vrijdag 20 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 20 februari 2015.

"Je stelt vertrouwen in iemand, je beschouwt hem als een trouwe vriend of een goede medewerker, maar op een dag ontdek je bij toeval dat hij jou in werkelijkheid verraadt, dat hij komedie speelt en tegen jou werkt… Dat is uiteraard een grote ontgoocheling, maar indien je voldoende wijs en sterk bent, en vooral indien je begrepen hebt wat waarachtige liefde is, hoef je niet de banden met hem door te snijden, maak je hem geen verwijten en toon je hem zelfs niet dat je zijn hypocrisie hebt ontdekt. Wees daarentegen wel waakzaam om geen misbruik van jou te laten maken, maar blijf je normaal gedragen tegenover hem, zoals je voorheen deed.
Men wint er niets bij door brutaal de contacten te verbreken met een naaste of een medewerker van wie men juist ontdekt heeft dat hij vals speelt. Integendeel, men kan zelfs veel winnen door een houding aan te nemen die hem misschien zal toelaten om zijn vergissing in te zien en bovendien te herstellen. De vraag is altijd of men werkelijk een delicate aangelegenheid op duurzame wijze wil oplossen, of men enkel een persoonlijke rekening wil vereffenen. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Hoe vaak je ook terugkijkt naar het verleden,
je zult er niets nieuws zien.
Robert Tew  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 326
 "  Van alle dingen is eenvoud
het moeilijkst na te bootsen..."
Sir Richard Steel

 

Geen opmerkingen: