woensdag 11 februari 2015

Dagtekst van woensdag 11 februari 2015


"Hoeveel mensen zouden veranderingen willen aanbrengen in hun omgeving, in de maatschappij en zelfs in de wereld! En hebben zij dat recht? Jazeker, de kosmische Intelligentie heeft aan eenieder het recht gegeven om hervormingen door te voeren, de gevestigde orde te veranderen, maar op één voorwaarde: dat hij of zij in staat is enkel verbeteringen aan te brengen. Is het geoorloofd het huis van je buurman af te breken? Ja, als men voor hem een ruimer, mooier en comfortabeler huis kan bouwen. Als men dat niet kan, is het verboden het aan te raken. Je zult vragen :"En zouden wij het recht hebben om iemand te doden?" Ja, als je ertoe in staat bent om hem nadien te doen verrijzen met een beter hart en verstand en met een betere gezondheid! Maar aangezien dit niet het geval is, hou je gedeisd. Het is je zelfs verboden om hem zelfs maar een enkel haar te krenken.
Nu is het dus aan jou om te bestuderen of je al dan niet het recht hebt om veranderingen aan te brengen. Maar begin met enkele hervormingen door te voeren in jezelf; probeer jezelf te verbeteren en je zult nog tijd genoeg hebben om te beslissen de wereld te hervormen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het denken maakt dingen niet duidelijker;
het brengt slechts het hart in verwarring.
Tony Samara  (Ingestuurd door:  B. Bakker, Amersfoort NL)

 Woorden van Inspiratie - Dag 317
 "  Het hart van de mens
is die kleine plaats op onze planeet,
waarlangs de liefde

over de wereld komt."
Phil Bosmans

 

 

Geen opmerkingen: