woensdag 31 december 2014

Dagtekst van dinsdag 30 en woensdag 31 december 2014.


Laat je niet beïnvloeden door hen die slechts moeilijkheden en ongeluk voorspellen. Dat komt eenvoudigweg omdat ze niet weten wat de toekomst werkelijk is noch hoe haar op te bouwen. Ongeluk, dat is het verleden en niet de toekomst. De toekomst, dat wil zeggen jouw ware toekomst als dochter en zoon van God, wacht met zichzelf voor te stellen totdat je klaar bent met het leren van de lessen uit het verleden. Deze toekomst is onderweg: aangezien je bezig bent haar te scheppen, begin je haar al te beleven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Zoals het woord al zegt, is het verleden ‘verleden tijd’ en de toekomst heb je nog niet in handen. Alleen het heden behoort je toe, het ligt in je handen als een materie, een stuk klei om vorm te geven. Daar heb je een minuut, een uur, een dag voor… Deze minuut, dit uur, deze dag behoren je toe: leg je erop toe om ze in helderheid te beleven. Als je door je inspanningen de ruimte tussen jou en de goddelijke wereld hebt vrijgemaakt, zul je kunnen stellen dat de toekomst je ook toebehoort. Deze toekomst is de vreugde, het licht.
 

Dagtekst van dinsdag 30 december 2014.

"Het ene jaar eindigt en een nieuw jaar gaat beginnen… Maar voor je denkt aan het jaar dat komt, sta een ogenblik stil bij het jaar dat heengaat en richt je tot haar, want een jaar is een levend wezen en je kunt er dus mee praten. Op het moment van afscheid, kun je het vragen om jou te herinneren. Omdat het leeft, zal het niet inactief blijven, het heeft niet alleen je handelingen geregistreerd, maar ook je verlangens, je gevoelens, je gedachten. Op de laatste dag brengt het verslag uit aan de Heren van het Lot en verbindt het je met het nieuwe jaar: wees in staat het te groeten voordat het definitief heengaat.
Wat het nieuwe jaar betreft, kun je beginnen met het bewust voor te bereiden, door jezelf een doel te stellen: een slechte gewoonte afleren, een deugd ontwikkelen, een project realiseren voor het welzijn van allen. Door deze gedachte, deze wens, is het alsof je een eerste steen legt en vervolgens zullen alle heilzame geesten in de natuur je te hulp schieten, opdat je dit project zou kunnen realiseren. Ziedaar waarmee je je vandaag het beste kunt bezighouden: het ontvangen van het nieuwe jaar door je onder de bescherming van het licht te plaatsen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

De tijd is te traag voor wie wacht,
te snel voor wie bevreesd is, te lang voor wie treurt,
te kort voor wie zich verblijdt,
maar voor wie liefheeft, duurt de tijd eeuwig.
Lady Jane Fellowes  (Ingestuurd door:  Mieke van den Brandhof, Hemmen NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 274
"  Als we vrede en geluk
in onszelf cultiveren,
voeden we ook de vrede en geluk
in degenen die we liefhebben."
Thich Nhat Hanh

 

Geen opmerkingen: