woensdag 28 januari 2015

Dagtekst van woensdag 28 januari 2015, dinsdag 27 en maandag 26 januari

Dagtekst van woensdag 28 januari 2015

"Wanneer men spreekt over het leven, moet men zich ervan bewust zijn dat daarin de totaliteit van al wat bestaat begrepen is. Het is met dat totale, immense leven dat alle schepselen zich voeden. Men kan ook zeggen dat zij zich voeden met het leven van elkaar.
Wanneer je bewoond wordt door egoïstische, onrechtvaardige of boosaardige gedachten en gevoelens, is dit als een voedsel voor jou dat je put uit de lagere gebieden van het leven. Door ze te aanvaarden, versterk je ze niet alleen, maar aangezien deze gedachten en gevoelens golven uitsturen die zich verspreiden, zorg jij voor ongezonde uitwasemingen, waarmee personen zich zullen voeden, die tot dat niveau van bewustzijn zijn afgedaald, en zelfs infernale entiteiten. Als je daarentegen moeite doet om vanbinnen lichtende en harmonieuze gedachten en gevoelens te onderhouden, verbind je je niet alleen met de hogere entiteiten, maar dit goddelijk voedsel zal ook lichtende schepselen gaan voeden. Dan zul je in hen leven omdat je hen gevoed zult hebben. Wees dus waakzaam en besef dat het enkel van jou afhangt welk voedsel je zult ontvangen en zult geven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van dinsdag 27 januari 2015
"Reken voor je evenwicht en je heil niet op de verwezenlijking van grote dingen: aangezien de gelegenheden  om heldendaden te verrichten zich slechts zelden voordoen, loop je het risico lang te moeten wachten. Het zijn de kleine dingen die het meest heilzaam blijken te zijn en als je de gewoonte aanneemt om deze ernstig te nemen, zul je een innerlijke houding ontwikkelen die zal werken als een bescherming in vele moeilijke omstandigheden van het leven. Er zijn zoveel kansen om kleine dingen te doen! Ik ga ze niet opsommen, de lijst zou eindeloos zijn. Het is aan jou om ze te vinden door je aandacht te oefenen en door blijk te geven van welwillendheid tegenover alle schepselen, tot en met de dieren en de planten. Ja, en zelfs tegenover sommige voorwerpen.
Het is je liefde die je zal redden en de liefde openbaart zich juist via al die gebaren, die ogenschijnlijk geen belang hebben en die je iedere dag kunt maken. Span je dus in om altijd iets nieuws te vinden om te doen, in het besef dat ieder klein gebaar dat gemaakt wordt met toewijding, eerlijkheid en liefde, telkens als een schepsel van licht zal zijn dat je komt vergezellen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Dagtekst van maandag 26 januari 2015
"Zelfs indien zij beslissen om zich te begeven op de weg van de spiritualiteit, hoeveel personen blijven misvormd door die gewoonte, die tegenwoordig zo verspreid is, om allerhande kennis op te stapelen, overal naartoe te hollen om van alles op de hoogte te zijn, zonder ooit een werk te verrichten diep in zichzelf! Men kan niet ontkennen dat het dankzij hun nieuwsgierigheid is dat de mensen een gigantische vooruitgang hebben geboekt op vele gebieden, maar voor het spirituele leven is dit een zeer slechte methode.
Het spirituele werk veronderstelt dat men zich houdt aan één filosofisch systeem en dat men zich daarin verdiept. Anders gebeurt er met het psychische organisme hetzelfde als met het fysieke organisme: wie allerhande vreemdsoortig voedsel opneemt, krijgt een indigestie en moet braken; op dezelfde manier kan de psychische maag een indigestie krijgen door al hetgeen men er in heeft willen proppen. Als je dus werkelijk wilt vooruitgaan in het spirituele leven, probeer je dan te beperken tot één systeem: dit zal dienst doen als het geraamte van het innerlijke bouwwerk dat je bezig bent te construeren, door iedere dag nieuwe materialen aan te brengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: