vrijdag 30 januari 2015

Dagtekst van donderdag 29 januari 2015

"Al wat bestaat in de hemel en op aarde, maar ook in het binnenste van de aarde, al wat bestaat in de verschillende rijken van de natuur, bestaat eveneens in de mens. Dit verklaart waarom de mens, vanaf zijn ontstaan, ertoe gedreven wordt om de wereld die hem omringt te bestuderen en te begrijpen. Zelfs onbewust is het zichzelf die hij op die manier wil bestuderen en begrijpen.
Maar helaas, zolang hij niet de diepe oorzaken van deze neiging kent, zal de mens zich ermee tevreden stellen om enkel naar de buitenkant te kijken, te observeren, te noteren, te registreren, zonder ooit het essentiële te begrijpen. Toch is het prachtig: al die onderzoeken die door de wetenschappers worden opgezet om steeds beter de wonderbaarlijke rijkdommen van de natuur te vatten! Maar de Ingewijden zijn veel verder gegaan: door zich te verdiepen in de overeenstemmingen die bestaan tussen de psychische wereld en de fysieke wereld, hebben zij de grenzen van hun bewustzijn tot in het oneindige uitgebreid, en het is op deze weg dat wij hen moeten volgen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Toevalligheden zijn spirituele woordspelingen.
G.K. Chesterton  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

Succes zonder gemoedsrust is geen succes.
Joseph Murphy  (Ingestuurd door:  P. Banner, Zoetermeer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 304

 "  Het grootste geschenk ben  je zelf,
Daar waar God woont in het hart."

Daisy Van Der Keelen

 

Geen opmerkingen: