zondag 8 februari 2015

Dagtekst van zondag 8 februari 2015

"In het oude Egypte was de grootste overwinning voor een Ingewijde op een dag te kunnen zeggen: “Ik ben standvastig, zoon van standvastigheid, geboren en getogen in het land van de standvastigheid.” De kubusvormige steen, waarop de oude Egyptenaren hun farao’s en hun goden voorstelden, was een van de symbolen van de stabiliteit, want door zijn zes gelijke vlakken is de kubus precies het volume dat de stevigste fysieke basis verschaft. In India daarentegen worden de godheden en de wijzen meestal voorgesteld op de aarde gezeten, met de benen gekruist in de zogenaamde lotushouding. Maar van degene die op een stenen kubus is geplaatst, gaat een grotere indruk van stabiliteit uit. Het gaat dus om een verschillende filosofie en opvatting van het leven.
Maar laten we even stilstaan, voorbij het symbolisme zelf van de kubus, bij die kwaliteit van standvastigheid die de essentie van God is. God is absolute en eeuwige Liefde, absolute en eeuwige Wijsheid, en zelfs indien zijn manifestaties, zijn vormen oneindig zijn, blijft zijn essentie één en onveranderlijk. Voor de discipel die de weg van het goede en het ware heeft gevonden, is het van wezenlijk belang aan deze deugd te werken: de stabiliteit."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 314
"  Het inzien van de eigen waanzin betekent natuurlijk het begin
van geestelijke gezondwording,
het begin van heling en transcendentie."
Eckhart Tolle

 
Mensen zonder deadlines leven langer.
M.V. van Krugten  (Ingestuurd door:  Magdalena, Amsterdam NL)

Geen opmerkingen: