zaterdag 25 oktober 2014

Dagtekst van zaterdag 25 oktober 2014."Voor al het goede dat wij in het leven ontvangen, moeten we op een of andere manier iets in ruil geven, laten we zeggen iets betalen. Om niets te hoeven betalen, moeten we wachten op onze definitieve terugkeer in de oceaan van het goddelijk leven. Want aan wie we betalen, wanneer we zijn ondergedompeld in de oceaan? Maar als je uit die oceaan komt, zal je voor het minste druppeltje altijd wel iets moeten geven. Dat hebben we al vele malen kunnen vaststellen! Na de vreugde komt altijd het verdriet, dat weet je, en min of meer bewust verwacht je dat zelfs: na een groot geluk, voel je vaag dat er gevaar dreigt, alsof een bepaalde wet compensatie eist. Als gelukkige gebeurtenissen hun in het leven overkomen en het eerste moment van vreugde voorbij is, worden sommige mensen ongerust en in zekere zin hebben ze gelijk.
Maar hoewel je nooit helemaal kunt ontsnappen aan de ongemakken die van buitenaf komen, kun je er tenminste innerlijk in slagen dat je jezelf beschermt. En de enige echt doeltreffende bescherming is de band met de goddelijke wereld. Als je je verbindt met de goddelijke wereld en je doet je best in zijn zuiverheid, in zijn licht te blijven, word je één met hem en dan hoef je innerlijk niets meer te betalen. Is God iemand iets schuldig? Nee, alles behoort Hem toe en als je in God leeft, zal ook jou alles toebehoren."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van vrijdag 24 oktober 2014.

"In het verleden leidden de spirituele scholen de mens op het pad van het individuele heil. De kennis , de vermogens, de verlichting, alles wat iemand kon verkrijgen was voor hem zelf, voor zijn eigen ontwikkeling, zijn persoonlijke verheffing. Daarom zonderden velen zich af ergens in de woestijn, in de bergen, in een grot of in een klooster, zodat ze niet werden gestoord. Maar nu zijn we het tijdperk van de collectiviteit, van de broederschap binnengegaan en dienen we de filosofie van het persoonlijke heil achter ons te laten. Je moet je vervolmaken, dat is juist, maar zonder je niet fysiek of spiritueel af om te vermijden dat je door de anderen wordt gestoord; integendeel, aanvaard juist de ongemakken, breng offers, doorsta zelfs het leed, maar maak je nuttig.
Ga dus niet op zoek naar een Inwijdingsschool om je enkel bezig te houden met je eigen spirituele ontwikkeling. ‘Maar we willen onze ziel redden’ zullen sommigen zeggen. Dat is heel goed, maar laten ze ook aan de ziel van de anderen denken, zo zullen ze zelf gered worden. Laten ze doorgaan met de idee van vervolmaking voor ogen te houden, maar wel begrijpen dat deze vervolmaking niet alleen voor henzelf geldt.
Zichzelf vervolmaken houdt slechts de helft van de taak in. Onze ware taak is ons te vervolmaken voor onszelf en voor de anderen, om nuttig te zijn voor heel de wereld. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Het leven is veel gemakkelijker als je niet
per se gelijk wilt hebben of een ander
je mening wil opdringen.

Elisa Willemsen  (Ingestuurd door:  Elmar Donker, NL)

Los één moeilijkheid op en u voorkomt honderd andere.

Confucius  (Ingestuurd door:  S. Kramer, Deventer NL)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 208

 

"  Mijn menselijkheid is vervlochten

met jouw menselijkheid

en wanneer jouw menselijkheid

wordt versterkt,

of ik dat nu wil of niet,

geldt dat ook
voor mijn menselijkheid."

  

Desmond Tutu

Geen opmerkingen: