zaterdag 14 februari 2015

Valentijnsdag en de Dagtekst van zaterdag 14 februari 2015."Ieder gebaar dat je doordrenkt van een goddelijk idee, wordt opgetekend in de archieven van je hoger bewustzijn, van waar vervolgens heilzame energieën zullen opborrelen. Hoe bescheiden ook, iedere keer dat je een taak aanvat met de overtuiging bij te dragen tot de goede orde van de dingen, tot de harmonie die op aarde moet heersen en ook in de hemel, zal deze taak jou versterken. Zelfs in het dagelijks leven worden mensen verzwakt door het feit dat zij niet weten in welke geestesgesteldheid ze sommige taken moeten vervullen. Ofwel bevalt het werk hun niet en doen ze het al morrend, ofwel denken ze dat anderen het in hun plaats zouden moeten doen en dat men van hen profiteert, enz. In dergelijke omstandigheden wordt de minste verplichting natuurlijk een ondraaglijke last. Deze geestesgesteldheid die hun psyche zeer negatief beïnvloedt, verzwakt ook hun fysieke weerstand en zij zijn snel vermoeid. Maar de dag waarop ze aan het werk gaan met de overtuiging dat ze bijdragen tot de go
 ede werking van het geheel waartoe ze behoren, zullen hun inspanningen niet meer op hen wegen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Woorden van Inspiratie - Dag 320
"  Daar waar je struikelt,
ligt je schat."
Joseph Campbell


Is liefde niet de roze bril waardoor het leven
aangenaam wordt om te zien?
Louis Paul Boon  (Ingestuurd door:  Herman Onsia, Vilvoorde BE)

Geen opmerkingen: