woensdag 11 maart 2015

Dagtekst van woensdag 11 maart 2015.

"Wat is een zaadkorrel? Een levend wezen dat voortdurend beroep doet op de krachten en materialen van de kosmos om zich te kunnen ontwikkelen en zijn taak te volbrengen. En zijn taak bestaat erin te gelijken op zijn vader, de plant of de boom die het heeft voortgebracht.  Daarom zal het zaad, zodra het in de aarde is geplant, werken in de richting van deze roeping: uit de elementen die het omringen zal het deze nemen die het nodig heeft en de andere terzijde laten. Zo zal het zaad erin slagen om alle kenmerken, alle voorspellingen, die werden aangeduid in het schema dat het zaad in zich draagt, uit te drukken. Hetzelfde geldt voor het menselijk wezen. Omdat God het naar Zijn beeld heeft geschapen, is het voorbestemd om zich te ontwikkelen tot het gelijkt op Hem.
Jezus zei: “Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is”. Hoe zou hij deze ongelooflijke woorden hebben kunnen uitspreken, indien hij niet geweten had dat, zoals het zaadje, de mens in zich de volmaaktheid van zijn hemelse Vader draagt? Door dit zaad te voeden, door het te begieten, te verlevendigen, naderen wij de perfectie. Wanneer zullen wij deze realiseren? … Misschien nooit, en misschien is nooit iemand ertoe gekomen – de goddelijke volmaaktheid is zelfs iets ondenkbaars. Maar wij moeten ernaar verlangen, en dit streven wekt de kwaliteiten en deugden op, die in potentie in ieder van ons bestaan."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Laat voor een nieuwe vriend
nooit een oude vriend vallen.

Russisch spreekwoord  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 345
"  De geest wordt rijk
door wat hij ontvangt;
het hart wordt rijk
door wat het geeft."
Victor Hugo

Geen opmerkingen: