woensdag 8 oktober 2014

Dagtekst van woensdag 8 oktober 2014.
"Om diegenen te helpen van wie men houdt, voelt men zich verplicht om zoveel mogelijk bij hen te blijven. Maar in werkelijkheid kun je ze niet helpen als je geen moeite doet om elke dag je eigen bewustzijnsniveau te verheffen. Dat is in het bijzonder na te gaan op het gebied van de opvoeding. De ouders voeden hun kinderen niet op door alleen maar voortdurend aan ze te denken en over ze te waken. Zij voeden ze enkel op als ze erin slagen in zichzelf elementen te vinden van een hogere wereld en deze aan hen over te brengen door hun houding, hun voorbeeld. Juist deze elementen zullen in de ziel van hun kinderen een diepe indruk achterlaten en hun hele leven beïnvloeden.
Als je tegen een kind zegt: ‘Eet…slaap…doe je best op school… wees voorzichtig… ga niet met jan en alleman om…enz.’ is dat zeker nuttig, onmisbaar zelfs, maar bevelen en verboden vormen geen voedsel voor zijn ziel en zijn geest. En als ouders de ziel en de geest van hun kinderen niet voeden, hoeven ze zichzelf geen illusies te maken: zij voeden ze niet op en ze beschermen ze evenmin."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen: