misvormd door die gewoonte, die tegenwoordig zo verspreid is, om allerhande kennis op te stapelen, overal naartoe te hollen om van alles op de hoogte te zijn, zonder ooit een werk te verrichten diep in zichzelf! Men kan niet ontkennen dat het dankzij hun nieuwsgierigheid is dat de mensen een gigantische vooruitgang hebben geboekt op vele gebieden, maar voor het spirituele leven is dit een zeer slechte methode.
Het spirituele werk veronderstelt dat men zich houdt aan één filosofisch systeem en dat men zich daarin verdiept. Anders gebeurt er met het psychische organisme hetzelfde als met het fysieke organisme: wie allerhande vreemdsoortig voedsel opneemt, krijgt een indigestie en moet braken; op dezelfde manier kan de psychische maag een indigestie krijgen door al hetgeen men er in heeft willen proppen. Als je dus werkelijk wilt vooruitgaan in het spirituele leven, probeer je dan te beperken tot één systeem: dit zal dienst doen als het geraamte van het innerlijke bouwwerk dat je bezig bent te construeren, door iedere dag nieuwe materialen aan te brengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

zondag 25 januari 2015

Laster en kwaadsprekerij en de dagtekst van zondag 25-01-2015


Het overkomt ieder van ons in zijn of haar leven. Wat fantastisch dat er over wordt gesproken in de dagtekst van vandaag. Ook ik heb twee keer in de laatste 10 jaar op dat randje van het leven gestaan door pijn en verdriet, veroorzaakt door kwaadaardig gedrag. Was het de schuld van die ander of was het een les die ik moest leren? Toen zag ik in alles alleen de boosaardigheid zonder me af te vragen waarom die persoon zo was. Nu twee jaar verder kan ik die persoon dankbaar zijn dat hij zover ging dat ik er hier niet meer wilde zijn. Er waren namelijk veel mensen om me heen die mij daardoor juist in lieten zien wat voor verdriet en onbegrip ik achter me had gelaten. Ik kan alleen maar naar 'Boven' kijken en zeggen 'dank je wel dat jullie mij nog niet wilden hebben daarboven en hulp stuurden'.  

In deze jaren leerde ik naar mijn eigen aandeel kijken. Leerde zien hoe weinig zelfwaarde er was, anders was het nooit zover gekomen met me. Was ik na de eerste vernedering in het eerste jaar al weggegaan. Mijn fietsreis naar Rome leerde me zó veel over mezelf dat mijn zelfwaardering stukje bij beetje begon te groeien. Het laatste stukje zelfwaardering kwam in de afgelopen drie maanden van mijn ongeval en ziekte. 

Daarnaast kreeg ik drie weken geleden een droom of uittreding. Ik stapte vanuit mijn kamer in een gesloten hok van vier bij twee meter. In de hoek stond een man in het donker gekleed. Ik vroeg wie hij was en wat hij daar deed, Hij gaf geen antwoord. Op dat moment voelde ik van alles uit mijn hoofd getrokken worden. Het was alsof ik helemaal licht werd van binnen. Was het een uittreding of een droom? Ik weet het niet. Wel weet ik dat ik in de dagen daarna besefte dat ik helemaal niemand meer nodig had om de eenzaamheid op te lossen. Dat ik het heerlijk vind om alleen te zijn. En mag heus wel iemand in mijn leven komen, maar hij mag alleen een aanvulling zijn en beslist geen invulling meer. Dan blijf ik liever alleen.  

Het besef dat ik werkelijk met mezelf alleen kan leven, maakt ook dat alles wat ik lelijk vond  aan mezelf, voorbij is. Twee dagen geleden stond ik voor de spiegel. Ik was weer wat in gewicht aangekomen. Maar goed ook. Door alles was ik kilo's afgevallen, wat me beslist niet mooier maakte. Ik stond dus voor de spiegel, bekeek mijn buikje en iets opgezette maag en zag ineens een Rubensvrouw. U weet wel, die vrouwen die Rubens schilderde waren op hun manier allemaal even mooi. 

Welnu, in slankere vorm ben ik toch een beetje een Rubensvrouw en vind mezelf mooi. Wat een ontdekking, dat ik vanaf nu niet meer afhankelijk ben van wat een ander van me vindt, maar wat ik er zelf van vind. Het is een verrijking in mijn leven. Geen moment heb ik de sleutelbeenbreuk, de opname voor de alvleesklier en de griep van 3 weken erna als erg ervaren. Ik wist dat het ergens voor nodig was. Maar dat ik zo'n groot cadeau aan mezelf heb gegeven door die rust te nemen, of via het universum heb gekregen door die droom, is het grootste geschenk wat ik mocht ervaren. Zelfwaardering en acceptatie. Weten en accepteren  dat alleen zijn ook goed is en geluk in jezelf geeft.  

Met mijn goede en minder goede eigenschappen ben ik alleen maar dankbaar en blij  met wie ik nu ben geworden. Een tevreden mens met een rijk leven vol liefde voor zichzelf en hopelijk ook voor anderen.

Dagtekst van zondag 25 januari 2015
"Hoeveel mensen hebben het zover laten komen dat zij stierven van verdriet of hebben zelfs zelfmoord gepleegd omwille van laster, brieven vol beledigingen, kwaadaardige krantenartikelen! En hoeveel kunstenaars overkwam niet hetzelfde omwille van  negatieve kritiek en spotternijen!.. Dat ze zijn bezweken komt omdat zij niet kenden wat de aarde wel goed kent. Wat doet zij met afval, met het vuil dat men op haar werpt? Zij gebruikt dit als mest, een zeer kostbare materie en zij laat deze deelnemen aan de groei van alle planten. Dankzij deze meststoffen hebben de vruchten kleuren, geuren, smaak en allerhande voedzame eigenschappen.
Waarom zou de mens dan niet de geheimen kennen die de aarde kent? Waarom moet hij bezwijken voor het vuil waaruit de kritiek, de kwaadsprekerij en de laster bestaat?  Hij moet leren om deze te transformeren en dan zal ook hij gekleurde, geurige, lekkere en voedzame vruchten geven. Indien hij tot die graad van begrip komt, zal hij er op den duur van overtuigd zijn dat degene die onrechtvaardig wordt vervolgd, ondanks de schijn, zich in een betere situatie bevindt dan zijn vijanden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Tranen hebben iets heiligs.
Ze zijn geen teken van zwakte maar van kracht.
Ze zijn boodschappers van groot verdriet
en van onuitsprekelijke liefde.
Washington Irving  (Ingestuurd door:  Marleen Wisse NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 300
 "  Je verbeelding toont je
wat je zal aantrekken in je leven."
 Albert Einstein

 

zaterdag 24 januari 2015

Dagtekst van zaterdag 24 januari 2015"Een hand is niet beperkt tot het fysieke gedeelte. Een hand heeft een verlengstuk in de subtiele gebieden, waar zij niet alleen stromen en krachten kan opvangen, maar deze ook uitzenden. Dit kun je voelen wanneer je de gewoonte aanneemt om bepaalde oefeningen te doen. Ziehier een heel eenvoudige die je kunt doen wanneer je alleen bent en bij voorkeur voor de middag. Steek je rechterhand uit en verleng ze met de gedachte zo ver mogelijk terwijl je je ervan bewust bent dat je vingers als antennes zijn die energie opvangen. Wanneer je vervolgens je hand op je zonnevlecht legt, zul je gewaarworden dat deze zich vult met een weldadige warmte.
Nu, de waarheid is dat alle oefeningen die je kunt doen met de handen, slechts doeltreffend zullen zijn indien je hebt geleerd om de handen levendig te maken. En een hand wordt levendig wanneer men haar wijdt aan onbaatzuchtige handelingen, wanneer men leert de wezens en de voorwerpen bewust aan te raken om in hen zuiverheid, liefde en licht te brengen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Omdat ik nooit ergens naar verlangde had ik juist alles.
Matilde Urrutia  (Ingestuurd door:  Viviane Claes, Schoten BE)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 299
 "  Richt je op de reis,
niet de bestemming.
 
Ware vreugde wordt niet gevonden
in het afwerken van een activiteit,
maar in het doen ervan."
Greg Anderson

vrijdag 23 januari 2015

Dagtekst van vrijdag 23 januari 2015


"De kosmische Intelligentie heeft het menselijk wezen uitgerust met subtiele centra die hem toelaten in verbinding te treden met de spirituele gebieden. Deze centra zijn in de wereld van de ziel en de geest evenwaardig aan de organen van het fysieke gebied, en op hetzelfde ogenblik dat wij ons bewust worden van hun werkelijkheid, moeten we ook een discipline aanvaarden om ze te kunnen ontwikkelen.
Waarom hebben de Ingewijden regels gegeven en praktijken aangeraden die men de moraal noemt? En waarom is het  beter deze te eerbiedigen?  Niet omdat, zoals sommige zogenaamd ‘vrije’ geesten beweren, het erop aan komt de mensen te onderwerpen aan willekeurige sociale regels of om een God te behagen die men weet niet waar woont, ergens boven de wolken… De echte reden is dat iedere gedachte, ieder gevoel, iedere daad een weerslag heeft op het diepste van ons wezen en naargelang de aard van iedere gedachte, ieder gevoel, iedere daad, het functioneren van onze spirituele centra verhindert of bevordert."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Een afwijzing hoort bij het leven.
Trouwens, het is slechts de mening van één persoon.
Auteur onbekend  (Ingestuurd door:  Veerle Devolder, Blaasveld BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 298
 "  In ieder van ons
schuilt een onschuld
die door onze misstappen
niet is aangetast.

Dat besef is het antiserum
tegen het duister in de wereld,
omdat het staat voor de mogelijkheid
tot transformatie en vernieuwing.

Vergeving is de redding van het menselijke ras. "
Marianne Willamson

 

donderdag 22 januari 2015

Dagtekst van woensdag 21 en donderdag 22 januari 2015.

"Wij zijn op de aarde gekomen om er een werk te doen dat vergeleken kan worden met dat van de alchemisten. Ons werd een materie gegeven waaruit wij de kwintessens moeten halen; deze kwintessens is de enige rijkdom die wij met ons zullen meenemen wanneer wij de aarde zullen verlaten en wij zullen daar verder mee werken in de andere werelden.
Je vraagt je af hoe je dit woord ‘materie’ moet begrijpen. Dat is eenvoudig : alles wat deel uitmaakt van ons dagelijks leven, onze activiteiten, onze ontmoetingen, is een soort materie die ons gegeven wordt om onszelf te transformeren door de macht van de geest. En dit veronderstelt ook een werk aan onszelf, want ook wij zijn een materie : zelfs onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze bewustzijnstoestanden zijn een materie die we moeten transformeren, die we zuiverder en rijker moeten maken. Terwijl we dus werken aan een materie buiten ons, werken we tegelijkertijd aan onszelf."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Dagtekst van woensdag 21 januari 2015
"Ook al hebben zij de leeftijd van een volwassene bereikt, de meeste mensen zijn nog als kinderen: om hun aandacht te trekken, moet je hun altijd nieuwigheden voorschotelen. En deze kinderachtige houding neemt men ook waar bij spiritualisten. Zelfs indien het onderricht dat zij ontvangen hun zo’n overvloed aan waarheden brengt, dat zij zelfs niet de tijd hebben om deze te verwerken, verwachten zij toch altijd iets nieuws. Maar wat doen zij met hetgeen zij reeds gekregen hebben?...
Er zijn essentiële waarheden die men zich tien, twintig, dertig maal per dag zou moeten herinneren. Zolang je jezelf deze discipline niet oplegt, zul je niet vooruitgaan. Indien het gebeurt dat je je soms laat gaan in daden die niet zo juist of edel zijn – en die je achteraf betreurt – is het omdat je de waarheden en de wetten vergeten bent, die je  toegelaten zouden hebben om te zegevieren over je zwakheden. Je aanvaardt toch om te ademen, te eten, te drinken, te slapen, iedere dag… Probeer dan ook te aanvaarden om voortdurend terug te komen op dezelfde waarheden. Daarin schuilt de nieuwigheid : in hetgeen men ontdekt door ze iedere dag in zichzelf te verdiepen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Vergeven is de sleutel naar actie en vrijheid.
Hannah Arendt  (Ingestuurd door:  Wilma Mets, Den Haag NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 297
"  In het NU leven betekent niet
dat je krampachtig
je aandacht fixeert op

een moment in de tijd;
dat is een onzinnige kwelling.

Leven in het NU
betekent simpelweg
dat je bewust aanwezig bent
in de ervaring van dit moment,
zonder die te willen vervangen

door iets anders."
Erik van Zuydam

 

Woorden van Inspiratie - Dag 296
"  Verleden en toekomst
bestaan enkel in de geest.
Ik Ben nu."
Sri Nisargadatta Maharaj

 

 

dinsdag 20 januari 2015

Gedachten komen en gaan... en de Dagtekst van dinsdag 20 januari 2015Ieder van ons heeft vaker problemen met de vele gedachten die ons plagen. In ons hoofd vechten ze om de beste plaatsjes. Waren ze nu maar allemaal positief, dan was het alleen maar goed. Maar nee hoor. Al die grijze hersencelletjes vechten juist om de negatieve gedachten voorrang te geven. Is het niet overdag, dan zeker voor het slapen gaan.

Juist omdat dit ons uit de slaap blijft houden is het beter om ze gewoon toe te laten, dan ertegen te vechten. Zodra je gedachten toe laat, verdwijnen ze ook weer, nadat je er even naar hebt gekeken. Gezegd hebt dat ze er mogen zijn en daarna mogen verdwijnen. Echter wat wij doen is er tegenin gaan. Eisen dat ze verdwijnen waardoor ze lekker in opstand komen. Het zijn net teenagers in de pubertijd. Dwars tegen ons ouders in gaan, terwijl ze in hun hart weten dat je wel gelijk hebt.

Tijdens de lessen van Transcendente Meditatie, afgekort TM, leerde ik in de enkele momenten van rust, een mantra te zeggen. Dit gebeurde alleen wanneer mijn hersencelletjes even een moment van rust namen om adem te happen, om er daarna weer des te harder tegen aan te gaan. In het begin hielp het totaal niet. Met mijn mantra vocht ik tegen die ondeugende celletjes, die mij steeds de baas wilden worden. Tot ik na bijna een jaar eindelijk door had dat ik niet tegen mijn gedachten hoefde te vechten. Ik liet ze gewoon komen. En in hun momentje van rust sprak ik mijn mantra uit. Langzamerhand kreeg ik door dat ik beetje bij beetje terrein begon te winnen. Oh, geloof me, ik ben er nog lang niet hoor. Maar een klein beetje overhand krijg ik nu toch. En geloof me, ik win dit gevecht. Want ik ben de sterkste, U ook?

Dagtekst van dinsdag 20 januari 2015
"Meditatie is een  moeilijke oefening, want zij veronderstelt een grote beheersing van de gedachte. Welnu, de gedachte is opstandig, zij vertoont de neiging om te willen ontsnappen, rond te dolen, en wanneer je ze bruusk probeert te stoppen, zal je je brein blokkeren. Het is dus heel zachtjes aan dat je het verstand in beweging moet zetten, dat apparaat dat zo gevoelig is, net zoals men de motor van een auto enkele ogenblikken laat draaien en opwarmen vooraleer men vertrekt. Dus, wanneer je wilt mediteren, probeer dan niet meteen je gedachte in bedwang te houden; zij zal zich immers verzetten, steigeren en je zult niets van haar verkrijgen. Begin met jezelf in een  toestand van vrede en harmonie te brengen en voer ze dan langzaam, zacht, in de richting die je haar wilt doen uitgaan; enige tijd later zal zij ter beschikking staan en naar je luisteren. Je moet zeer handig, zeer diplomatisch omgaan met de gedachte. Wanneer je geleerd hebt haar te beheersen, zal je zelfs verbaasd zijn over haar volgzaamheid: zonder dat je nog tussenbeide hoeft te komen, zal zij de hele dag verder werken in de richting die je haar hebt aangewezen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Als iets niet goed voelt,
dan is daar een reden voor.
James Wanless  (Ingestuurd door:  Marij Schelleman, Made NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 295
 "  Om er achter te komen
of je jezelf hebt laten overnemen
door de psychologische tijd
kun je
een eenvoudig criterium gebruiken.

Stel jezelf de volgende vraag:
is er vreugde,
ongedwongenheid en lichtheid
bij wat ik doe?

Als dat niet zo is,
dan ligt de tijd
over het huidige moment heen
en ervaar je het leven
als een last of als een worsteling."
Eckhart Tolle

 

maandag 19 januari 2015

Dagtekst van maandag 19 januari 2015


"Alchemie, astrologie, magie, Kabbala, ziedaar de onderwerpen waarover vele spiritualisten zich inbeelden dat men hen moet onderhouden. Welnee, en van mij mag je verwachten dat ik jullie eerst en vooral de onderwerpen voorstel die betrekking hebben op het leven: hoe het leven behoeden, zuiveren, vernieuwen, sublimeren. Wie deze onderwerpen niet interesseren, moeten elders gaan zoeken.
Waarom het leven? Omdat je door je te concentreren op het leven, door het te leren ademen, eten, drinken en uitstralen, zult voelen dat alle andere wetenschappen zich op een dag voor jou zullen openbaren. In de geringste handelingen van het dagelijks leven zul je overeenkomsten zien met de astrologie, de alchemie, de magie en de Kabbala. In de voeding zul je de alchemie ontdekken, in de ademhaling de astrologie; in het woord en het gebaar de magie, en in de gedachte de Kabbala. Leer dus hoe je dient te eten, te ademen, te handelen, te praten, te denken en je zult beschikken over de basis van deze vier wetenschappen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
De maat om elkaar lief te hebben,
is elkaar lief te hebben zonder maat.
Sint Augustijn  (Ingestuurd door:  Christine Demeulenaere)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 294
"  De sleutel tot vergeving
is niet dat je de onschuld
in je geliefde probeert te ontdekken, maar dat je uitgaat
van de onschuld van je geliefde."
Marianne Williamson

 

zondag 18 januari 2015

Oproep voor teksten en de Dagtekst van zondag 18 januari 2015Vandaag heb ik een kaart gemaakt van de dagelijkse gedachte. Wel op eigen foto, maar geen eigen tekst. Deze tekst sloeg best een deel nog op mezelf, zodat ik dit een foto waard vond om te besteden aan andermans tekst. Weten jullie ook mooie teksten, stuur ze rustig in een privéberichtje of per mail op naar maus-sturmer@home.nl, met vermelding. "tekst kaart". Ik plaats ze op een mooie foto bij, je naam wordt erbij vermeld en hij komt op Facebook en internet te staan. Is het de tekst van iemand anders vermeld dan diens naam erbij. De teksten mogen in het openbaar gebruikt worden. tekst van iemand anders, vermeld dan diens naam er bij.

Dagtekst van zondag 18 januari 2015
"Wanneer men hen ondervraagt over hun religieuze geloof, zeggen vele mensen dat zij in 'iets' of 'iemand' geloven, zonder precies te kunnen uitleggen over wat of over wie het gaat en zonder erin te slagen dit God te noemen. Het is alsof zij in het verleden bepaalde kennis bezaten, bepaalde ervaringen hebben opgedaan, en bij momenten komt deze kennis of ervaringen aan de oppervlakte als een korte schittering van een licht dat van zeer ver komt. Zij weten niet waarom deze indruk zich aan hen opdringt met zulke vanzelfsprekendheid, zij weten niet hoe ze dit moeten interpreteren, maar toch blijft het voor hen een werkelijkheid waaraan ze niet twijfelen.
Op een bepaald ogenblik in hun leven worden de meeste mensen bevangen door het gevoel dat iets in hen ze verbindt met een hogere, mysterieuze wereld, waarvan zij een indruk hebben bewaard. Het verschil tussen de mensen is dat sommigen deze gewaarwording laten vervagen zonder te proberen zich erin te verdiepen waarvan dit een teken is. Voor anderen daarentegen is het een vertrekpunt van een innerlijke zoektocht die hen zal leiden naar het bewustzijn van hun goddelijke oorsprong."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Een laag gevoel van eigenwaarde is alsof je
door het leven rijdt met de handrem erop.
Maxwell Maltz  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 293
"  Overgave verandert niet wat is,
  in elk geval niet direct.
 Overgave verandert jou. 
 Als jij  veranderd bent,
verandert je hele wereld,
omdat de wereld
slechts een afspiegeling is."
Eckhart Tolle

zaterdag 17 januari 2015

Dagtekst van zaterdag 17 januari 2015

"De ontdekking van een spiritueel onderricht is voor vele personen een  bron van grote vreugde. Eindelijk hebben zij het gevonden! Ja, maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Door een spiritueel onderricht te aanvaarden, hoe verheven ook, kan het gebeuren dat een storing in hen binnenglipt na verloop van een maand, zes maanden, een jaar, dat hangt ervan af. En in plaats van de positieve kant te ontwikkelen, versterken hun inspanningen alleen maar hun negatieve kant. Waarom? Omdat iedere nieuwe idee, iedere nieuwe bewustzijnstoestand, gistingen veroorzaakt in de mensen die zich niet hebben voorbereid om ze te ontvangen.
Jezus heeft gezegd : "Men giet geen jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken."(Matt.9:17) Nieuwe wijnzakken stellen de stevige en solide vormen voor, die de mensen vanbinnen moeten voorbereiden om in staat te zijn niet alleen een nieuwe visie op de dingen te verdragen, maar ook een gedrag aan te nemen dat daarmee overeenstemt. Wanneer hij zichzelf heeft geharmoniseerd met deze nieuwe filosofie, dat wil zeggen wanneer hij zijn fysieke organisme en zijn psychische organisme heeft voorbereid, kan de mens weerstand bieden aan de spanning die veroorzaakt wordt door de nieuwe stroming waaraan hij voortaan is blootgesteld."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Een methode om te ontdekken wat iets is,
is na te gaan wat het allemaal niet is.
David Allen, uit Getting things done  (Ingestuurd door:  B. Bakker, Deventer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 292
"  Door de optische illusie
beschouwen wij licht en schaduw,
lang en kort, zwart en wit
als verschillend van elkaar
en van elkaar gescheiden.

Maar ze zijn niet onafhankelijk

van elkaar,
ze zijn alleen maar
verschillende verschijningsvormen
van hetzelfde,
in termen van relatie
en niet in termen van realiteit."
Boeddha

 

vrijdag 16 januari 2015

Mijn bron is weer aan het stromen en vernieuwd zich iedere dag


Wat is de dagtekst van vandaag een herkenbaar verhaal uit mijn leven. Het laatste  puzzelstukje valt ineens op zijn plaats over wat er afgelopen 10 jaar is gebeurd, nu ik de dagtekst lees. Heb het nooit van die kant bezien. Ik verveelde die ander inderdaad en dat zal andersom op zekere momenten ook zo zijn geweest, hoewel de liefde naar hem nog zo groot was, dat ik daar nauwelijks aandacht aan schonk. Ik weet wel dat hij op gegeven moment na ruim zeven jaar relatie 's morgens opstond en terwijl ik naar zijn naakte achterlijf keek hij een opmerking maakte, zo kwetsend, dat ik op dat moment dacht; "Dit is de laatste keer dat jij hier in mijn bed mag liggen". Die dag kwam ook de breuk. Lag dat nu helemaal aan de ander? Natuurlijk niet. Twee mensen maken samen ruzie, nooit één alleen, hoewel ik weet dat naar de buitenwereld zijn verhalen altijd klonken en nog steeds klinken dat het allemaal mijn schuld was. Het is niet belangrijk, ik weet beter. Ik was niet degene die me verveelde in de relatie. 

Wanneer ik de laatste twee jaar terugkijk naar de groei die ik heb doorgemaakt en de fietsreis naar Rome, weet ik dat ik altijd weer moest vechten om te mogen zijn wie ik was. Natuurlijk zijn er dagen dat ik er nog weleens aan terug denk. De leuke dingen die er ook waren en die ik soms idealiseerde, terwijl die ook niet altijd leuk waren door de ruzies. Het ging vaak om niets. Jij wil linksaf, de ander wil rechtsaf. Onbenullige dingen. Echter ze werden zo groot gemaakt door onszelf. Zelfs de mooie momenten vielen daardoor steeds vaker weg. 

Wanneer ik terugdenk is dat ook met dankbaarheid. Door deze scheve situatie stopte ik uiteindelijk met de relatie, waar ik veel verdriet van had, maar wat noodzakelijk was om te leren leven met mezelf. Te weten dat ik er wel mocht zijn zoals ik was. Gisteren nog merkte ik tijdens een test op dat anderen heel anders naar mij kijken, dan ik naar mezelf. Ik vroeg me af waarom die relatie me nooit zo had willen zien? Het antwoord is er al een tijdje. Zijn manier van leven was zo anders geweest dan de mijne. In de beginjaren leek dat voor hem heel verfrissend, nu weet ik dat daarna de angst kwam. De angst voor binding, de angst dat hij werd overvleugeld door mijn ideeën, door mijn 'zijn'. Hij vertelde wel eens dat ik veel intelligenter was dan hij. Ik vond dat een domme opmerking. Hij was sterk op zijn gebied en ik op het mijne. Nee, het ging hier om zijn angst. Soms ben ik afgelopen twee jaar ook vaak boos geweest, dat ik zijn verhalen, waar niets van klopte terughoorde die door hem werden rondverteld op de dansvloer. Dan had ik het gevoel dat ik zijn gezicht wel in elkaar wilde timmeren. Ze werden, dacht hij, nog kracht bijgezet doordat hij ze vertelde aan mensen die mij beter kenden dan hij ooit had gedaan. Het tegendeel werd bewezen. Is hij daardoor een slecht mens? Welnee, eerder onnadenkend. Wat je roddelt komt altijd terug op je hoofd en daar hoef ik niet mee te leven. Wanneer iemand mij verteld dat het mislukken van een relatie alleen maar de schuld van de ander is geloof ik daar niets van. Liever kijk ik terug naar mijn eigen aandeel, dat ook niet altijd goed was. Ik ben mezelf, maar ook de ander dankbaar voor de levensles van ruim zeven jaar relatie en daarna nog twee jaar vriendschap. Het was een zware levensles, die ik nodig had om te groeien naar wie ik nu ben. Een les die me leerde dat ik niet eenzaam ben en hoef te zijn. Dat ik heel goed met mezelf kan leven. De fietsreis naar Rome, de drie ziekenhuisopnames dit jaar en de zware griepperiode hebben mij hierin nog sterker gemaakt.  

Gek, dat een dagtekst ineens weer even iets los kan maken, maar me tegelijkertijd laat zien hoe ik ben gegroeid. Ik kan nu heel nuchter terugkijken naar die jaren, zonder verdere nare bijgedachten, maar met vergeving en ook een beetje weemoed over hoe mooi het had kunnen zijn. Daar zijn er echter twee voor nodig. Inmiddels hoop ik alleen maar dat hij het geluk opnieuw heeft gevonden.  

En ik? Heb ik dat geluk gevonden?
Vandaag de dag kan ik voluit vanuit mijn hart zeggen "JA".  Ik heb niemand nodig om mijn leven in te vullen. Een aanvulling zou mooi zijn, maar de leeftijd heb ik tegen. Veel mannen willen zichzelf bewijzen door een jonger blaadje uit te zoeken. Dat gebeurde ook al tijdens mijn relatie. Een mens die nooit echte diepe liefde heeft gekend zal altijd op zoek gaan naar iets nieuws om zichzelf bevestigd te krijgen. Is dat erg? Ja, omdat het de ander kwetst. Nee, omdat ik er sterker uit ben gekomen, kan ik nu zeggen. Omdat ik vooral het laatste jaar heb geleerd om heel goed mijn eigen leven in te vullen. Het diepe gevoel van eenzaamheid wat ik het eerste jaar na de breuk had is niet meer aanwezig. De gedwongen rust na de sleutelbeenbreuk, de opname in het ziekenhuis wegens de alvleesklierontsteking en de langdurige griep van drie weken, heeft gemaakt dat ik besefte niets meer te moeten. Die les begon begin dit jaar al met de Tia, de reis naar Rome en is in deze periode alleen maar versterkt. Ik mag van alles, maar moet niets meer in mijn leven. Wil ik morgen weg, dan ga ik weg omdat ik daar zin in heb.  

Zelfs de laatste correctie voor mijn boek is geen moeten, maar een mogen. Wanneer ik het geluk heb gevonden om een uitgever  op mijn weg te vinden die in mijn boek geinteresseerd is, kan het misschien vroeg in het voorjaar nog worden uitgegeven, zodat nieuwe pelgrims mijn avonturen kunnen lezen of anderen over de streep trekken om deze reis te ondernemen.

Mijn bron is weer aan het stromen en vernieuwd zich iedere dag met nieuwe gedachten, ideeën, verhalen, kaarten maken en vooral met nieuwe kleine avonturen.
 

Dagtekst van vrijdag 16 januari 2015
"Waarom kunnen zoveel mannen en vrouwen, die eerst een  grote aantrekking voelden voor elkaar, de ander op den duur niet meer uitstaan? Omdat zij het leven in zichzelf niet wisten te onderhouden, mooier en poëtischer te maken. Want wat allen onbewust zoeken is het leven, zij zoeken niets anders. En het leven is altijd verbonden met de liefde. Wanneer je van iemand houdt, kun je daarvoor alle mogelijke uitleg geven, in werkelijkheid is er geen verklaring; als je van iemand houdt, is het omwille van het leven dat hij uitstraalt en dat leven neemt verschillende vormen aan: schoonheid, goedheid, zuiverheid, intelligentie, vrede, enz.
Omdat zij er niet in slagen het leven in zich te vernieuwen, vervelen de mensen zich en vervelen zij ook de anderen. Dus, als je je niet wilt vervelen en bemind wilt worden, moet je weten hoe je de bron van het leven in jou kunt onderhouden door deze altijd te vernieuwen en te doen stromen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

We verkwisten veel tijd in ons leven
met wachten op wat komen gaat.
William Hazlitt  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 291
"  Het is alsof we door onze culturele conditionering
gevangen zitten in een vicieuze cirkel van illusie.
Omdat hierbij onze gedachten het probleem zijn,
is het nutteloos om tegen onszelf te zeggen:
ik moet nadenken om dit op te lossen."
David Bohm

donderdag 15 januari 2015

Dagtekst van donderdag 15 januari 2015


"Men kan gelijkenissen vinden tussen het leven van sommige dieren en het psychisch leven van de mensen. Laten wij bijvoorbeeld een mol nemen: hij leeft onder de aarde, ver van het licht, en om zich te verplaatsen is hij verplicht om in de grond lange tunnels te graven die soms door de ploeg van de boer vernield worden. Dat duistere en beperkte leven bevalt hem ongetwijfeld, want hij is een mol; hij kan zich geen ander leven inbeelden. Het leven van de vis is vrijer dan dat van de mol, want de ruimte waarin hij zich beweegt is veel minder beperkt en minder duister. Maar hoeveel vrijer is het leven van de vogel! Heel de ruimte behoort hem toe en hij zingt, hij verheugt zich in het licht van de zon.
De mol (de aarde), de vis (het water) en de vogel (de lucht) staan hier symbool: ieder beantwoordt aan een niveau van bewustzijn en het bewustzijnsniveau bepaalt het lot van de wezens."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Spierspanning en emotionele spanning
komen en vertrekken altijd samen.
Elaine Mayland  (Ingestuurd door:  M. Pietersen, Alkmaar NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 290
 "  Hier is de test
om te ontdekken
of je missie op Aarde voorbij is:
Als je nog leeft,
is je missie nog niet voorbij."
Richard Bach

 

woensdag 14 januari 2015

Dagtekst van woensdag 14 januari 2015


"Zelfs wanneer zij elkaar alle dagen ontmoeten, en helaas ook wanneer zij samenleven, bekijken de mensen  elkaar slechts oppervlakkig. Zij staan stil bij uitwendige kenmerken, bij het uiterlijk, en het uiterlijk is vaak niet fameus. Zij vergeten dat achter dat uiterlijk zich ook een ziel, een geest bevindt, en zelfs wanneer deze ziel en deze geest zich zelden uitdrukken of zwak uitdrukken, toch zijn zij daar. Waarom dus niet aandachtiger zijn om hun uitingen te herkennen?
Een wijze weet dat alle menselijke wezens die hij ontmoet, zonen en dochters van God zijn, hij staat stil bij deze gedachte en benadert iedereen met deze gedachte. Zelfs indien de mensen zich daar niet van bewust zijn, verricht hij een scheppend werk in hen, dat op een dag vruchten zal dragen. En hij voelt zich gelukkig. Geloof mij, de beste manier om nuttig te zijn voor de anderen, is hun kwaliteiten, hun deugden, hun spirituele rijkdommen ontdekken en zich daarop concentreren: dan ontwaakt er iets goeds in hen en zij ervaren de behoefte om dit te ontwikkelen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Het zijn de dingen die we denken te weten die
ons er juist van weerhouden dingen te leren.
Claude Bernard  (Ingestuurd door:  M. Mertens, Brugge BE)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 289

 "  Het is verstandiger

een kaars aan te steken,

dan te klagen over de duisternis."

Lao-tzu

 

 

 

 

dinsdag 13 januari 2015

Dagtekst van dinsdag 13 januari 2015

"In verschillende passages van de Bijbel wordt melding gemaakt van een boek dat 'het boek van het leven' wordt genoemd. In dat boek van het leven, dat uiteraard een symbool is, staan namen geschreven. Je vraagt je af hoe je kunt weten of je naam is opgetekend in dat boek? Dat is eenvoudig: precies zoals je weet of je naam is opgetekend in de registers van een organisatie of een administratie. Je hebt beslist om je te abonneren op een krant: een medewerker heeft je naam en adres genoteerd en de postbode schuift ieder nieuw nummer van die krant in je brievenbus.
Op dezelfde manier gaat het wanneer je naam boven is ingeschreven in het boek van het leven, het is alsof je geabonneerd bent op een krant, maar een heel bijzondere krant die zich richt tot je ziel, tot je geest, en die je elke dag nieuwe kennis, een beter begrip van de dingen en hulp bij moeilijkheden verschaft. Gelukzalig zijn dus degenen van wie de naam is opgetekend in het boek van het leven! Macht, rijkdommen, roem… alles verbleekt daarmee vergeleken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Vergeet niet om van jezelf te houden.
Søren Kierkegaard  (Ingestuurd door:  Red. dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 288
"  Heb je ooit iets ervaren, gedaan, gedacht of gevoeld buiten het Nu om?"
Eckhart Tolle

 

maandag 12 januari 2015

Dagtekst van maandag 12 januari 2015

"Iedere religie heeft een dag die speciaal bestemd is voor de eredienst: voor de christenen is het de zondag; voor de joden de zaterdag; voor de moslims de vrijdag… Maar in de ogen van de Schepper van hemel en aarde zijn alle dagen heilig. Er is de vrijdag, de zaterdag, de zondag, maar ook de maandag, de dinsdag, enz. om Zijn Naam te heiligen en het goede te doen. Anders heeft het geen enkele zin. Gedurende zes dagen overtreedt men rustig de wetten en de zevende dag gaat men naar de kerk, naar de moskee of naar de synagoge om te proberen de fouten, begaan tijdens de zes andere dagen, uit te wissen! Degene die zes dagen onbewust en laag-bij-de-gronds heeft geleefd, in welke toestand zal hij voor God verschijnen? Zal God deze hypocrisie waarderen? Maar vooral zal deze houding hem niets bijbrengen.
Men hoeft zichzelf niets wijs te maken: niet alleen volstaat één dag per week niet om vooruit te komen op de weg van de wijsheid, de liefde en de zuiverheid… Maar hetgeen men de zevende dag beleeft, hangt af van de manier waarop men de zes andere dagen heeft geleefd. Het is dus iedere dag, gedurende heel de dag en de nacht, dat men inspanningen moet doen om in de kerk van God te zijn, en de kerk van God, dat is heel de schepping."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Te veel mensen overschatten wat ze niet zijn
en onderschatten wat ze wel zijn.
Malcolm Forbes  (Ingestuurd door:  P. de Groot, Utrecht NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 287

"  Healing wil niet zeggen

teruggaan naar hoe het vroeger was, maar eerder toelaten van dat wat is, dichter komt tot God."

Ram Dass

zondag 11 januari 2015

Dagtekst van zondag 11 januari 2015"Niets is belangrijker dan iedere dag die begint met dankbaarheid te verwelkomen, en de beslissing te nemen om deze dag te beleven met liefde. En wat betekent leven met liefde? Heel eenvoudig ademen, eten, wandelen, kijken, luisteren met liefde. Je denkt dat je dat allemaal weet… Nee, je weet het niet.
Leven met liefde is zich verheffen tot die bewustzijnstoestand, die je gedachten, je gevoelens en je handelingen harmoniseert en jou in evenwicht houdt. En deze bewustzijnstoestand wordt een bron van vreugde, kracht en gezondheid, niet alleen voor jou maar voor alle schepselen die je ontmoet.
Wanneer je werkelijk met heel je wezen begint te begrijpen wat leven met liefde betekent, zal heel je bestaan erdoor getransformeerd worden. De liefde zal in jou voortdurend opborrelen, zelfs wanneer je slaapt… Ja, zelfs tijdens je slaap."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Intuïtie wijst het verstand waar met succes te zoeken.
J.E. Salk  (Ingestuurd door:  M. Peeters, Antwerpen BE)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 286
"  Een carrière heb je in de hand.
Liefde niet.
Doodeng nieuws zoiets,
maar heerlijk
als je er eenmaal aan gewend bent."
Marianne Williamson

 

zaterdag 10 januari 2015

Dagtekst van zaterdag 10 januari 2015.

"Wanneer wij de behoefte ervaren om te versmelten met de Universele Ziel, richten we spontaan onze blik naar de grote ruimte, de oneindigheid van de Hemel. Maar indien we in deze toestand van ontspanning blijven, zullen we niets realiseren op aarde; om te kunnen handelen, moet men de wet van de concentratie gebruiken. Wij hebben behoefte aan de uitgestrekte ruimte om uit te dijen, daarna moeten we weer tot onszelf komen en ons concentreren om krachten te verzamelen en te handelen.
Ontspanning en concentratie beantwoorden aan twee astrologische tekens: de Leeuw, teken van het vuur, en de Steenbok, teken van de aarde. De Leeuw is een veruitwendigend teken: hij projecteert, hij besteedt. De Steenbok daarentegen is een verinnerlijkend teken: hij verzamelt en condenseert. Onder zijn invloed concentreert de aarde, tussen de maanden december en januari, de energie in de wortels van de bomen om deze voor te bereiden op de uitbarsting tijdens de maanden juli en augustus: een overvloed aan vruchten onder de invloed van de Leeuw."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
We beleven onze goede dagen zonder ze op te merken.
Pas wanneer er slechte dagen komen, wensen we ze terug.
Arthur Schopenhauer  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 285
 "  Wat je moet weten
over het onbewuste verleden in jezelf, brengen de uitdagingen
van het heden wel aan het licht."
Ekhart Tolle

 

vrijdag 9 januari 2015


Dagtekst van vrijdag 9 januari 2015.

"Het dagelijks leven is als een stroom die je meevoert, zonder dat je altijd beschikt over de tijd en de mogelijkheid om je rekenschap te geven van de richting waarin je meegevoerd wordt. Daarom laat je je voortdurend opslorpen door allerhande activiteiten en verbintenissen, die je op het ogenblik zelf nuttig en redelijk lijken, maar na enige tijd stel je vast dat je veel tijd en energie verloren hebt voor weinig resultaat. Dat wil niet zeggen dat je je tijd uitsluitend moet besteden aan spiritueel werk. In werkelijkheid kan iedere activiteit heilzaam zijn, maar op voorwaarde dat je de voorzorgsmaatregel hebt genomen om je goed vast te hechten aan een hoog ideaal, aan een goddelijke filosofie.
De dag waarop je zult leren om in jezelf iets stevigs, iets stabiels te bouwen rond dat centrum dat je geest is, zullen al je activiteiten, zelfs je ontspanning, ertoe bijdragen om het leven in jou te voeden. De geest die een wezen bewoont, verwent niet zijn lever, zijn ingewanden of zijn voeten onder het voorwendsel dat deze niet even edel zijn als hij.
Alles heeft zijn  plaats en de geest gebruikt alles, maar hij blijft in het midden. En het is omdat de geest in het midden blijft, dat dit wezen levend is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen
gebruiken om de wereld te veranderen.
Nelson Mandela  (Ingestuurd door:  Rehana Gulzar, Utrecht NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 284
 "  Het pad naar God,
het pad naar onze genezing,
is het pad naar ons vermogen onvoorwaardelijk liefhebben.

Daar waar we
"  ik houd van je zolang je zus of zo doet"  kunnen achterwege laten."
Marianne Williamson

 

donderdag 8 januari 2015

Dagtekst van donderdag 8 januari 2015.

"De edelstenen behoren tot het element aarde. Zij zijn het product van heel het werk dat de aarde in staat is te realiseren en daarom werden zij gekozen als symbool van de deugden die de mens kan verwerven, indien hij aan zijn eigen materie leert werken.
De gewoonte om edelstenen aan te brengen op de gewaden van priesters en op de kronen van koningen is afkomstig van de kennis van deze symboliek: de edelstenen stellen kwaliteiten en deugden voor, die deze mensen moeten bezitten om op een waardige manier hun ambt uit te oefenen. Aan iedere deugd beantwoordt een steen : aan de wijsheid de topaas, aan de vrede en de harmonie de saffier, aan de liefde de robijn, enz. We hoeven ons niet af te vragen of deze hooggeplaatste personen het verdienen om dergelijke schatten te dragen, het gaat om de symboliek. En als de koningen van de aarde, als de pausen en kardinalen op hun hoofd sierraden van edelstenen dragen, betekent dit dat er edelstenen zijn geplaatst op de kroon van de Meester van de schepping. Deze stenen zijn engelen, aartsengelen, godheden…"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
De moed die het meest wordt bewonderd, is de moed
om dát te doen wat je het meest gelukkig maakt.
Peter Darbo  (Ingestuurd door:  Viviane Claes, Schoten BE)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 283
"  De wijsheidstradities
vertellen ons dat het onze ziel,
onze persoonlijke vitale essentie is
die een stuwende kracht is
achter ons ontwikkelingsproces.
Daarom kunnen we deze vitale essentie -de ziel-
beschouwen als een dynamisch patroon dat een eigen richting kent.
Het is de aard van onze ziel
om te streven
naar een steeds grotere gewaarwording en bewustzijn."

Marja de Vries

woensdag 7 januari 2015

Dagtekst van vrijda 2 januari t/m woensdag 7 januari 2015.

Een week flinke griep heeft gemaakt dat u vandaag een aantal dagteksten in één keer krijgt toegestuurd. Mijn excuses hiervoor.

Dagtekst van woensdag 7 januari 2015.

"De twaalf tekens van de dierenriem zijn als twaalf poorten in ons universum, het zonnestelsel. Deze twaalf poorten vinden wij ook terug in ons fysieke lichaam: de ogen, de oren, de mond, de neusgaten, de borsten, de navel, en nog lager twee andere openingen zijn ook poorten. En zoals de poorten van de dierenriem een doorgang zijn voor de kosmische invloeden, zo zijn de twaalf poorten van ons lichaam ook openingen voor spirituele krachten en entiteiten.
Voor degene die in zichzelf een waarachtig werk van zuivering heeft gerealiseerd, dienen de poorten van zijn lichaam om in verbinding te treden met subtiele en lichtende elementen van de ruimte. Daarom wordt in de traditie van de Ingewijden gezegd dat zich bij iedere poort een engel ophoudt. Een engel is pure energie en deze energie die de heilzame invloeden aantrekt, transformeert ook de negatieve stromingen die proberen binnen te dringen. Engelen waken aan de poorten van al diegenen die gewerkt hebben om van hun wezen het tabernakel van de levende God te maken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van dinsdag 6 januari 2015.

"Probeer je bewust te worden van de banden die je verenigen, niet alleen met je familieleden, maar ook met heel de samenleving. En wat is de aard van deze banden? Iedere keer dat je vooruit gaat, worden de personen waarmee je van ver of dichtbij verbonden bent, beïnvloed door de rijkdommen en het licht dat je ontvangt. Dankzij je vooruitgang, gaan ook zij vooruit. Misschien geven zij zich er geen rekenschap van, maar de werkelijkheid is zo : zij gaan vooruit omwille van jou. En hetzelfde is waar wanneer je je laat gaan, of somber begint te worden; je familie en de samenleving die met jou verbonden zijn, ondergaan omwille van jou slechte invloeden. Op die manier voer je de mensen mee naar het licht of naar de duisternis. Je ziet dat je verantwoordelijkheid zeer ver reikt.
Wil je nuttig zijn, heel de mensheid helpen en zelfs de dieren, de planten en de stenen? Span je dan elke dag in om je leven, zuiverder, rijker, lichtender te maken, want subtiel en onmerkbaar voer je heel de schepping naar de hoogten. En wanneer zij zien dat jij zegeningen aantrekt voor alle wezens, komen de entiteiten van de onzichtbare wereld je belonen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van maandag 5 januari 2015.

"Liefde bestaat uit uitwisselingen. Welnu, de uitwisselingen die de mensen met elkaar hebben, bestaan niet enkel uit ontmoetingen op het fysieke vlak, zij kunnen deze ook hebben van op afstand, met woorden, met blikken, door de gedachte, zonder elkaar aan te raken, zonder elkaar zelfs te zien. En deze uitwisselingen beperken zich evenmin tot degene die de mensen met elkaar kunnen hebben. Daarom, zelfs als je nog niet de man of de vrouw hebt ontmoet die je voldoende inspireert om je met hem of haar te verbinden, is dit nog geen reden om je eenzaam te voelen en van liefde verstoken.
De liefde is een kosmische energie die overal door het universum stroomt. Daarom kun je haar ook vinden in de stenen, de planten, de dieren en ook in het water, de lucht, de zon, de sterren… Ja, waarom zou je moeten lijden omdat je geen man of vrouw hebt om in je armen te houden? Het is niet het lichaam, het vlees, dat je de liefde zal geven, want de liefde bevindt zich niet daar. De liefde kan het fysieke lichaam gebruiken als ondersteuning, maar zijzelf is elders, zij is overal : de liefde is een licht, een nectar, een ambrozijn die de ruimte vullen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van zondag 4 januari 2015.

"Wij behoren tot een immense familie, die niet alleen verspreid is over de aarde, maar ook over de andere planeten en de sterren. Iedere dag zendt de goddelijke wereld boodschappen naar alle leden van deze familie. Maar deze boodschappen zijn niet zoals de kranten of de tijdschriften die we in onze brievenbus vinden en die we in de papiermand leggen, nadat we ze verstrooid hebben doorbladerd. Wij moeten deze boodschappen aandachtig lezen om er aanwijzingen in te vinden voor de dag, inspiratie, voedsel.
Van nature behoort ieder menselijk wezen tot de universele familie, maar om er werkelijk deel van uit te maken, moet hij dit bewust willen. Zoals je op de aarde behoort tot een familie omdat je een vader en een moeder hebt, zijn de vader en de moeder op spiritueel gebied, de machten van de geest, je vader, en van de ziel, je moeder, die je hebben doen geboren worden, en je moet de banden, die je met hen hebt, verdiepen opdat zij je zouden blijven voeden en vormen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van zaterdag 3 januari 2015.

"Al wat bestaat op aarde heeft eerst in etherische toestand bestaan in de zon. De vier elementen werden inderdaad gevormd door opeenvolgende condensaties. Eerst was er het vuur. Uit het vuur is de lucht ontstaan, uit de lucht is het water ontstaan en uit het water heeft de aarde zich gevormd. Welnu, de zon is een van de talrijke vormen van het vuur en het is dus in de zon dat alle elementen, die onze aarde en de andere planeten hebben gevormd, zich bevinden in subtiele toestand. Door zich van de zon te verwijderen, zijn deze elementen gecondenseerd.
Al wat op aarde bestaat aan mineralen, bestaat dus reeds in subtiele etherische toestand in de zon. En voor ons is de vraag hoe wij, door ons te concentreren op de zon, al deze substanties kunnen opvangen in hun oorspronkelijke zuiverheid, want wij hebben deze nodig voor onze psychische en spirituele ontwikkeling. Wie deze elementen alleen maar beneden zoekt, op het fysieke vlak, zonder enige inspanning te doen om zich te verheffen, zal niets winnen op spiritueel gebied. Maar indien hij aan het werk gaat met de gedachte om deze elementen te vinden bij de bron, zal hij het voedsel van de goden ontvangen : het ambrozijn."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van vrijdag 2 januari 2015.

"Iedere morgen bij het ontwaken, en meermaals per dag, kun je denken aan je universele Ziel als aan een stemvork, waarmee je in  eenklank moet trillen. Zo zul je geleidelijk deel uitmaken van de kosmische harmonie. Stel je voor dat je een muziekinstrument bent en dat je een heel werk moet verrichten om op jouw beurt een goed gestemd instrument te worden.
"Een muziekinstrument?" zul je zeggen. Ja, een viool bijvoorbeeld, want in dat instrument in het bijzonder kan men allerlei analogieën ontdekken met het menselijk wezen. Op de houten klankkast, die het fysieke lichaam voorstelt, zijn vier snaren gespannen : sol stemt overeen met het hart, re met het intellect, la met de ziel en mi met de geest; en de boog, die voortdurend over de vier snaren beweegt om ze te doen trillen, stelt de wil voor. De viool zal slechts harmonieuze klanken voortbrengen, wanneer zij goed gestemd is. Daarom begint een violist nooit te spelen vooraleer hij zijn instrument gestemd heeft. Zoals hij, moeten wij niet beginnen te 'spelen' voordat we ons verstand, ons hart, onze ziel en onze geest hebben gestemd, en in de loop van de dag moeten wij er ook over waken dat deze 'snaren' goed gespannen blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

donderdag 1 januari 2015

De eerste dag in het nieuwe jaar, een dag van voornemens en afrekening en de dagtekst van vandaag

Mag ik u allen in de eerste plaats een geweldig, gezond en liefdevol 2015 toewensen, waarin bijna al uw wensen worden vervult. Waarom bijna? Als er een paar vervult worden  is dat al geweldig. Wanneer al je wensen worden vervult is dat het ultieme van jouw verwachtingen. Plant dus alle zaadjes. Positief het nieuwe jaar ingaan helpt beslist hierbij. Geef de zaadjes dagelijks water. Want elke plant gaat dood wanneer ze geen water en voedsel krijgt. Dit geldt zeker voor de Liefde. Liefde voor elkaar moet elke dag versterkt worden door een omhelzing, een aai over je bol, een lief woord of gebaar. Ben je alleen, doe het bij jezelf. Zeg hoe mooi, waardevol en goed je bent. Wees niet afhankelijk van wat je partner of een ander zegt of doet. Weet dat jij altijd en eeuwig de belangrijkste persoon bent, die het waard is om voor gezorgd te worden. En niemand anders kan die liefde zo goed geven als jij dat aan jezelf kunt geven.  

Mijn voornemens? Eerlijk gezegd heb ik die niet echt gemaakt dit jaar, omdat altijd weer blijkt dat je het niet volhoudt of niet waar maakt. Roken doe ik al 17 jaar niet meer. Drinken? Dat doe ik misschien 4x per jaar  en dan nog als een gezelligheidsglaasje. Dan moet een wijntje ook nog mierzoet zijn. Is het zuur, verkracht ik de wijn door er zoetjes in te gooien. Een echte wijnkenner zal er van gruwen. Daarom laat ik het ook maar. Ik vind alcohol  gewoon niet echt lekker.  

Toch is er één voornemen dat ik wil proberen vol te houden. De meditatieoefening van Transcendente Meditatie. Tot nu toe heb ik er nog steeds moeite mee. Ben er zo krampachtig mee bezig geweest dat ik het maar heb gelaten. Totdat ik afgelopen week maar weer heb gebeld voor een gratis check. Het haalde de kramachtige houding weg. Prima toch, zul je denken. Maar ja de tijd ervoor nemen is een ander iets. Er gebeurd altijd wel iets waarvoor het excuus geldt: 'geen tijd'. Kletskoek natuurlijk. Maar goed, daar is het nieuwe jaar voor, met alle goede voornemens. 

Natuurlijk was er ook afgelopen jaar de hoop om nu eens iemand te ontmoeten. Het was me zelfs van drie kanten voorspeld. Maar niets gebeurde op dit vlak, tot ik 30 december door iemand werd gebeld. Hij had over mij gelezen. Het werd een telefoontje van ruim tweeënhalf uur en wordt herhaald. Hoe hij er uit ziet? Geen idee, dus stel ik me er nog niets van voor. Het houdt de spanning er in. 

Afscheid nemen van het oude jaar was niet moeilijk. Er gebeurden veel positieve dingen, zoals de fietsreis naar Rome. Ik nam tijdens die reis afscheid van het verleden en keek opgewekt naar de toekomst. Dat die twee keer in het ziekenhuis zou eindigen was niet erg, ook dat hoort alweer bij het verleden.  

Een nieuw jaar met nieuwe wensen en voornemens. En, zoals de omraam zegt, profileer ze positief. Leg de zaadjes in hart en ziel, vol vertrouwen zodat ze ontkiemen en groeien. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en wie weet wat allemaal gebeurd. De nieuwe kansen die wij waar willen maken, zaaien we vandaag en hebben meer kans op ontwikkeling dan welke loterij ook. Het zit in onszelf wie en wat we willen zijn. Dat is het beste voornemen aller tijden. Weet wie en wat je bent. Wat je waard bent en houden van jezelf. Pas dan kun je ook ten volle van de ander om je heen houden.

Mocht je afgelopen jaar vleugellam geraakt zijn, neem je dan nu één ding zeker voor. Vandaag sla ik mijn nieuwe vleugels uit en vlieg. Mocht je in 2015 ooit een slechte dag krijgen, blijf er een uurtje in hangen, kijk er naar en geef daarna jezelf een schop onder je billen en sta op. Lees je goede voornemens die je vandaag hebt gemaakt en weet dat het zaadje weer verder groeit.

Ik wens u allen het mooiste jaar ooit.
 

Dagtekst van donderdag 1 januari 2015

"Vandaag begint een nieuw jaar en omdat de eerste twaalf dagen van een jaar in verbinding staan met de komende twaalf maanden, doe je best om deze zo goed mogelijk te beleven, om aan heel het jaar een stevige basis te geven. Bedenk dat geen enkele van je gedachten, geen enkele van je gevoelens, van je verlangens, zonder gevolgen blijft:  zij zijn als zaden, die je in de aarde van je ziel zaait en deze zaden zullen kiemen. Het is de bestemming van de aarde om de groei van de zaden te bevorderen. Wanneer zij eenmaal gezaaid zijn, worden ze door de aarde gevoed, en het water, de lucht en het zonlicht dragen ook bij tot hun ontwikkeling. Maar let op: wie door onachtzaamheid of slechte wil brandnetels of distels zaait in zijn innerlijke aarde, hoeft niet te  verwachten dat er graan zal groeien.
Op deze eerste dag van het jaar kunnen de zaden die je plant ook woorden zijn zoals 'blijdschap', 'licht', 'vrede', 'liefde, 'hoop'…  Doordring je goed van hun betekenis en zaai deze in de diepten van je ziel. Zorg goed voor hen en je zult voelen hoe deze woorden geleidelijk aan een heel werk van ontkieming in jou zullen realiseren. Zo zul je heel het jaar lang kunnen leven tussen vruchtbare velden en bloementuinen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov