maandag 12 januari 2015

Dagtekst van maandag 12 januari 2015

"Iedere religie heeft een dag die speciaal bestemd is voor de eredienst: voor de christenen is het de zondag; voor de joden de zaterdag; voor de moslims de vrijdag… Maar in de ogen van de Schepper van hemel en aarde zijn alle dagen heilig. Er is de vrijdag, de zaterdag, de zondag, maar ook de maandag, de dinsdag, enz. om Zijn Naam te heiligen en het goede te doen. Anders heeft het geen enkele zin. Gedurende zes dagen overtreedt men rustig de wetten en de zevende dag gaat men naar de kerk, naar de moskee of naar de synagoge om te proberen de fouten, begaan tijdens de zes andere dagen, uit te wissen! Degene die zes dagen onbewust en laag-bij-de-gronds heeft geleefd, in welke toestand zal hij voor God verschijnen? Zal God deze hypocrisie waarderen? Maar vooral zal deze houding hem niets bijbrengen.
Men hoeft zichzelf niets wijs te maken: niet alleen volstaat één dag per week niet om vooruit te komen op de weg van de wijsheid, de liefde en de zuiverheid… Maar hetgeen men de zevende dag beleeft, hangt af van de manier waarop men de zes andere dagen heeft geleefd. Het is dus iedere dag, gedurende heel de dag en de nacht, dat men inspanningen moet doen om in de kerk van God te zijn, en de kerk van God, dat is heel de schepping."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Te veel mensen overschatten wat ze niet zijn
en onderschatten wat ze wel zijn.
Malcolm Forbes  (Ingestuurd door:  P. de Groot, Utrecht NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 287

"  Healing wil niet zeggen

teruggaan naar hoe het vroeger was, maar eerder toelaten van dat wat is, dichter komt tot God."

Ram Dass

Geen opmerkingen: