zaterdag 11 oktober 2014


Dagtekst van zaterdag 11 oktober 2014.

"Het recht op vrije meningsuiting is voor de burgers van de democratische landen zeker een essentiële verworvenheid. Maar hoever kun je gaan in de uitoefening van dit recht? Is het gerechtvaardigd dat sommigen, die zichzelf denkers of artiesten noemen, verwarring zaaien om zich heen? Zij denken dat ze het recht hebben om hun gedachten, hun gevoelens, hun noden, zelfs de meest aanstootgevende, te uiten zonder rekening te houden met de uitwerking die dat kan hebben op bepaalde zwakkere, meer beïnvloedbare mensen. Welnee, en wij moeten al diegenen waarschuwen die met hun woorden, geschriften of scheppingen, invloed uitoefenen in de maatschappij. Zij hebben het geluk dat ze vrij zijn, maar vrijheid is geen doel op zich en het is hun plicht na te denken over de gevolgen die hun werk op anderen zullen hebben. Zelfs al zijn ze onschuldig in de ogen van de menselijke rechtvaardigheid, de goddelijke rechtvaardigheid zal ze streng veroordelen.
Laat eenieder zijn gaven aanwenden om de mensen te verlichten, geloof , hoop en liefde in hen op te wekken en het verlangen om zich te verbeteren. Als zij zich niet bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, zullen ze niet alleen bestraft worden, maar in een volgende incarnatie zullen zij van deze gaven verstoken blijven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
Dit is de Dagelijkse Gedachte. Met elke dag een moment van bezinning,
werk je mee aan een betere wereld voor jezelf en voor anderen.

Wie heeft ooit beweerd dat we maar
één keer geboren worden?
Jacques Derrida  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)


 

Geen opmerkingen: