zaterdag 17 januari 2015

Dagtekst van zaterdag 17 januari 2015

"De ontdekking van een spiritueel onderricht is voor vele personen een  bron van grote vreugde. Eindelijk hebben zij het gevonden! Ja, maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Door een spiritueel onderricht te aanvaarden, hoe verheven ook, kan het gebeuren dat een storing in hen binnenglipt na verloop van een maand, zes maanden, een jaar, dat hangt ervan af. En in plaats van de positieve kant te ontwikkelen, versterken hun inspanningen alleen maar hun negatieve kant. Waarom? Omdat iedere nieuwe idee, iedere nieuwe bewustzijnstoestand, gistingen veroorzaakt in de mensen die zich niet hebben voorbereid om ze te ontvangen.
Jezus heeft gezegd : "Men giet geen jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken."(Matt.9:17) Nieuwe wijnzakken stellen de stevige en solide vormen voor, die de mensen vanbinnen moeten voorbereiden om in staat te zijn niet alleen een nieuwe visie op de dingen te verdragen, maar ook een gedrag aan te nemen dat daarmee overeenstemt. Wanneer hij zichzelf heeft geharmoniseerd met deze nieuwe filosofie, dat wil zeggen wanneer hij zijn fysieke organisme en zijn psychische organisme heeft voorbereid, kan de mens weerstand bieden aan de spanning die veroorzaakt wordt door de nieuwe stroming waaraan hij voortaan is blootgesteld."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Een methode om te ontdekken wat iets is,
is na te gaan wat het allemaal niet is.
David Allen, uit Getting things done  (Ingestuurd door:  B. Bakker, Deventer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 292
"  Door de optische illusie
beschouwen wij licht en schaduw,
lang en kort, zwart en wit
als verschillend van elkaar
en van elkaar gescheiden.

Maar ze zijn niet onafhankelijk

van elkaar,
ze zijn alleen maar
verschillende verschijningsvormen
van hetzelfde,
in termen van relatie
en niet in termen van realiteit."
Boeddha

 

Geen opmerkingen: