donderdag 8 januari 2015

Dagtekst van donderdag 8 januari 2015.

"De edelstenen behoren tot het element aarde. Zij zijn het product van heel het werk dat de aarde in staat is te realiseren en daarom werden zij gekozen als symbool van de deugden die de mens kan verwerven, indien hij aan zijn eigen materie leert werken.
De gewoonte om edelstenen aan te brengen op de gewaden van priesters en op de kronen van koningen is afkomstig van de kennis van deze symboliek: de edelstenen stellen kwaliteiten en deugden voor, die deze mensen moeten bezitten om op een waardige manier hun ambt uit te oefenen. Aan iedere deugd beantwoordt een steen : aan de wijsheid de topaas, aan de vrede en de harmonie de saffier, aan de liefde de robijn, enz. We hoeven ons niet af te vragen of deze hooggeplaatste personen het verdienen om dergelijke schatten te dragen, het gaat om de symboliek. En als de koningen van de aarde, als de pausen en kardinalen op hun hoofd sierraden van edelstenen dragen, betekent dit dat er edelstenen zijn geplaatst op de kroon van de Meester van de schepping. Deze stenen zijn engelen, aartsengelen, godheden…"
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
De moed die het meest wordt bewonderd, is de moed
om dát te doen wat je het meest gelukkig maakt.
Peter Darbo  (Ingestuurd door:  Viviane Claes, Schoten BE)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 283
"  De wijsheidstradities
vertellen ons dat het onze ziel,
onze persoonlijke vitale essentie is
die een stuwende kracht is
achter ons ontwikkelingsproces.
Daarom kunnen we deze vitale essentie -de ziel-
beschouwen als een dynamisch patroon dat een eigen richting kent.
Het is de aard van onze ziel
om te streven
naar een steeds grotere gewaarwording en bewustzijn."

Marja de Vries

Geen opmerkingen: