donderdag 19 februari 2015

Dagtekst van woensdag 18 en donderdag 19 februari 2015.

Dagtekst van donderdag 19 februari 2015.
"De ontmoediging is een van de meest destructieve toestanden die een menselijk wezen kan ervaren, want zij berooft hem van het grootste deel van zijn energie. Toch bevat de ontmoediging, zelfs in de slechtste momenten, elementen die kunnen dienen op opnieuw moed te vatten, als men weet hoe deze te grijpen en te benutten. De ontmoediging berooft je van je energie, dat is waar, maar zelf bezit zij  formidabele krachten. Het bewijs: het feit dat zij in staat is om een heel koninkrijk te verwoesten, jijzelf met alle rijkdommen en mogelijkheden die opgeslagen zijn in je fysieke lichaam, je hart, je intellect, je ziel en je geest, bewijst dat zij werkelijk zeer machtig is. Waarom zou men dus niet proberen om zich meester te maken van deze macht, en haar in een positieve richting te oriënteren?
Span je in om je bewust te worden van alle mogelijkheden die in jou schuilen. Zelfs indien je gelooft dat je volledig uitgeput bent, aan het eind van je krachten en weerstand, blijven er in feite nog altijd formidabele hulpbronnen in jou aanwezig, die je in staat zullen stellen om opnieuw op weg te gaan."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van woensdag 18 februari 2015.
"Esau, die uitgehongerd was, stond zijn eerstgeboorterecht af aan zijn broer Jakob voor een bord linzen, je kent zeker dit fragment uit het oude Testament. Het is vanzelfsprekend een symbolisch verhaal dat men moet interpreteren.
Esau stelt de mens voor die bereid is om deze waardigheid, gesymboliseerd door het eerstgeboorterecht, op te offeren, hetgeen een zeer grote waarde vertegenwoordigt in de ogen van zijn vader, in ruil voor onmiddellijke genoegens: een bord linzen. Want honger is een synoniem voor alle lusten en begeerten. Hoeveel andere vormen van honger dan de lichamelijke honger roepen om bevredigd te worden en doen de mensen hun eerstgeboorterecht, hun waardigheid van zoon of dochter van God verliezen! Iedere keer dat een wezen toegeeft aan een instinct, en niet enkel aan de gulzigheid, maar ook aan sensualiteit, woede, jaloersheid, ambitie, haat, verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht, zijn innerlijk koninkrijk voor een bord linzen en hij verarmt, onderwerpt zich, wordt slaaf. In ruil voor iets dat het niet waard is, geeft hij een uitermate waardevol goed in hem op: het goddelijk leven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen.
Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
Sören Kierkegaard  (Ingestuurd door:  Petra van der Pol -van Leeuwen, Zeist NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 324
"  Je taak is niet het zoeken van liefde, maar enkel het vinden
van de afschermingen ertegen,
die je binnenin jezelf gebouwd hebt."
 Rumi

 
Woorden van Inspiratie - Dag 325
 "  De kracht die je bezit is geleend,
Wat je geleend hebt

hoor je te koesteren,
Wat je koestert zal groeien,
Wat groeit gaat bloeien...
Geef het dan door."

Kim Zion
 

Geen opmerkingen: