vrijdag 23 januari 2015

Dagtekst van vrijdag 23 januari 2015


"De kosmische Intelligentie heeft het menselijk wezen uitgerust met subtiele centra die hem toelaten in verbinding te treden met de spirituele gebieden. Deze centra zijn in de wereld van de ziel en de geest evenwaardig aan de organen van het fysieke gebied, en op hetzelfde ogenblik dat wij ons bewust worden van hun werkelijkheid, moeten we ook een discipline aanvaarden om ze te kunnen ontwikkelen.
Waarom hebben de Ingewijden regels gegeven en praktijken aangeraden die men de moraal noemt? En waarom is het  beter deze te eerbiedigen?  Niet omdat, zoals sommige zogenaamd ‘vrije’ geesten beweren, het erop aan komt de mensen te onderwerpen aan willekeurige sociale regels of om een God te behagen die men weet niet waar woont, ergens boven de wolken… De echte reden is dat iedere gedachte, ieder gevoel, iedere daad een weerslag heeft op het diepste van ons wezen en naargelang de aard van iedere gedachte, ieder gevoel, iedere daad, het functioneren van onze spirituele centra verhindert of bevordert."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Een afwijzing hoort bij het leven.
Trouwens, het is slechts de mening van één persoon.
Auteur onbekend  (Ingestuurd door:  Veerle Devolder, Blaasveld BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 298
 "  In ieder van ons
schuilt een onschuld
die door onze misstappen
niet is aangetast.

Dat besef is het antiserum
tegen het duister in de wereld,
omdat het staat voor de mogelijkheid
tot transformatie en vernieuwing.

Vergeving is de redding van het menselijke ras. "
Marianne Willamson

 

Geen opmerkingen: