vrijdag 6 februari 2015

Dagtekst van donderdag 5 en vrijdag 6 februari 2015

Dagtekst van vrijdag 6 februari 2015

"De krachten  van de geest werken op de materie in om ze te bezielen, gevoeliger te maken en ontvankelijker voor het licht van boven. De schepselen die zich niet door de krachten van de geest laten doordringen, sterven. En dat is de waarachtige dood: een weigering om te evolueren, te vibreren in eenklank met de stromen van de geest.
De spirituele dood is een afdaling in de dichtere materie, de compacte materie, en deze afdaling gebeurt in het bewustzijn: de mens verliest het licht, hij verliest de herinnering van de hemelse afdruk die in hem staat opgetekend, hij wordt als een steen waarin het leven zodanig vertraagd is dat het niet meer over de kracht beschikt om echte gedachten en echte gevoelens te produceren. Het leven is een  voortdurende vooruitgang en  wie weigert om vooruit te gaan, boert achteruit. Hij keert terug naar de toestand van  onbewustheid van de steen, die niets anders is dan een ingeslapen bewustzijn en dan worden zijn fysieke en psychische uitingen de weergave van dit versteende leven. Probeer dus iedere dag minstens een stap vooruit te zetten."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van donderdag 5 februari 2015

"Veel mensen beweren dat men zich nooit met zekerheid kan uitspreken over de waarde van mensen en dingen. Nochtans bestaan er maatstaven. Welke zijn dat? Iemand schotelt je een brood voor en zegt : ”Het is heerlijk, het zal je kracht geven.” Je neemt het aan en eet ervan, en je krijgt darmkrampen: dit betekent dat het brood slecht is, het werd gemaakt met producten van  slechte kwaliteit, het bewijs is daar, je moet er niet verder van eten. Iemand anders brengt je een ander brood en na ervan geproefd te hebben, voel je je vol nieuwe kracht. Dit is het bewijs dat zijn brood goed is; wie het gebakken heeft, heeft de beste graansoorten gebruikt.
Hetzelfde geldt op alle gebied. Iemand stelt je een filosofie voor en zegt dat het de beste is, dat je deze moet aanvaarden… Welnu, doe de proef op de som. Indien je de zaken helderder begint te zien, indien je meer liefde, geestdrift en inspiratie voelt in je hart, als je wil om te werken en problemen op te lossen sterker wordt, aanvaard dan deze filosofie. Zelfs als het een bedelaar of een verschoppeling is die je deze voorstelt, zij is excellent, het bewijs is geleverd."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Waren we maar net zo vergevingsgezind naar anderen
als we dat zijn naar onszelf.
Eigen gedachte inzender  (Ingestuurd door:  Wanda Kuijpers, Aarle-Rixtel)


Woorden van Inspiratie - Dag 312
 "  Het leven van ieder mens,
is een weg naar zichzelf,
de poging tot een weg,
de aanduiding van een pad..."
Herman Hesse

Woorden van Inspiratie - Dag 311
"  Stilte is de taal van God,
Al de rest is slechte vertaling."

Thomas Keating

 

Geen opmerkingen: