zondag 14 december 2014

Dagtekst van zondag 14 december 2014"Op welk gebied dan ook: politiek, sociaal, wetenschappelijk, economisch, op het vlak van godsdienst of moraal, hoor je mensen over verantwoordelijkheid praten. Presidenten, ministers, generaals, directeuren, ouders, leraren, enzovoort…, allen weten dat ze verantwoordelijk zijn. Een groot aantal mensen en gebeurtenissen zijn van hen afhankelijk, van hun gedrag, van hun beslissingen. Maar in werkelijkheid gaat de idee van verantwoordelijkheid veel verder, want alle bestaande schepselen zijn onderling met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo oefent eenieder niet alleen door zijn handelingen, maar ook door zijn gedachten en gevoelens een invloed op de anderen uit.
Wat ze ook doen, mensen zijn verantwoordelijk. Maar omdat ze het niet weten, of, als ze het wel weten omdat ze er onvoldoende rekening mee houden, bestaat er zoveel leed in de wereld. Als je je als een nuttig, weldoend mens wilt manifesteren, probeer dan iedere handeling als een gelegenheid aan te grijpen om je spiritueel te verheffen. Zelfs als je de indruk hebt dat wat je doet geen enkel effect sorteert, is er in werkelijkheid altijd, je weet niet waar, iets goeds dat ontwaakt en een impuls krijgt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Slechts één gegeven zal moed schenken,
dat geen enkel kwaad eeuwig duurt,
of zelfs maar een lang leven beschoren is.
Epicurus  (Ingestuurd door:  Fieke van Oversteeg-Jasper, Hoogkarspel NL)

Woorden van Inspiratie - Dag 258 

"  Als je begint in te zien hoe je bent,
zonder te proberen het te veranderen,
ondergaat hoe je bent een gedaanteverandering."

 Krishnamurti

Geen opmerkingen: