woensdag 7 januari 2015

Dagtekst van vrijda 2 januari t/m woensdag 7 januari 2015.

Een week flinke griep heeft gemaakt dat u vandaag een aantal dagteksten in één keer krijgt toegestuurd. Mijn excuses hiervoor.

Dagtekst van woensdag 7 januari 2015.

"De twaalf tekens van de dierenriem zijn als twaalf poorten in ons universum, het zonnestelsel. Deze twaalf poorten vinden wij ook terug in ons fysieke lichaam: de ogen, de oren, de mond, de neusgaten, de borsten, de navel, en nog lager twee andere openingen zijn ook poorten. En zoals de poorten van de dierenriem een doorgang zijn voor de kosmische invloeden, zo zijn de twaalf poorten van ons lichaam ook openingen voor spirituele krachten en entiteiten.
Voor degene die in zichzelf een waarachtig werk van zuivering heeft gerealiseerd, dienen de poorten van zijn lichaam om in verbinding te treden met subtiele en lichtende elementen van de ruimte. Daarom wordt in de traditie van de Ingewijden gezegd dat zich bij iedere poort een engel ophoudt. Een engel is pure energie en deze energie die de heilzame invloeden aantrekt, transformeert ook de negatieve stromingen die proberen binnen te dringen. Engelen waken aan de poorten van al diegenen die gewerkt hebben om van hun wezen het tabernakel van de levende God te maken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van dinsdag 6 januari 2015.

"Probeer je bewust te worden van de banden die je verenigen, niet alleen met je familieleden, maar ook met heel de samenleving. En wat is de aard van deze banden? Iedere keer dat je vooruit gaat, worden de personen waarmee je van ver of dichtbij verbonden bent, beïnvloed door de rijkdommen en het licht dat je ontvangt. Dankzij je vooruitgang, gaan ook zij vooruit. Misschien geven zij zich er geen rekenschap van, maar de werkelijkheid is zo : zij gaan vooruit omwille van jou. En hetzelfde is waar wanneer je je laat gaan, of somber begint te worden; je familie en de samenleving die met jou verbonden zijn, ondergaan omwille van jou slechte invloeden. Op die manier voer je de mensen mee naar het licht of naar de duisternis. Je ziet dat je verantwoordelijkheid zeer ver reikt.
Wil je nuttig zijn, heel de mensheid helpen en zelfs de dieren, de planten en de stenen? Span je dan elke dag in om je leven, zuiverder, rijker, lichtender te maken, want subtiel en onmerkbaar voer je heel de schepping naar de hoogten. En wanneer zij zien dat jij zegeningen aantrekt voor alle wezens, komen de entiteiten van de onzichtbare wereld je belonen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van maandag 5 januari 2015.

"Liefde bestaat uit uitwisselingen. Welnu, de uitwisselingen die de mensen met elkaar hebben, bestaan niet enkel uit ontmoetingen op het fysieke vlak, zij kunnen deze ook hebben van op afstand, met woorden, met blikken, door de gedachte, zonder elkaar aan te raken, zonder elkaar zelfs te zien. En deze uitwisselingen beperken zich evenmin tot degene die de mensen met elkaar kunnen hebben. Daarom, zelfs als je nog niet de man of de vrouw hebt ontmoet die je voldoende inspireert om je met hem of haar te verbinden, is dit nog geen reden om je eenzaam te voelen en van liefde verstoken.
De liefde is een kosmische energie die overal door het universum stroomt. Daarom kun je haar ook vinden in de stenen, de planten, de dieren en ook in het water, de lucht, de zon, de sterren… Ja, waarom zou je moeten lijden omdat je geen man of vrouw hebt om in je armen te houden? Het is niet het lichaam, het vlees, dat je de liefde zal geven, want de liefde bevindt zich niet daar. De liefde kan het fysieke lichaam gebruiken als ondersteuning, maar zijzelf is elders, zij is overal : de liefde is een licht, een nectar, een ambrozijn die de ruimte vullen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van zondag 4 januari 2015.

"Wij behoren tot een immense familie, die niet alleen verspreid is over de aarde, maar ook over de andere planeten en de sterren. Iedere dag zendt de goddelijke wereld boodschappen naar alle leden van deze familie. Maar deze boodschappen zijn niet zoals de kranten of de tijdschriften die we in onze brievenbus vinden en die we in de papiermand leggen, nadat we ze verstrooid hebben doorbladerd. Wij moeten deze boodschappen aandachtig lezen om er aanwijzingen in te vinden voor de dag, inspiratie, voedsel.
Van nature behoort ieder menselijk wezen tot de universele familie, maar om er werkelijk deel van uit te maken, moet hij dit bewust willen. Zoals je op de aarde behoort tot een familie omdat je een vader en een moeder hebt, zijn de vader en de moeder op spiritueel gebied, de machten van de geest, je vader, en van de ziel, je moeder, die je hebben doen geboren worden, en je moet de banden, die je met hen hebt, verdiepen opdat zij je zouden blijven voeden en vormen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van zaterdag 3 januari 2015.

"Al wat bestaat op aarde heeft eerst in etherische toestand bestaan in de zon. De vier elementen werden inderdaad gevormd door opeenvolgende condensaties. Eerst was er het vuur. Uit het vuur is de lucht ontstaan, uit de lucht is het water ontstaan en uit het water heeft de aarde zich gevormd. Welnu, de zon is een van de talrijke vormen van het vuur en het is dus in de zon dat alle elementen, die onze aarde en de andere planeten hebben gevormd, zich bevinden in subtiele toestand. Door zich van de zon te verwijderen, zijn deze elementen gecondenseerd.
Al wat op aarde bestaat aan mineralen, bestaat dus reeds in subtiele etherische toestand in de zon. En voor ons is de vraag hoe wij, door ons te concentreren op de zon, al deze substanties kunnen opvangen in hun oorspronkelijke zuiverheid, want wij hebben deze nodig voor onze psychische en spirituele ontwikkeling. Wie deze elementen alleen maar beneden zoekt, op het fysieke vlak, zonder enige inspanning te doen om zich te verheffen, zal niets winnen op spiritueel gebied. Maar indien hij aan het werk gaat met de gedachte om deze elementen te vinden bij de bron, zal hij het voedsel van de goden ontvangen : het ambrozijn."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van vrijdag 2 januari 2015.

"Iedere morgen bij het ontwaken, en meermaals per dag, kun je denken aan je universele Ziel als aan een stemvork, waarmee je in  eenklank moet trillen. Zo zul je geleidelijk deel uitmaken van de kosmische harmonie. Stel je voor dat je een muziekinstrument bent en dat je een heel werk moet verrichten om op jouw beurt een goed gestemd instrument te worden.
"Een muziekinstrument?" zul je zeggen. Ja, een viool bijvoorbeeld, want in dat instrument in het bijzonder kan men allerlei analogieën ontdekken met het menselijk wezen. Op de houten klankkast, die het fysieke lichaam voorstelt, zijn vier snaren gespannen : sol stemt overeen met het hart, re met het intellect, la met de ziel en mi met de geest; en de boog, die voortdurend over de vier snaren beweegt om ze te doen trillen, stelt de wil voor. De viool zal slechts harmonieuze klanken voortbrengen, wanneer zij goed gestemd is. Daarom begint een violist nooit te spelen vooraleer hij zijn instrument gestemd heeft. Zoals hij, moeten wij niet beginnen te 'spelen' voordat we ons verstand, ons hart, onze ziel en onze geest hebben gestemd, en in de loop van de dag moeten wij er ook over waken dat deze 'snaren' goed gespannen blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: