woensdag 10 december 2014

Dagtekst van woensdag 10 december 2014


Alles wat we bezitten is dus het gevolg van de inspanning gedurende vele levens. Maar let op, dit wordt ons niet definitief geschonken. Om deze verworvenheden te behouden in volgende incarnaties, is het aan elk van ons om zich er op redelijke wijze van te bedienen en vooral ook de anderen ervan te laten profiteren.
Alle gaven die we bij de geboorte hebben ontvangen, moeten we vrucht laten dragen en de beste manier daartoe is om ze niet enkel voor onszelf te gebruiken, maar ook om anderen te helpen en te proberen hun evolutie te bevorderen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Wij zien schijnbaar alleen maar onrecht op aarde. De een heeft alles: gezondheid, schoonheid, rijkdom, talenten, deugden en de ander heeft maar heel weinig. Maar in werkelijkheid heeft niemand bij zijn geboorte per toeval, volslagen willekeurig, iets ontvangen. Alles wat mensen vandaag bezitten, werd door hen in hun vorige incarnaties bewerkstelligd. Zowel op materieel als op psychisch en spiritueel gebied heeft de kosmische Rechtvaardigheid hun gaven toebedeeld die in verhouding staan tot hun inspanningen.

Woorden van Inspiratie - Dag 254
"  Voorbij ambitie,
voorbij het bereiken
is thuis.
Tevredenheid,
om niets;
vrede,
zomaar."

A.H.Almaas


Twijfel nooit aan jezelf.
Er schuilt een held in iedereen.
Lailah Gifty Akita  (Ingestuurd door:  P. Banner, Zoetermeer NL)

Geen opmerkingen: