donderdag 30 oktober 2014

Dagtekst van donderdag 30 oktober 2014.

"Het duister kan irrationele angsten ontketenen: wat als een dier, een dief of een moordenaar opeens opduikt?
Maar het kan ook de oorzaak van een rationele vrees zijn: als je niets kunt zien, loop je altijd het risico tegen een obstakel aan te stoten, te vallen of jezelf pijn te doen. En dit geldt nog meer op psychisch vlak.
Hoe meer de intelligentie en de wijsheid in de mens toenemen, hoe meer hij niet zozeer vreesachtig wordt in de betekenis die men meestal aan dit woord geeft, maar oplettend, voorzichtig. Tegelijkertijd neemt zijn durf toe, zijn intellectuele, mentale durf; hij wantrouwt wat uit het instinct en het sentiment voortkomt, want zij kunnen zijn zicht vertroebelen, maar voor wat klaar en helder is, wordt hij stoutmoedig. Daarom zijn echte intelligente en ontwikkelde mensen stoutmoediger dan de anderen. Zij wagen zich in gebieden waar de meesten zich nooit durven begeven en juist het licht geeft hen die stoutmoedigheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Ik kan niet terug naar gisteren,
want ik was een ander persoon toen.
Uit Alice in wonderland van Lewis Carroll  (Ingestuurd door:  Dianne Goes, Leersum NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 213
"  De grootste verwezenlijkingen
waren eerst
- en een tijdlang -
niets meer dan een droom."
Napoleon Hill

 

Geen opmerkingen: