zaterdag 7 februari 2015

Dagtekst van zaterdag 7 februari 2015

"Al degenen die vergelijkende studies hebben uitgevoerd tussen de mens en het dier onderstrepen met welke snelheid het kleine dier zich ontwikkelt en zijn autonomie verwerft. Terwijl de kinderen van de mensen… Deze traagheid in hun ontwikkeling is vanzelfsprekend te wijten aan de enorme rijkdom en de extreme complexiteit van de menselijke natuur. Alle elementen moeten zowel fysiek als psychisch hun plaats vinden vooraleer de kinderen in het bezit kunnen komen van al hun vermogens. En tot wanneer het zover is, hebben zij behoefte aan de hulp en de bescherming van hun ouders.
Maar de evolutie van een menselijk wezen stopt niet op het ogenblik dat zijn vader en moeder hun rol tegenover hen vervuld hebben, want de mens is ook een spirituele entiteit die moet blijven vooruitgaan. Om die reden blijven de mensen op het spirituele gebied altijd kinderen die hun ouders nodig hebben, de hemelse Vader en de goddelijke Moeder, die zich openbaren via hun ziel en hun geest. Om deze goddelijke ouders te naderen, moeten zij een grote wijsheid verwerven en zij worden des te meer verlicht, wanneer zij zich door hen laten leiden."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


 
Ik mis mezelf soms zo....
Eigen gedachte inzender  (Ingestuurd door:  Daantje Jonker, Zeewolde NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 313
 "  Er is geen religie hoger als waarheid."
 Dalai Lama

Geen opmerkingen: