donderdag 1 mei 2014

MEER OVER DE NIEUWE TZOLKINGOLF

MEER OVER DE NIEUWE TZOLKINGOLF 

De Tzolkingolf van de Blauwe Nacht en de Blauwe Adelaar is de dertiendaagse groeigolf voor de periode van 1 tot en met 13 mei 2014 

“Je kan het licht niet vinden tenzij je het donker binnengaat” - een oud mystiek inzicht 

Uniek zijn
Elke dag heeft een eigen energie; je geboortedag dus ook. De energie van je geboortedag is bepalend voor dat wat de Tzolkin over het potentieel van jouw leven te vertellen heeft. Het is als het ware de sleutel om de Tzolkin te openen. Wij zijn allemaal al vaker op aarde geweest, dat maakt dat wij mensen allemaal anders reageren. Ook op de energieën die dagelijks op ons afkomen. Een bewustzijnsreis gaat altijd langs mysterieuze plekken als tempels en grotten en de duisternis van de nacht.

Op 1 mei 2014 is de dagenergie de Blauwe Nacht – deze golf wil verder bouwen op de thema’s die voor dit jaar een belangrijke bijdrage geven aan het vormen van onze individualiteit, onze uniciteit. Het is een wetmatigheid dat de verbinding met jezelf vooruit gaat aan de verbinding met anderen. Wij hebben allemaal verborgen kanten, gekwetste innerlijke kinderen door ontkenning, verwaarlozing, onderdrukking en zorgenkinderen. Vanuit dit leven en mogelijk ook ouder; karmische thema’s worden altijd opnieuw geactiveerd in je kinderjaren. Dat maakt ons tot unieke en verschillende mensen die op eigen wijze daar vorm aan geven. Onze uniciteit wordt dus niet in de eerste plaats gevormd door onze (merk) kleding, ons uiterlijk, het huis waarin wij wonen en de opleiding die al dan niet tot een werkomgeving heeft geleid. Mede hierdoor ontstaat er in onze samenleving meer een meer een tweedeling tussen diegenen die kiezen voor macht, uiterlijkheden en controle en diegenen die naar de innerlijke autoriteit luisteren en de innerlijke waarden volgen en kiezen voor zelfontplooiing. 

Een individuatieproces is een proces waarin het individu zich tot een meer eigen en unieke persoonlijkheid ontwikkelt. Gaandeweg slaag je er steeds beter in de innerlijke mogelijkheden te ontplooien en je eigen doelen na te streven. Dit is een proces dat niet zonder pijnlijke overgangen en tegenslagen verloopt. Door je af te stemmen op de dagenergie en dat voor jezelf bij te houden in b.v. een dagboek of agenda kun je ontdekken dat voor jou de ene dag niet dezelfde is als de andere dag. Bij het teruglezen zul je bepaalde energetische patronen gaan ontdekken en verbanden kunnen leggen die inzicht geven in keuzes, ontwikkeling en het vinden van de middenweg.
Zo ontdek je ook of je je meer in je lichtzijde kunt zijn of aan het vastlopen bent in de schaduwkant. Je bent de Schepper van je eigen leven, creatief en avontuurlijk.

Als dag en nacht…
Bewustzijnsgroei vindt plaats in cycli vergelijkbaar met de cyclus van dag en nacht. In het leven van ieder mens wisselen drie toestanden elkaar af: waken, dromend slapen en diep droomloos slapen. In eerste instantie lijken dromen alleen maar een bijzondere uiting van de slaap te zijn en daarom hebben we het over twee toestanden: slapen en waken of een dag- en een nacht bewustzijn.

De nacht is de plaats van het onbewuste waar wij ons elke dag opnieuw aan mogen overgeven. Wat in dat onderbewustzijn of de grotten van onze donkere plekken woont, toont zich in onze dromen. In het donker ligt dus een verborgen schat die opgegraven wil worden om de energie die vast is gaan zitten weer tot stromen te brengen, te integreren en thuis te komen. De cyclus van dag en nacht stelt ons in staat de ervaringen op een dieper gevoelsniveau te integreren dan wanneer wij altijd wakker zouden zijn of blijven.

De droomwereld heeft een relatie met zowel het waak- als met het slaapbewustzijn. Overdag kun je met behulp van inzicht in je droomtaal nieuwe vaardigheden ontdekken. Het is als iemand die blind is geboren en door een operatie ziende wordt en plotseling de dingen van zijn omgeving kan zien, verrijkt met de waarneming van zijn ogen. De bewustwordingsweg doet deze drie toestanden meer en meer in elkaar overvloeien.

Veranderende slaappatronen, rusteloosheid, waakzaamheid of vaker in de nacht wakker worden tonen dat je in een veranderingsproces zit. Sta het toe, net als moeite hebben met inslapen, veel slapen of (te) vroeg wakker te worden. Gebruik deze momenten om te mediteren, gedichten te lezen, te schrijven of te kijken naar de maan en de sterren. Geef je lichaam de tijd om zich aan te passen aan de veranderende energie.

Thuisplek
Thuis is een oergevoel van geborgenheid en verbonden met de getallen 0 en 13. Thuis is een bewustzijnstoestand die woont in je hart – een voelbaar web van leven verbonden met de Grote Weefster die alles met alles verbindt.

De Zon en de Maan-krachten werken als twee zeer fundamentele krachten in ons die verschillende behoeften geven. De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden, individu zijn en uniek – de andere behoefte is een verlangen om (weer) op te gaan in een groter geheel en je compleet te voelen. Een verlangen dat gepaard gaat met emoties. Deze worstelingen spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties hebben we hier keer op keer mee te maken. Het spel van aantrekken en wegduwen, van afstand en nabijheid, van seks en intimiteit; de druppel en de oceaan.

Op onze reis door de dimensies, onze verschillende bewustzijnslagen, is het belangrijk om je te (leren) verankeren op je thuisplek. Deze plek wordt ook wel je ‘hutje’ genoemd. Je thuisplek is je ankerplaats; een plaats waar je bent als je stil bent, meditatief of rust nodig hebt. Waar je kunt relativeren en integreren en bewust inzicht kunt vinden in de verwerkingsprocessen. Niet voor niets bouwen kleine kinderen hutten om alle indrukken te verwerken. Je kunt je thuisplek beter verankeren door een plek of plaats waar je graag bent mee naar binnen te halen. Visualeer deze plek in jezelf en zie jezelf zitten op de mooiste plek op aarde. Zo veranker je je thuisplek en hoe vaker je dit doet hoe meer je merken kunt dat deze plek ook in je droomwereld een veilige plek wordt. Het verlangen naar geborgen-zijn en veilig willen zijn zal nooit verdwijnen.

Het doel van deze golf, over 13 dagen, is het zonneteken de Blauwe Adelaar. Mee stromend met de dagenergie vindt je dus op dag 13 nieuwe visie. De stuurman die je hier brengen zal is je dienstbaarheid en je openheid. 

Durf je ‘nee’ te zeggen? Kun je ‚ja’ zeggen tegen je leven? Deze vrijheid is cruciaal voor het aangaan van vriendschappen en intieme relaties. Om dichter bij jezelf te komen moet je zelf door je vragen en je onrust heen. Angst is tegenwoordig een legitieme emotie, verdriet wat minder en boosheid wordt als respectloos ervaren. Deze emoties zijn eigenlijk lagen in jezelf die eruit moeten, anders blijf je ze projecteren of botvieren op anderen. Je mag je eigen behoeften centraal stellen voordat je de wereld gaat redden. Als je die valse notie van dienstbaarheid opgeeft, word je de grootste leraar voor anderen. In de vrije ongedwongen sfeer van lichtheid ben je gewoon je natuurlijke zelf aan het zijn. De intuïtie die groeit is je heilige en autonome, unieke verbinding met het Universum. De innerlijke autoriteit, onze intuïtie is een stroom in je hart die seintjes en signalen geeft wat goed is om te doen of te laten. Met onze intuïtie of de zintuigen van de Ziel weten we ook de weg in het donker, aangezien we dan overschakelen op andere zintuigen. Geborgenheid en avontuur wisselen zich af als de cycli van dag en nacht. Drukke en stressvolle tijden wisselen met periodes van afzondering.

Zon-licht
Voor natuurvolken en tal van verdwenen beschavingen was het vanzelfsprekend dat de mens in verbinding stond met de kosmos. Hun aandacht was hierin vooral gericht op de zon. De wisseling van dag en nacht, de opeenvolging van de seizoenen en de zomer- en winterzonnewende bepaalden het ritme van het dagelijkse leven. De zaai- en oogsttijd waren afhankelijk van de zon, die ook bepaalde of de oogst overvloedig was of door de droogte vernietigd zou worden.
De zon is de brenger van licht; een licht wat kan verwarmen en inzicht geeft, ook in de zin van ‘een licht in de duisternis brengen’ De bekendste oefening uit de hatha-yoga is de ‘zonnegroet’. Deze wordt Surya Namaskara genoemd. Dit betekent letterlijk: ‘Ere zij U, Zon!’ Deze oefening mag bij voorkeur in de gloed van het eerste zonlicht worden uitgevoerd. Surya wordt in hindoeïstische geschriften omschreven als ‘het Oog des Hemels’ of het ‘Oog van Mithra’. In de zonnecultus van Egypte ‘het Oog van Re’ –

Mijn oog waakt op jou, we staan in contact met elkaar in proces van wederkerigheid – ayni - Doe de schoenen van je voeten en maak je vrij van je zelf verzonnen doelen; je mag drinken uit de beker van overvloed die dromen je schenken om je uniciteit te bekrachtigen.

© Joke - http://fluisteralsjeblieft.nl/2014/04/30/de-druppel-en-de-oceaan/
De Tzolkingolf van de Blauwe Nacht en de Blauwe Adelaar is de dertiendaagse groeigolf voor de periode van 1 tot en met 13 mei 2...014
“Je kan het licht niet vinden tenzij je het donker binnengaat” - een oud mystiek inzicht
Uniek zijn
Elke dag heeft een eigen energie; je geboortedag dus ook. De energie van je geboortedag is bepalend voor dat wat de Tzolkin over het potentieel van jouw leven te vertellen heeft. Het is als het ware de sleutel om de Tzolkin te openen. Wij zijn allemaal al vaker op aarde geweest, dat maakt dat wij mensen allemaal anders reageren. Ook op de energieën die dagelijks op ons afkomen. Een bewustzijnsreis gaat altijd langs mysterieuze plekken als tempels en grotten en de duisternis van de nacht.
Op 1 mei 2014 is de dagenergie de Blauwe Nacht – deze golf wil verder bouwen op de thema’s die voor dit jaar een belangrijke bijdrage geven aan het vormen van onze individualiteit, onze uniciteit. Het is een wetmatigheid dat de verbinding met jezelf vooruit gaat aan de verbinding met anderen. Wij hebben allemaal verborgen kanten, gekwetste innerlijke kinderen door ontkenning, verwaarlozing, onderdrukking en zorgenkinderen. Vanuit dit leven en mogelijk ook ouder; karmische thema’s worden altijd opnieuw geactiveerd in je kinderjaren. Dat maakt ons tot unieke en verschillende mensen die op eigen wijze daar vorm aan geven. Onze uniciteit wordt dus niet in de eerste plaats gevormd door onze (merk) kleding, ons uiterlijk, het huis waarin wij wonen en de opleiding die al dan niet tot een werkomgeving heeft geleid. Mede hierdoor ontstaat er in onze samenleving meer een meer een tweedeling tussen diegenen die kiezen voor macht, uiterlijkheden en controle en diegenen die naar de innerlijke autoriteit luisteren en de innerlijke waarden volgen en kiezen voor zelfontplooiing.
Een individuatieproces is een proces waarin het individu zich tot een meer eigen en unieke persoonlijkheid ontwikkelt. Gaandeweg slaag je er steeds beter in de innerlijke mogelijkheden te ontplooien en je eigen doelen na te streven. Dit is een proces dat niet zonder pijnlijke overgangen en tegenslagen verloopt. Door je af te stemmen op de dagenergie en dat voor jezelf bij te houden in b.v. een dagboek of agenda kun je ontdekken dat voor jou de ene dag niet dezelfde is als de andere dag. Bij het teruglezen zul je bepaalde energetische patronen gaan ontdekken en verbanden kunnen leggen die inzicht geven in keuzes, ontwikkeling en het vinden van de middenweg.
Zo ontdek je ook of je je meer in je lichtzijde kunt zijn of aan het vastlopen bent in de schaduwkant. Je bent de Schepper van je eigen leven, creatief en avontuurlijk.
Als dag en nacht…
Bewustzijnsgroei vindt plaats in cycli vergelijkbaar met de cyclus van dag en nacht. In het leven van ieder mens wisselen drie toestanden elkaar af: waken, dromend slapen en diep droomloos slapen. In eerste instantie lijken dromen alleen maar een bijzondere uiting van de slaap te zijn en daarom hebben we het over twee toestanden: slapen en waken of een dag- en een nacht bewustzijn.
De nacht is de plaats van het onbewuste waar wij ons elke dag opnieuw aan mogen overgeven. Wat in dat onderbewustzijn of de grotten van onze donkere plekken woont, toont zich in onze dromen. In het donker ligt dus een verborgen schat die opgegraven wil worden om de energie die vast is gaan zitten weer tot stromen te brengen, te integreren en thuis te komen. De cyclus van dag en nacht stelt ons in staat de ervaringen op een dieper gevoelsniveau te integreren dan wanneer wij altijd wakker zouden zijn of blijven.
De droomwereld heeft een relatie met zowel het waak- als met het slaapbewustzijn. Overdag kun je met behulp van inzicht in je droomtaal nieuwe vaardigheden ontdekken. Het is als iemand die blind is geboren en door een operatie ziende wordt en plotseling de dingen van zijn omgeving kan zien, verrijkt met de waarneming van zijn ogen. De bewustwordingsweg doet deze drie toestanden meer en meer in elkaar overvloeien.
Veranderende slaappatronen, rusteloosheid, waakzaamheid of vaker in de nacht wakker worden tonen dat je in een veranderingsproces zit. Sta het toe, net als moeite hebben met inslapen, veel slapen of (te) vroeg wakker te worden. Gebruik deze momenten om te mediteren, gedichten te lezen, te schrijven of te kijken naar de maan en de sterren. Geef je lichaam de tijd om zich aan te passen aan de veranderende energie.
Thuisplek
Thuis is een oergevoel van geborgenheid en verbonden met de getallen 0 en 13. Thuis is een bewustzijnstoestand die woont in je hart – een voelbaar web van leven verbonden met de Grote Weefster die alles met alles verbindt.
De Zon en de Maan-krachten werken als twee zeer fundamentele krachten in ons die verschillende behoeften geven. De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden, individu zijn en uniek – de andere behoefte is een verlangen om (weer) op te gaan in een groter geheel en je compleet te voelen. Een verlangen dat gepaard gaat met emoties. Deze worstelingen spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties hebben we hier keer op keer mee te maken. Het spel van aantrekken en wegduwen, van afstand en nabijheid, van seks en intimiteit; de druppel en de oceaan.
Op onze reis door de dimensies, onze verschillende bewustzijnslagen, is het belangrijk om je te (leren) verankeren op je thuisplek. Deze plek wordt ook wel je ‘hutje’ genoemd. Je thuisplek is je ankerplaats; een plaats waar je bent als je stil bent, meditatief of rust nodig hebt. Waar je kunt relativeren en integreren en bewust inzicht kunt vinden in de verwerkingsprocessen. Niet voor niets bouwen kleine kinderen hutten om alle indrukken te verwerken. Je kunt je thuisplek beter verankeren door een plek of plaats waar je graag bent mee naar binnen te halen. Visualeer deze plek in jezelf en zie jezelf zitten op de mooiste plek op aarde. Zo veranker je je thuisplek en hoe vaker je dit doet hoe meer je merken kunt dat deze plek ook in je droomwereld een veilige plek wordt. Het verlangen naar geborgen-zijn en veilig willen zijn zal nooit verdwijnen.
Het doel van deze golf, over 13 dagen, is het zonneteken de Blauwe Adelaar. Mee stromend met de dagenergie vindt je dus op dag 13 nieuwe visie. De stuurman die je hier brengen zal is je dienstbaarheid en je openheid.
Durf je ‘nee’ te zeggen? Kun je ‚ja’ zeggen tegen je leven? Deze vrijheid is cruciaal voor het aangaan van vriendschappen en intieme relaties. Om dichter bij jezelf te komen moet je zelf door je vragen en je onrust heen. Angst is tegenwoordig een legitieme emotie, verdriet wat minder en boosheid wordt als respectloos ervaren. Deze emoties zijn eigenlijk lagen in jezelf die eruit moeten, anders blijf je ze projecteren of botvieren op anderen. Je mag je eigen behoeften centraal stellen voordat je de wereld gaat redden. Als je die valse notie van dienstbaarheid opgeeft, word je de grootste leraar voor anderen. In de vrije ongedwongen sfeer van lichtheid ben je gewoon je natuurlijke zelf aan het zijn. De intuïtie die groeit is je heilige en autonome, unieke verbinding met het Universum. De innerlijke autoriteit, onze intuïtie is een stroom in je hart die seintjes en signalen geeft wat goed is om te doen of te laten. Met onze intuïtie of de zintuigen van de Ziel weten we ook de weg in het donker, aangezien we dan overschakelen op andere zintuigen. Geborgenheid en avontuur wisselen zich af als de cycli van dag en nacht. Drukke en stressvolle tijden wisselen met periodes van afzondering.
Zon-licht
Voor natuurvolken en tal van verdwenen beschavingen was het vanzelfsprekend dat de mens in verbinding stond met de kosmos. Hun aandacht was hierin vooral gericht op de zon. De wisseling van dag en nacht, de opeenvolging van de seizoenen en de zomer- en winterzonnewende bepaalden het ritme van het dagelijkse leven. De zaai- en oogsttijd waren afhankelijk van de zon, die ook bepaalde of de oogst overvloedig was of door de droogte vernietigd zou worden.
De zon is de brenger van licht; een licht wat kan verwarmen en inzicht geeft, ook in de zin van ‘een licht in de duisternis brengen’ De bekendste oefening uit de hatha-yoga is de ‘zonnegroet’. Deze wordt Surya Namaskara genoemd. Dit betekent letterlijk: ‘Ere zij U, Zon!’ Deze oefening mag bij voorkeur in de gloed van het eerste zonlicht worden uitgevoerd. Surya wordt in hindoeïstische geschriften omschreven als ‘het Oog des Hemels’ of het ‘Oog van Mithra’. In de zonnecultus van Egypte ‘het Oog van Re’ –
Mijn oog waakt op jou, we staan in contact met elkaar in proces van wederkerigheid – ayni - Doe de schoenen van je voeten en maak je vrij van je zelf verzonnen doelen; je mag drinken uit de beker van overvloed die dromen je schenken om je uniciteit te bekrachtigen.
© Joke - http://fluisteralsjeblieft.nl/2014/04/30/de-druppel-en-de-oceaan/

Geen opmerkingen: