vrijdag 9 januari 2015


Dagtekst van vrijdag 9 januari 2015.

"Het dagelijks leven is als een stroom die je meevoert, zonder dat je altijd beschikt over de tijd en de mogelijkheid om je rekenschap te geven van de richting waarin je meegevoerd wordt. Daarom laat je je voortdurend opslorpen door allerhande activiteiten en verbintenissen, die je op het ogenblik zelf nuttig en redelijk lijken, maar na enige tijd stel je vast dat je veel tijd en energie verloren hebt voor weinig resultaat. Dat wil niet zeggen dat je je tijd uitsluitend moet besteden aan spiritueel werk. In werkelijkheid kan iedere activiteit heilzaam zijn, maar op voorwaarde dat je de voorzorgsmaatregel hebt genomen om je goed vast te hechten aan een hoog ideaal, aan een goddelijke filosofie.
De dag waarop je zult leren om in jezelf iets stevigs, iets stabiels te bouwen rond dat centrum dat je geest is, zullen al je activiteiten, zelfs je ontspanning, ertoe bijdragen om het leven in jou te voeden. De geest die een wezen bewoont, verwent niet zijn lever, zijn ingewanden of zijn voeten onder het voorwendsel dat deze niet even edel zijn als hij.
Alles heeft zijn  plaats en de geest gebruikt alles, maar hij blijft in het midden. En het is omdat de geest in het midden blijft, dat dit wezen levend is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen
gebruiken om de wereld te veranderen.
Nelson Mandela  (Ingestuurd door:  Rehana Gulzar, Utrecht NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 284
 "  Het pad naar God,
het pad naar onze genezing,
is het pad naar ons vermogen onvoorwaardelijk liefhebben.

Daar waar we
"  ik houd van je zolang je zus of zo doet"  kunnen achterwege laten."
Marianne Williamson

 

Geen opmerkingen: