woensdag 18 maart 2015

Dagtekst van woensdag 18 maart 2015."Zelfs indien zij beiden het verlangen hebben om spiritueel vooruit te gaan, gebeurt het zelden dat in een koppel de man en de vrouw erin slagen om gelijke tred te houden. Dus, om de situatie in evenwicht te houden, moet degene die sneller gaat, blijk geven van geduld, van goedheid. Laat hij of zij het grote verlangen om vooruit te gaan een beetje afremmen om de ander niet kwijt te raken onderweg. Men mag de gezel of de gezellin die moeilijkheden heeft om te volgen, niet vergeten en het dient ook tot niets om kritiek te leveren. Voordat men zich verbonden had met dat wezen, diende men zich vragen te stellen over diens mogelijkheden, aspiraties, en geen verbintenis aan te gaan indien men geen overeenstemming voelde. Nu is het te laat om alles opnieuw ter discussie te stellen.
Er is één enkel geval waarbij je het recht hebt om in vrijheid verder te gaan, en dat is wanneer je zeer lang blijk hebt gegeven van goedheid, van geduld, wanneer je offers hebt gebracht opdat je partner je zou volgen, maar dat deze er geen rekening mee houdt. Alleen in dat geval ben je niet verplicht om je beweging te vertragen, maar indien je partner moeite doet, heb je niet het recht deze onderweg achter te laten."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke.
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke...
Franciscus van Assisi  (Ingestuurd door:  Ad de Kroon-Luijkx, Dronten BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 352
Duisternis
kan geen duisternis verdrijven;
enkel licht kan dat.
Haat kan geen haat verdrijven;
enkel liefde kan dat.
Martin Luther King Jr.

 

Geen opmerkingen: