vrijdag 12 december 2014

Dagtekst van vrijdag 12 december 2014

"Tranen worden meestal in verband gebracht met verdriet, maar in wezen kan ongeacht welke emotie tranen veroorzaken. En omdat er allerlei emoties bestaan, geldt dit ook voor de tranen. Er zijn tranen van verdriet, woede, spijt en er zijn ook tranen van ontroering, vreugde, verwondering. Een landschap, een gedicht, een schilderij, een muziekstuk kunnen onze ogen met tranen vullen, maar evenzeer bepaalde gedragingen indien ze bijzonder mooi en nobel zijn. En hoeveel mystici hebben, wanneer zij hun ervaringen beschreven, gesproken over tranen die door de extase werden teweeggebracht!
Tranen kunnen nuttig zijn in zoverre zij een zekere innerlijke spanning wegnemen, wat ook de oorzaak mag zijn. Maar de meest weldadige tranen zijn natuurlijk tranen van vreugde en van verrukking. Veeg deze niet weg met de rug van de hand, want zij zijn kostbaar. Meester Peter Deunov raadde aan ze op te vangen in een schone doek en ze zorgvuldig te bewaren, want deze bezitten een soort magische kracht. De tranen van spijt, verdriet of woede kun je laten opdrogen, die zijn alleen maar wat zoutig water, maar bewaar de tranen die uit de diepten van je ziel opwellen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Wat het einde van de wereld is voor de rups,
betekent het begin van de wereld voor de vlinder.
Lao Tse  (Ingestuurd door:  Marijke VerdijkSleddens, Boxmeer NL)
 

Woorden van Inspiratie - Dag 256

 "  Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven."

 Anoniem

Geen opmerkingen: